DIREKTØR TEKNOLOGI OG IKT

DIREKTØR HR OG KOMPETANSE

Stillingene inngår i Forsvarssjefens ledergruppe

DIREKTØR TEKNOLOGI OG IKT

Vil du lede utviklingen av IKT for morgendagens forsvar? Du vil stå i spissen for å bygge kompetanse og kultur som realiserer det teknologiske mulighetsrommet for en robust IKT. Både i krig, krise og fred.

Som leder teknologi og IKT, vil du ha ansvar for at kompetansebehovene innenfor de ulike fagområdene i avdelingen er dekket. Du vil være med på å utvikle virksomheten på viktige områder og behandle komplekse faglige problemstillinger. Stillingen inngår i Forsvarssjefens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Med direktørstillingen følger disse oppgavene:

 • være faglig ansvarlig for styring og utvikling av IKT-sikkerhet, infrastruktur og teknologi i Forsvaret
 • lede teknologi- og IKT-avdelingen
 • gi råd til Forsvarets ledelse innen fagområdet
 • lede et systematisk arbeid for at teknologi og IKT gjenspeiles i Forsvaret.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • utdanning på masternivå, spesialisering i relevante teknologifag er nødvendig
 • kompetanse innen porteføljestyring, herunder programstyring og prosjekteierskap.
 • dokumentert ledererfaring fra IKT-/teknologidirektørstillinger/CIO/CTO i store private eller offentlige virksomheter
 • meget gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG / COSMIC TOP SECRET (SH/CTS) før tiltredelse.

Attester og vitnemål må vedlegges søknaden. Avsluttende høyere utdanning gjennomført utenfor Norge, må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du er fleksibel, positiv og initiativrik. Du trives med å lede dine medarbeidere, og har evne å løse arbeidsoppgavene selvstendig. Du er også lydhør og har godt lag med fageksperter rundt deg slik at de trives og presterer så bra som mulig. Du har dessuten gode lederegenskaper og arbeider godt sammen med andre. I tillegg er du flink til å formidle og er god på å skape gode relasjoner med interne og eksterne fagmiljøer. Dessuten har du gode analytiske evner og helhetsoversikt.

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som Direktør, kode 1062, ltr 90 – 101, pt. kr  1 125 800 – 1 380 100 per år, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen er plassert på særavtale for ledende personell i Forsvaret (kr 161 000/år). For spesielt godt kvalifisert personell kan høyere lønn vurderesAv lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte vår rådgiver Rune Frøyslie, telefon 402 82150. Henvendelser kan behandles konfidensielt også ovenfor oppdragsgiver.

Søknadsfrist 10. oktober 2023

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

DIREKTØR HR OG KOMPETANSE

Vil du være med å bygge et sterkt forsvar i Norge gjennom å lede en av landets mest komplekse HR-organisasjoner i krig, krise og fred. Som direktør for HR og kompetanse vil du arbeide med ulike yrkesgrupper og personell i hele landet og utlandet; militære, sivile og vernepliktige.

Som vår leder HR og kompetanse vil du ha ansvar for at kompetansebehovene innenfor de ulike fagområdene i avdelingen er dekket. Du vil være med på å utvikle virksomheten på viktige områder og behandle komplekse faglige problemstillinger. Stillingen inngår i Forsvarssjefens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Med direktørstillingen følger disse oppgavene:

 • være faglig ansvarlig for styring og utvikling av HR og kompetanse i Forsvaret
 • lede HR- og kompetanseavdelingen
 • gi råd til Forsvarets ledelse innen fagområdet
 • lede et systematisk arbeid for at HR og kompetanse gjenspeiles i Forsvaret.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • utdanning på masternivå, fortrinnsvis med spesialisering i HR-faglige emner
 • erfaring fra større offentlige og/eller private virksomheter innen styring og utvikling av strategisk HR, kompetanse og ledelse
 • minimum fem års dokumentert ledererfaring med faglig bredde fra etats- og/eller konsernledelse
 • meget gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET (H/NS) før tiltredelse.

Attester og vitnemål må vedlegges søknaden. Avsluttende høyere utdanning gjennomført utenfor Norge, må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du er fleksibel, positiv og initiativrik. Du trives med å lede dine medarbeidere, og har evne å løse arbeidsoppgavene selvstendig. Du er også lydhør og har godt lag med fageksperter rundt deg slik at de trives og presterer så bra som mulig. Du har dessuten gode lederegenskaper og arbeider godt sammen med andre. I tillegg er du flink til å formidle og er god på å skape gode relasjoner med interne og eksterne fagmiljøer. Dessuten har du gode analytiske evner og helhetsoversikt.

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som Direktør, kode 1062, ltr 90 – 101, pt. kr  1 125 800 – 1 380 100 per år, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen er plassert på særavtale for ledende personell i Forsvaret (kr 161 000/år). For spesielt godt kvalifisert personell kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte vår rådgiver Rune Frøyslie, telefon 402 82150. Henvendelser kan behandles konfidensielt også ovenfor oppdragsgiver.

Søknadsfrist 10. oktober 2023

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Forsvarsstaben (FST) har på vegne av Forsvarssjefen (FSJ) utøvende myndighet for ledelse og styring av Forsvaret. FST skal sørge for at oppdrag blir gitt helhetlig til ansvarlige sjefer i Forsvaret, og at mål og resultater blir fulgt opp. Forsvarssjefen har i enkelte sammenhenger også sektoransvar for eksempel innen investeringer, IKT, modernisering og effektivisering.

FST er FSJs strategiske stab og etatsjefens stab, og har ansvar for to hovedprosesser: styringsprosessen og utviklingsprosessen. I tillegg skal FST støtte FSJ i hans utøvelse av kommando og kontroll samt krisehåndtering. Sjef FST er prosesseier og leveranseansvarlig.

Direktør HR og kompetanse – Direktør IKT og Teknologi – Forsvaret – CRUIT