Bli en del av Aqua Kompetanse og sett ditt preg på en vital og voksende industri

Vi søker administrerende direktør

Som administrerende direktør i Aqua Kompetanse vil du få en nøkkelrolle i å lede implementering av videre vekststrategi. Du får overordnet ansvar for ca. 85 ansatte og skal sikre at Aqua Kompetanse videreutvikler et høyt nivå av ekspertise innen akvakultur.

Ditt ansvar vil også omfatte å sikre at Aqua Kompetanse er optimalt organisert og har den nødvendige kompetansen til å levere på strategien. Du skal jobbe for å opprettholde selskapets posisjon som en attraktiv arbeidsgiver, og aktivt konkurrere om å vinne de beste talentene i bransjen.

I tillegg vil du være sentral i å ha kontroll på den økonomiske og finansielle situasjonen, implementere verktøy og rutiner for løpende god oversikt over lønnsomhet og likviditet, samt sikre stabil drift med tilstrekkelig ressurskapasitet. Sentrale arbeidsoppgaver vil også være å legge til rette for effektiv samhandling internt i en høykompetent kunnskapsorganisasjon, samt vedlikehold og utvikling av relasjoner med sentrale kunder.

Ønsket bakgrunn og erfaring:

  • Relevant ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon
  • Gjerne erfaring fra og / eller innsikt i havbruksnæringens verdikjede
  • God relasjonsbygger som skaper tillit internt i egen organisasjon, mot eiere / styre og eksternt mot kunder
  • Solid økonomisk innsikt med evne til å presentere nøkkeltall for styre / eiere
  • Gode kommunikasjons- og presentasjonsevner
  • Relevant høyere utdanning

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med våre rådgivere Ole Petter Melleby, tlf. 412 23 030 eller Erik Bitar Linnerud, tlf. 958 77 007 i Boyden.

Registrer CV og kortfattet søknad via Boydens nettside https://boyden.com/cv/?aid=A062828 snarest og senest innen 26. mai.

Aqua Kompetanse AS er et av Norges ledende kompetansemiljø rettet mot marint miljø og oppdrett. Selskapet ble grunnlagt i 2000 og har et dedikert team av autorisert fiskehelsepersonell, marinbiologer, oseanografer og andre fagfolk innen havbruk, økologi og fysiologi. Vi er stolte av å kunne tilby våre tjenester langs hele kysten, og har i dag ca. 85 ansatte og avdelinger i Tromsø, Sandnessjøen, Rørvik, Flatanger, Namsos, Stavanger og Bergen. Vårt mål er å bidra til «Frisk fisk og rent hav» og vi står sentralt i utviklingen av bærekraftige løsninger for ei voksende havbruksnæring.

Aqua Kompetanse – Administrerende direktør