Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Yapril – Furene AS – Administrerende direktør

Administrerende direktør Søk stillingen Furene AS søkjer ny administrerande direktør. Furene AS vart etablert i 1971 og er ei av dei 115 arbeids- og inkluderingsverksemdene i landet. Hovudkontoret finn ein i Furene Industriområde i Volda, med avdelingar i Ørsta, Dragsund, Fiskå og Ulsteinvik. Selskapet sitt føremål er å legge til rette for vidare personleg utvikling hjå arbeidssøkarane, […]

KUPA – de4 – Administrerende direktør

KUPA skal bidra til et innovativt og bærekraftig Nord-Norge. Vi skal være en viktig drivkraft for industriutvikling og innovasjon i Nord-Norge også framover mot 2030. KUPAs adm. direktør har hovedansvaret for en videreutvikling av selskapet innenfor dette målbildet. KUPAs adm. direktør har hovedansvaret for en videreutvikling av selskapet innenfor dette målbildet. Vi søker en engasjert […]

Capus – Entur – Direktør Data og Innsikt

Entur AS søker Direktør Data og Innsikt Et samlet kollektiv NorgeEntur er et ledende offentlig teknologi- og serviceselskap. Vi har fått en stor oppgave — å skape en moderne infrastruktur som får mennesker til å reise grønnere, byer til å bli smartere og samfunnet mer bærekraftig. For at det skal skje, er det nødvendig å […]

Kunnskapsparken Bodø – Administrenede direktør – Essensi

Til å lede og videreutvikle KPB videre søker vi: Administrerende direktør Utvikling – Ledelse – Nettverk – Samarbeid Kunnskapsparken Bodø AS (KPB) er et ledende selskap innen analyse, innovasjon og næringsutvikling. Våre ansatte har bred kompetanse og lang erfaring innenfor et bredt spekter av fagområder. Vi samarbeider med kunder fra både privat og offentlig sektor. […]

BackerSkeie – Entur – Direktør for digitale tjenester

Entur AS søker Direktør for Digitale Tjenester Entur ble stiftet i 2016 og er et heleid statlig selskap. Entur tilbyr grunnleggende, kostnadseffektive og konkurransenøytrale tjenester knyttet til reiseplanlegging og billettering innen kollektivsektoren. Entur kobler kollektiv-Norge sammen så det blir enkelt å planlegge, kjøpe og reise kollektivt. Entur har til sammen 250 ansatte fordelt på 5 […]

Avdelingsdirektør for Landbruks- og reindriftsavdelinga – Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren ser etter en avdelingsdirektør som har driv og engasjement til å være med og utvikle embetet videre. Er det du som skal fylle den ledige plassen i ledergruppa? Se annonsen Tør du å si både ja og nei? Statsforvalteren i Nordland har en ledig plass rundt bordet og søker en ny avdelingsdirektør for Landbruks- […]

Bolig- og bygningsavdelingen søker avdelingsdirektør (jurist) – Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Jobbnorge

Vil du utvikle og forvalte boliglovene? Bolig- og bygningsavdelingen søker avdelingsdirektør (jurist) Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Boligjuridisk seksjon har ansvar for å sikre balansert regulering av rettigheter og plikter ved leie av bolig og blant boligeiere, og regulere statens og kommunenes roller og ansvar på det boligsosiale området. Ansvaret omfatter forvaltning og videreutvikling av husleieloven, eierseksjonsloven, borettslagsloven, […]

Administrerende direktør Iris Salten IKS – Essensi

Til å lede og videreutvikle konsernet Iris Salten IKS søker vi: Administrerende direktør En svært spennende og viktig topplederstilling i Salten er ledig. Iris-Salten IKS skal ha en ledende rolle i arbeidet med å skape et bærekraftig Salten innenfor renovasjonsområdet. Vår nye administrerende direktør er synlig, trygg og samlende. Som toppleder evner du å videreutvikle […]

Yapril – Nannestad kommune – Kommunedirektør

Kommunedirektør Er du den rette til å være med å realisere visjonen om å bli Romerikes beste bokommune? Les mer om stillingen Nannestad kommune er en veldrevet kommune med et godt tjenestetilbud, effektiv drift og solid økonomistyring. Sammen med politisk ledelse og kompetente medarbeidere, vil du som kommunedirektør være pådriveren for å videreutvikle den gode […]

Åsnes kommune – Kommunedirektør

Vi søker etter en god relasjonsbygger som evner å bygge videre på det positive som er utviklet i kommunen de siste årene og samtidig utvikle kommunen videre. Kommunedirektør Les mer Kommunedirektøren er øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen, med ansvar for samordning og utøvelse av kommunale oppgaver. Strategisk ledelse, organisasjonsutvikling og økonomistyring er sentrale […]

Scroll to top