Vi søker en utviklingsorientert og samlende leder til rollen som

Konserndirektør

Innovasjon og Forretningsutvikling, SpareBank 1 Nord-Norge

Vi søker en utviklingsorientert og samlende leder til rollen som Konserndirektør for Innovasjon og Forretningsutvikling i SpareBank 1 Nord-Norge. Du vil få initiere, lede og implementere strategiske forretningsprosjekter innenfor teknologi, systemer, prosesser og markedsoperasjoner samt sikre at disse jobber i takt og mot samme mål. Ditt fokusområde vil være å forbedre selskapets produkter, tjenester og prosesser gjennom data- og innsiktsdrevne metoder og digitalisering, samt å sikre at organisasjonen har den teknologiske infrastrukturen og systemene som kreves for god og effektiv drift. Enheten består av 6 kompetente ledere og ca 80 dyktige ansatte.

Du evner å sette kunden i sentrum for hvordan vi bygger fremtidens bank. I dag er teknologi en driver og premissgiver for nye forretningsmodeller, og som konserndirektør vil du få en sentral rolle i strategiske utvalg innenfor SpareBank 1-alliansen og utviklingen av SpareBank 1 Nord-Norge.

Hvem ser vi etter:

  • Toppledererfaring fra større, kompetansedrevne virksomheter.
  • Solid forretningsforståelse og erfaring med større endrings- og omstillingsprosesser.
  • Kunnskap og erfaring innen digitalisering og digital transformasjon er en fordel.
  • Evnen til å tenke strategisk, jobbe helhetlig og langsiktig.
  • En samlende og strukturert leder med god gjennomføringskraft.

Vi legger stor vekt på kulturbygging og ønsker at våre kollegaer og medarbeidere skal føle seg verdsatt. Den ideelle kandidat spiller mangfoldet i enheten god og kan vise til erfaring med å lede tverrfaglige team. Din lederstil bør være inkluderende, lyttende og inspirerende. Å fremme samarbeid, respekt og åpen kommunikasjon vil være nøkkelen til suksess hos oss.

Hvorfor bør du vurdere jobben?

Du vil få en nøkkelstilling i et konsern i sterk utvikling, som har en klar nr 1 posisjon i en landsdel med stort verdiskapingspotensial.

  • Du vil få bidra til å utvikle landsdelens bank og skape løsninger som gir verdi til våre ansatte og kunder.
  • Du får lede kompetente og engasjerte ansatte, med markeds- og analysekompetanse på høyt nasjonalt nivå.

Stillingen rapporterer til konsernsjef og sitter i Tromsø.

Søknadsfrist:
29.05.2024
 
Arbeidssted:

Storgata 65
9008 Tromsø

Kontaktperson:

Hanne Karoline Kræmer
Konsernsjef
 
Ingrid Abrahamsen
Fagansvarlig
 
Marius Tzatchev
Leder Adecco Select
 

SpareBank 1 Nord-Norges visjon er For Nord-Norge. Denne skal prege oss i alt vi gjør. Vi bygger vår virksomhet på nærhet til kundene, kunnskap om lokale forhold, og en ektefølt kjærlighet til landsdelen og menneskene som bor her. Som lokalt og selvstendig finanskonsern har vi et spesielt ansvar for å stimulere til vekst og trivsel i vår landsdel. Samtidig er vi et finanskonsern der kompetanse, produktbredde og helhetlig økonomisk rådgivning er styrende begreper, og der kundeopplevelsen settes først. Les mer her

Konserndirektør – SpareBank 1 Nord-Norge