Til å lede og videreutvikle konsernet Mo Industripark AS søkes:

Administrerende direktør

En svært spennende og viktig topplederstilling i Rana er ledig. Mo Industripark AS skal ha en sentral rolle i arbeidet med å skape grønn industri i Norge. Vår visjon er derfor «Grønn industripark i verdensklasse».

Vår nye administrerende direktør er synlig, trygg og samlende. Som toppleder evner du å videreutvikle og lede konsernet, i tråd eiernes ønske og samfunnsoppdraget, i en spennende tid som kjennetegnes av stadig økende fokus på bærekraft og miljø.

Som administrerende direktør vil du arbeide både for selskapet og sammen med industrien i en av de mest spennende industriregionene i Norge.

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker, hvor vi står for drift, vedlikehold og utvikling av blant annet næringsareal, vei, vann, strømnett, fiber, gass og bygg. Vår visjon er å være en grønn industripark i verdensklasse, og vi jobber aktivt med å legge til rette for ny grønn industri i et svært attraktivt industriområde.

Ønsket bakgrunn er:

 • Dokumenterbar toppledererfaring fra relevant virksomhet
 • God kjennskap til industrien
 • Strategisk kompetanse
 • Nettverksbygging og samarbeid
 • God forståelse for økonomi og drift
 • Erfaring fra arbeid med nærings- og industripolitikk
 • Erfaring fra strategisk kommunikasjons- og informasjonsarbeid
 • Relevant nettverk nasjonalt og internasjonalt er en fordel
 • Høyere relevant utdanning, gjerne på masternivå
 • Behersker norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Ønskede lederegenskaper:

 • Forretnings-, miljø-, markeds- og samfunnsorientert
 • Relasjonsbygger der samspill og dialog har fokus
 • Visjonær med strategisk helhetlig tilnærming og perspektiv
 • Utviklingsorientert og samlende
 • Engasjerende og involverende lederstil
 • Tydelig, synlig og trygg
 • Evne til å utvikle og motivere medarbeidere

Mo Industripark tilbyr en spennende og utfordrende topplederstilling i et solid, utviklingsorientert og veldrevet konsern. 

Arbeidssted er Mo i Rana.

Vi tilbyr en svært spennende topplederstilling i et industrikonsern i vekst og utvikling samt konkurransedyktige betingelser og pensjonsordninger.

Spørsmål: For spørsmål om stillingen, kontakt fungerende administrerende direktør Sven Ombudstvedt på telefon 482 69 957, eller Harriet Havdal i Essensi AS på telefon 477 53 589.   

Søknad med CV sendes elektronisk innen 2. april

Mo Industripark og Mo i Rana: Det er omtrent 110 bedrifter tilknyttet Mo Industripark AS (MIP), med til sammen 2900 ansatte. Vi har 2600 dekar tomteområder. Industrien her omsetter for rundt 15 mrd. kroner årlig, og eksporterer for 9,4 mrd. kroner (2022-tall). Det gjør Rana til Nord-Norges største eksportkommune. MIP er et eiendoms- og infrastrukturselskap, og vi jobber aktivt med utviklingsprosjekter for å tiltrekke oss nye bedrifter og arbeidsplasser innen grønn industri. Rana Industriterminal, Svabo Industrinett, MIP Miljøkraft og Mo Fjernvarme er datterselskaper i MIP. MIP har 60 ansatte, med totalt 130 ansatte i konsernet.

Blant våre leietakere finnes internasjonale aktører innen blant annet smelteverksindustri, oppdrett, datasenter, gruvedrift, batterifabrikk, IT og leverandørindustri. Vi står overfor spennende prosjekter som vil øke attraktiviteten til Mo Industripark. En ny flyplass er under bygging i Mo i Rana, noe som vil gjøre både byen og regionen mer attraktive og koble oss enda tettere på verden.

Vi befinner oss i en næringsvennlig kommune, som har som visjon at Rana skal være Norges grønne industrihovedstad. Våre ansatte innehar høy kompetanse, og utgjør sammen med de ansatte i alle bedriftene i industriparken et av Norges aller sterkeste industrimiljøer.

For mer informasjon se www.mip.no

Mo Industripark AS – Administrerende direktør