Vår nåværende leder går av med pensjon, og vi søker derfor:
Ny toppleder for vårt konsern og datterselskaper, som er i en ekspansiv fase

Administrerende direktør

Ledelse – Drift – Utbygging

Nord-Salten Kraft Holding AS søker en dyktig leder som kan vise til gode resultater. Du vil ha overordnet ansvar for utvikling og drift av et kraftkonsern som satser, og er viktig for både samfunnsutvikling og det grønne skiftet. Stillingen rapporterer til styreleder og omfatter både funksjonen som administrerende direktør i holdingselskapet, samt daglig leder av datterselskapene Nord-Salten Kraft AS (kraftproduksjon/bredbånd) og Kystnett AS (nettselskap).

Viktige fokusområder vil være å styrke produksjon og sikre utbygging av viktig ny infrastruktur, samt bidra til god intern samhandling og utvikling av organisasjonen. Stillingen innebærer også utadrettet kontakt med bl.a. kunder, eiere, leverandører og bransjen forøvrig.

Hovedoppgaver:

  • Overordnet ledelse av konsernet med sikring av drift innen rammer vi har som energiselskap, samt ansvar for resultater, personal og økonomi.
  • Bidra til utbygging av betydelig ny infrastruktur for energitilførsel lokalt og regionalt, og ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet.
  • Oppfølging av drift i datterselskaper i samarbeid med avdelingsledere.
  • Utvikle organisasjon og legge til rette for godt arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og rekruttering.
  • Representere våre selskaper utad, og styrke vår posisjon i markedet, bransjen og ovenfor eiere.
  • Rapportere og legge til rette for styrets arbeid, og bidra til strategisk utvikling og bærekraftig vekst innen våre forretningsområder.

Viktige kompetansekrav:

  • Ledererfaring med personal- og økonomiansvar, samt strategisk forståelse, gjerne som daglig leder.
  • Som leder er du både ambisiøs og jordnær, og forstår både forretning og mennesker. Du er tillitsvekkende, inkluderende, god i kommunikasjon og utviklingsorientert. Vi søker en person inspirert av vårt samfunnsoppdrag, som har gjennomføringsevne og trives både i en strategisk og operativ rolle.
  • Interesse og kunnskap innen teknologi og det grønne skiftet er en fordel, gjerne med bakgrunn innen bransjer som f.eks. energi/elektro, industri/produksjon, bygg/anlegg el. l. Erfaring fra utbyggingsprosjekter, anskaffelser eller prosjektledelse kan være en styrke, men er ikke et krav.
  • Relevant høyere utdanning er ønskelig, men solid og relevant erfaring kan kompensere.

Nord-Salten Kraft tilbyr en spennende og utfordrende stilling i et viktig og solid konsern i regionen.

Som administrerende direktør vil du bli sentral i videre utvikling av vår virksomhet i en bransje som byr på mange muligheter, og som er viktig for utvikling av lokalsamfunn og næringsliv. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode personalordninger. Arbeidssted er Ulvsvåg i Hamarøy, og noe reisevirksomhet må påregnes. Selskapet kan være behjelpelig med å skaffe bolig, og Hamarøy kommune tilbyr for tiden gratis barnehage til registrerte innbyggere.

For nærmere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med styreleder Sten-Rune Brekke (906 00 751) eller vår rekrutteringspartner Essensi AS ved Berit A. Laastad (971 60 626). Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver i en innledende fase.

Søknad sendes elektronisk innen 11. mars 2024.

Stillingen vil være underlagt offentlighetsloven § 25, og evt. unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes nærmere i søknadsportalen. Hvis begrunnelsen ikke vurderes som tilstrekkelig, vil du få informasjon om det og mulighet til å evt. trekke din søknad før offentliggjøring.

Sten-Rune Brekke
Styreleder
Tlf. +47 906 00 751

Berit A. Laastad
Essensi AS
+47 971 60 626

Nord-Salten Kraft er et framtidsrettet kraftkonsern med sterk lokal forankring og lange tradisjoner, som består av morselskapet Nord-Salten Kraft Holding AS, produksjonsselskapet Nord-Salten Kraft AS og nettselskapet Kystnett AS. Vi driver kraftproduksjon ved seks kraftverk, strømsalg til næringsliv og privatkunder, samt utbygging og drift av regional-/lokalnett, ladestasjoner for ferger og bredbånd/fiber.

Selskapet ble formelt etablert 1946, men har røtter enda lengre tilbake i tid. De største eierne er Hamarøy og Steigen kommune, samt det regionale kraftselskapet Salten Kraftsamband AS. Konsernet har 55 ansatte og et solid fagmiljø med fokus på kompetanse og kvalitet. Vårt hovedkontor er på Ulvsvåg i Hamarøy kommune, og vi har virksomhet også i Bogen i Steigen, Kjøpsvik i Narvik og Rekvatn i Hamarøy.

Vi produserer årlig ca. 270 GWH kraft, har 2100 km med linjer/kabler og 7000 abonnenter. Omsetning er ca. kr. 250 mill., og vi har bokførte eiendeler på vel kr. 1,1 milliard. Konsernet har god drift og solid egenkapital, og står foran betydelig utbygging av nett og infrastruktur de kommende 7-10 årene for å tilrettelegge for bl.a. spennende ekspansjoner i lokalt næringsliv.

Essensi Utvikling as – Administrerende direktør – Nord-Salten Kraft as