Frantz - Datadrevet kandidatfangst

IT-direktør – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

IT-direktør med sans for endring og stabilitet Søk stillingen Se annonsen Om stilling Fiskeridirektoratet forvalter og kontrollerer noen av Norges mest fremtidsrettede næringer, fiskeri og havbruk. Erna Solbergs havpanel har lansert en global handlingsplan for rene og rike hav, der havene spiller en avgjørende rolle for å løse klimakrisen, sikre matforsyningen og bevare de marine […]

Trøndelag fylkeskommune – Direktør Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS Direktør Har du gode lederegenskaper? Har du god forankring i det kulturelle Norge? Har du god politisk forståelse? Da er du kanskje vår nye direktør? Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) består av museene Stjørdal museum, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas kunstverksted og Egge museum. Olavsarven er sentral for virksomheten på […]

Avdelingsdirektør – Bufetat – Jobbnorge

Bufetat, region sør skal utvide regiondirektørens ledergruppe med en ny Avdelingsdirektør Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Barne, -ungdoms og familieetaten (Bufetat) sitt samfunnsoppdrag er viktig for mange. Våre tjenester innenfor barnevern, familievern og adopsjon skal bidra til å gi barn og unge en best mulig oppvekst. Vi skal tilby spesialiserte tjenester, og være et supplement […]

Luftfartstilsynet – Avdelingsdirektør Fagavdelingen

Avdelingsdirektør Fagavdelingen Vi søker en dyktig og erfaren leder til en nyopprettet stilling som avdelingsdirektør i Fagavdelingen. Fagavdelingen er den største avdelingen i Luftfartstilsynet. Den består av alle fagområdene innenfor luftfartsfagene og dekker både kommersiell og ikke-kommersiell luftfart. Fagavdelingen har ansvaret for kjerneprosessene tilsyn og godkjenning og er organisert i 6 seksjoner med til sammen […]

Oslobygg KF søker syv divisjonsdirektører – Oslobygg KF

Oslobygg KF søker syv divisjonsdirektører Se annonsen OSLOBYGG KF Oslobygg er et nytt foretak i Oslo kommune som vil være operativt høsten 2021. Vi blir en av landets største byggherrer og eiendomsforvaltere med rundt 600 ansatte og 2,5 millioner kvm eiendom. Vi søker nå syv divisjonsdirektører som sammen med administrerende direktør vil danne Oslobyggs topplederteam, […]

Avdelingsdirektør – Avdeling for oppvekst og opplæring – Sametinget – Samisk

Háliidat go šaddat oassin Sámedikki hálddahusa jođiheaddjijoavkkus? Ossodatdirektevra – Bajásšaddan- ja oahpahusossodat Oza bargui Geahča almmuhusa Klikk her for norsk (bokmål) 🇳🇴 Sámediggi Sámediggi lea Norgga beale sápmelaččaid nationála álbmotválljen orgána. Sámediggi bargá dan ala ahte sápmelaččat galget beassat ovddidit gielaset, kultuvrraset ja servodateallimeaset. Parlameantavisti lea Kárášjogas. Sámedikki hálddahusa jođiha direktevra, lea juhkkojuvvon fágaossodagaide ja […]

Avdelingsdirektør – Avdeling for oppvekst og opplæring – Sametinget

Vil du bli en del av lederteamet i Sametingets administrasjon? Avdelingsdirektør – Avdeling for oppvekst og opplæring Søk stillingen Se annonsen Klikk her for samisk → Sametinget Sametinget er et nasjonalt folkevalgt organ for samene i Norge. Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Parlamentsbygningen […]

Scroll to top