Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Kontor, forvaltning og saksbehandling

Rådgiver – Statens Sivilrettsforvaltning – Jobbnorge – ID 210957

Rådgiver – sekretariatet for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll Søk stillingen Se annonse Om stillingen Statens sivilrettsforvaltning søker en faglig sterk og samfunnsengasjert medarbeider som ønsker å være med på å videreutvikle våre fagområder, herunder særskilt sekretariatsfunksjonen for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget utøves av Statens sivilrettsforvaltning. Sekretariatsfunksjonen består hovedsakelig av sekretariatsleder og en rådgiver, og […]

Skolefaglig rådgiver – Moss kommune – Jobbnorge – ID 210342

Skolefaglig rådgiver Vil du utfordres i arbeidet med et inkluderende læringsmiljø for alle barn? Søk stillingen Se annonse Om stillingen Vi har ledig stilling som skolefagligrådgiver ved skoleeieravdelingen vår. Avdelingen har som ansvar å forvalte, drifte og utvikle grunnskolen i Moss kommune. Grunnskolen i  Moss kommune har over 5000 elever fordelt på 11 barneskoler, tre […]

Administrasjonskoordinator – Nofima – Jobbnorge – ID 210359

Administrasjonskoordinator Nofima søker Administrasjonskoordinator Søk stillingen Se annonsen Om Nofima «Bærekraftig mat til alle» er vår visjon. Den er tuftet på FNs bærekraftsmål og skal ligge til grunn for alt vi gjør. Som et anvendt og næringsrettet forskningsinstitutt jobber vi målrettet med forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser […]

Førstekonsulent/rådgiver – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID 210101

Vil du koordinere Kunnskapsdepartementets arbeid på ulike internasjonale arenaer? Førstekonsulent/rådgiver (fast stilling) Søk stillingen Se annonse Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. Departementet har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere […]

Sekretariatsleder og medarbeidere – Klima- og miljødepartementet – Jobbnorge – ID 208571

Sekretariatsleder og medarbeidere til sekretariat for Klimautvalget 2050 Søk stillingen Se annonse Om stillingene: Regjeringen har oppnevnt et offentlig ekspertutvalg, ledet av Martin Skancke, som skal gjøre en helhetlig utredning av de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050, og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050, på en mest mulig […]

Administrativ koordinator – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 208698

Vil du være en del av vårt nye forskningssenter for bærekraft og digitalisering? Handelshøgskolen Innlandet søker Administrativ koordinator (seniorrådgiver) Søk stillingen Se annonse Om stillingen Høgskolen i Innlandet skal etablere et Forskningssenter for bærekraft og digitalisering som ligger til Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Senteret skal etableres på Kongsvinger og skal være et tverrfaglig forskningssenter som […]

Lærling – Statsforvalteren i Troms og Finnmark – ID206323

Vil du bli ei kontorstjerne? Som vår lærling har du muligheten. Lærling Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Vi søker deg som har lyst å lære kontor- og administrasjonsfaget. Hos oss får du opplæring og oppgaver innenfor rekruttering, kontorstøtte, økonomi og informasjon. Du får arbeide med dokumenter og legge til rette for kurs og seminarer. […]

Førstekonsulent/rådgiver – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID205145

Teknologiske og demografiske endringer fører til behov for ny kompetanse til voksne i arbeidslivet – vil du bidra? Førstekonsulent/rådgiver Søk stillingen Se annonsen Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og […]

Rådgiver/seniorrådgiver – Avdelingskoordinator i miljøgiftavdelingen – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID206410

Avdelingskoordinator i miljøgiftavdelingen rådgiver/seniorrådgiver Søk stillingen Se annonse Om stillingen Vi søker deg som samarbeider godt med andre og som inspireres av å ha en bred kontaktflate internt i Miljødirektoratet.  Du har godt humør, er servicorientert, strukturert og leverer til tiden. Du er god til å planlegge og selv styre oppgavene innenfor de rammene som […]

Førstekonsulent/rådgiver (vikariat) – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge

Vil du jobbe med opptak til høyere utdanning og statsbudsjettet? Førstekonsulent/rådgiver (vikariat) Søk stillingen Se annonsen Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskole, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. Departementet har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt […]

Scroll to top