Lyst til å jobbe i et moderne finanskonsern med store vekstambisjoner, som er en fremtidsrettet relasjonsbank for hele Sør-Norge?

Direktør Kundetilbud Personmarked

SpareBank 1 SR-Bank er et finanskonsern for hele Sør-Norge, med hovedkontor i Stavanger og røtter i flere lokale sparebanker i Rogaland. SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største norskeide bank, og er til stede i lokalmiljøene der vi møter folk og bedrifter.

Vi søker en strategisk og kommersiell leder til å lede utviklingen av attraktive og lønnsomme produkter, tjenester og konsepter til personkundene. Personmarkedet er vårt største segment og Direktøren vil ha ansvar for å drive frem vår strategi knyttet til kundetilbud og vårt produkttilbud. Rollen leder arbeidet med å levere verdiforslag, produkter og tjenester til personmarkedskundene. Dette arbeidet er svært sentralt for konsernets evne til å levere vekst og sterke kunderelasjoner.

Hva går rollen ut på?
Rollen inngår i divisjonen Marked, Innsikt og Kunde (MIK) og rapporterer til Konserndirektør for MIK. Hovedinnholdet i arbeider er å lede utviklingen og forvaltningen av kundetilbudet til personkundene. Direktør for Kundetilbud Personkunde leder et sterkt fagmiljø med produktsjefer og andre tunge fagroller knyttet til konsernets tjenester og konsepter. Rollen skal sikre at den riktige utviklingen av produkter og tjenester skjer i samspill med kundedivisjonene, teknologimiljøet og samarbeidspartnere i Sparebank 1-alliansen. Rollen er det strategiske bindeleddet mellom forretningsdivisjonen MIK og personmarkedsdivisjonen og rollen inngår derfor også som en del av ledergruppen til bankens privatmarkedsdivisjon.

Du har ledererfaring fra å lede større fagmiljø innen produkt og tjenesteutvikling.
Du er forretningsorientert og strategisk og forstår hva som skal til for å skape gode kundeopplevelser og et attraktivt tilbud til våre kunder.
Du er en pådriver som motiveres av å utvikle mennesker og organisasjon og å drive frem nye måter å jobbe på og innovative nye tilbud til kundene våre.
Du er glad i folk og evner å kommunisere og forankre retning på tvers av ulike fagmiljøer og til ulike nivåer i organisasjonen.

Følgende ansvarsområder følger med rollen:

 • Eie, drive og videreutvikle et helhetlig, lønnsomt og attraktivt tilbud av produkter og tjenester til privatkunder. Dette innebærer ansvar for forretningsutvikling på tvers av produkter, tjenester, konsepter og kanaler for privatkunder.
 • Lede et kunnskapsrikt og engasjert fagmiljø for utvikling av produkter, tjenester og konsepter for bankens privatkunder.
 • Eie strategien for utviklingen av vårt kundetilbud; sikre at vi proaktivt griper mulighet for vekst, økt lønnsomhet og økt kundetilfredshet.
 • Være en del av ledergruppe MIK og sikre et strategisk samspill mellom vårt kundetilbud, markedsarbeid og analytiske arbeid.
 • Sikre et godt strategisk samspill mellom personmarkedsdivisjonen og arbeidet med bankens kundetilbud.
 • Eie stakeholderdialogen inn mot vårt teknologimiljø og våre partnere i SpareBank 1 Utvikling/alliansen ift utvikling av produkter og tjenester.
 • Drive frem arbeidet med bruk av datadrevet innsikt, agil utviklings- og prosjektmetodikk og en sterkere kundeorientering.

Som direktør for kundetilbud personkunde vil du få et stort ansvarsområde, og du vil få en unik mulighet til å lede utviklingen av kundetilbudet som SpareBank 1 SR-Bank tilbyr i privatmarkedet for å skape konkurransekraft, vekst og økt kundeverdi.

Med deg på reisen vil du ha et konsern i ryggen som består av over 1500 engasjerte og kompetente medarbeidere. Vi legger vekt på inkludering, trivsel og samhandling på arbeidsplassen, og heier på hverandre slik at vi når våre ambisiøse mål sammen.

I tillegg har SpareBank 1 SR-Bank et stort samfunnsengasjement og vil bidra til bærekraftig vekst og utvikling i våre nærområder.

Vi har gode rammer for fleksibilitet, men mener at magien og kulturen lages sammen på kontoret. Hovedarbeidssted for rollen er Stavanger, men noe reising må påberegnes.


Hvem ser vi etter?

Vi ser etter erfaren leder med sterk kommersiell teft strategisk forretningsforståelse, og sterk gjennomføringsevne.

Du er en lagspiller og en nettverksbygger som bygger tillit, som ser verdien av et godt samarbeid internt og eksternt. I tillegg er du proaktiv, strukturert og løsningsorientert med høy gjennomføringsevne.

Samtidig har du erfaring med å omforme strategi til handling og er flink til å lede fagmiljø og utvikle tunge fagspesialister. Du har også flere års erfaring som personalleder og motiveres av å utvikle andre.

I tillegg er det en stor fordel om du kan huke av de fleste av disse punktene: 

 • Analytisk tilnærming med stor forståelse for avveininger mellom kunde og forretningsverdi.
 • Erfaring med å utvikle fagmiljøer rundt produktledelse og utviklingsmetodikk.
 • Flink til å lede og håndtere stakeholderdialog på tvers av teknologi, forretning og produktmiljøer.
 • Erfaring fra finans/bank er en fordel.
Søknadsfrist:
14.04.2024
 
Arbeidssted:
Stavanger
 
Kontaktpersoner:
Bendik Blindheim
Boyden Isco
Mobil: 995 53 115
 
Anne Frøyland
Boyden Isco
Mobil: 901 28 595

SpareBank 1 SR-Bank skal gi kraft til vekst og utvikling.  
Visjonen, hensikten og verdiene til SpareBank 1 SR-Bank er avgjørende for retningen konsernet, ansatte og kulturen skal utvikle seg. Hos oss er dette fundamentet for alt vi gjør, både i hverdagen og på lengre sikt.

SpareBank 1 SR-Bank sin hensikt er å gi kraft til vekst og utvikling. I over 180 år har vi vært på vei mot dette målet. Vi bidrar til å utvikle lokalsamfunn og byer i våre markedsområder gjennom å hente inn og videreformidle kapital.

Vi flytter hele tiden gjerdestolper og utvider området vi kaller vår region og vårt markedsområde. 

Hele vår organisasjon, uansett hvor du møter oss, skal sette kunden først. Det er avgjørende for å oppnå vår visjon om å være kundens førstevalg. Det er en posisjon vi må gjøre oss fortjent til på nytt hver eneste dag.

SR-Bank skal være en skikkelig bank med en høy etisk standard. Verdiene våre setter rammer for hvilke holdninger vi skal ha i organisasjonen vår. De skal brukes i vanskelige beslutninger og etterleves i arbeidshverdagen. 

Se også: Etiske retningslinjer i SpareBank 1 SR-Bank

Direktør Kundetilbud PM – SpareBank 1 SR-Bank