Vil du forme fremtiden hos et av Norges mest innflytelsesrike forskningsinstitutter?

Direktør Sikkerhet og Beredskap

Direktør Sikkerhet og Beredskap

I stillingen ligger ansvar for å utvikle, implementere og vedlikeholde IFEs helhetlige sikkerhetsstrategi. Rollen har også overordnet ansvar for å overvåke og vurdere sikkerhetstrusler og risikostyringstiltak, samt lede sikkerhetsavdelingen med fokus på opplæring og utvikling av medarbeidere. En viktig oppgave blir også å lede IFEs sikkerhetskomite.

Du vil samarbeide tett med den øvrige ledelsen for å integrere sikkerhetsprinsipper, utføre sikkerhetsvurderinger, revisjoner og hendelsesetterforskninger. Du skal også sikre at IFES virksomhet drives i samsvar med nasjonale og internasjonale sikkerhetsstandarder og regelverk, håndtere nødsituasjoner og utvikle krisehåndteringsplaner, samt bygge og vedlikeholde relasjoner med relevante myndigheter og sikkerhetspartnere. Regelmessig rapportering av sikkerhetsstatus og risikoprofil til toppledelsen vil være en viktig del av jobben.

Den ideelle kandidaten har velutviklet evne til å se det store bildet og er en leder med høy gjennomslagskraft. Du har høy integritet, er tydelig, samlende og besitter evnen til å identifisere og adressere komplekse sikkerhetsutfordringer. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og sitter i konsernledelsen.

Ønsket bakgrunn, erfaring og personlige egenskaper:

  • Erfaring fra sikkerhetsarbeid i større komplekse organisasjoner
  • Relevant ledererfaring med sikkerhetsarbeid på strategisk og helst også på operativt nivå
  • Genuin interesse for utvikling av sikkerhetsfaget og god kjennskap og erfaring fra risiko- og sikkerhetsstyring
  • Internasjonal erfaring er en stor fordel, må kunne kommunisere like godt på engelsk som på norsk – både muntlig og skriftlig
  • Evne til helhetlig tenking – analytisk og konseptuell
  • Strukturert, selvgående og utholdende
  • Samlende med evne til å etablere tillitt både internt og eksternt
  • En trygg og solid relasjons- og lagbygger, som fremstår troverdig i alle fora
  • For stillingen kreves plettfri vandel, ordnet økonomi, rett kandidat må kunne sikkerhetsklareres på høyt nivå

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med våre rådgivere Ole Petter Melleby, tlf. 412 23 030 eller Anne Frøyland, tlf. 901 28 595 i Boyden.

Registrer CV og kortfattet søknad via Boydens nettside eller ved å klikke på “Søk på stillingen” snarest og senest innen 27. juni.

Ønsker du stillingen sendt på e-post før søknadsfristen går ut, klikk på “Påminnelse på e-post“.

Institutt for Energiteknikk (IFE) – Direktør Sikkerhet og Beredskap

IFE ble opprettet i 1948 for å drive med atomforskning, og har bygd og drevet 4 atomreaktorer gjennom 75 år. Atomforskningen har lagt grunnlaget for dagens IFE, som er et av Norges største forskningsinstitutt.

IFE er internasjonalt ledende innen forskning på energi, og har bidratt til utvikling av banebrytende kreftmedisin, nye løsninger innen fornybar energi, mer energieffektive industriprosesser, nullutslipps transportløsninger og fremtidsrettede energisystemer. IFE har virksomhet på Kjeller og i Halden, har ca. 720 ansatte fra 35 land og omsetter for over 1,3 mrd kr. I 2024 er IFE en sammensatt virksomhet som i tillegg til forskning og utvikling har aktivitet innen eiendom, radiofarmasi og nukleær drift og sikkerhet.

IFEs atomanlegg skal overføres til det statlige forvaltningsorganet Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND), som er ansvarlig for å fjerne anleggene. Det vil imidlertid ta flere år før atomanleggene på Kjeller kan overføres til NND, grunnet behov for å etablere omfattende ny infrastruktur for å skille anleggene fra IFEs øvrige virksomhet. Dette innebærer at IFE fortsatt vil inneha ansvaret for de nukleære anleggene på Kjeller i en overgangsperiode på mange år, noe som innebærer strenge regulatoriske krav, komplekse sikkerhetsutfordringer og store endringer for mange ansatte. Med det trenger IFE en erfaren direktør som skal sørge for at IFE står støtt i sikkerhetsarbeidet gjennom en kritisk og krevende overgangsperiode for instituttet.

IFE – Direktør for Sikkerhet og Beredskap – Boyden