Sektor for teknisk, plan, næring og miljø

Sektor for teknisk, plan, næring og miljø søker

Byggeleder
Rådgivere

Stillingstype

Det er ledig 100 % stilling som byggeleder.

Vil du bidra til at sektoren har en bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon? Er du opptatt av digitalisering og bruk av analyser som grunnlag for effektiv tjenesteproduksjon? Da kan du være den rette for oss!

Enheten leverer tjenester innenfor fagområdene veg, park og parkering. Enheten har en egen driftsavdeling, men vi leier også inn entreprenører for å få løst våre oppgaver. Byggelederen vil få det daglige ansvaret for å styre gjennomføringer av avtaler/kontrakter, samt egen drift på vegne av Molde kommune som byggherre. 

Vi søker en dyktig byggeleder som har fokus på gjennomføring, kontroll, oppfølging og HMS.

Beskrivelse av arbeidssted

Stillingen er underlagt forvaltningsavdelingen i enheten drift og forvaltning. Enheten er sentral i drift, forvaltning og utvikling av kommunen, med til sammen ca. 40 ansatte. Enheten løser oppgaver innen drift av veg, park og parkering samt forvaltning innen veg, parker- og friområder, landbruk, vilt, skog, eiendom, næring, natur, miljø m.m. Enheten har også ansvaret for utviklingsprosjekter. 

Enheten har ansatte lokalisert i flere lokasjoner i Molde sentrum. I tillegg har vi ansatte i både Eidsvåg og Midsund. 

Hovedoppgaver

 • Ansvar for å følge opp kontrakter
 • Lede og styre byggemøter og sørge for nødvendige avklaringer
 • Ha ansvaret for HMS, fremdrift, teknisk kontroll, kvalitet og økonomi i kontrakter og leveranser fra egen drift
 • Ha oversikt over tilstand på enhetens anlegg
 • Planlegging og gjennomføring av bestillingsarbeid
 • Delta i interne samarbeid / prosjekt og arbeidsgrupper 
 • Bidra inn i utarbeidelser av kontrakter

Kvalifikasjoner

Vi søker en medarbeider med:

 • Utdanning fra fagskole, høyskole eller universistet innen tekniske fag eller prosjektledelse
 • Omfattende og relevant erfaring innnen de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Erfaring fra anlegg eller anleggsentreprise
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til lovverk og relevante krav for bransjen
 • Førerkort klasse B

Vi legger vekt på at du

 • har god evne til samarbeid.
 • ser viktigheten av å bygge gode relasjoner
 • har stor gjennomføringsevne og evne til å se løsninger
 • har evne til å jobbe selvstendig, være tydelig og ta beslutninge

 Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig 
utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Lønn etter avtale.

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Søknadsfrist:
04.06.2024

Arbeidssted:
Molde kommune

Stillingstype

Det er ledig  100 % stilling som rådgiver veg. 

Ønsker du å være med å videreutvikle en trafikksikker og effektiv samferdsel, i et faglig sterkt arbeidsfellesskap?

Som rådgiver veg ivaretar du kommunens interesser som vegeier og sektormyndighet. Du vil du være en del at et team som jobber med vegforvaltning og prosjektledelse, og du vil samarbeide tett med planmyndigheten. 

Vi søker en dyktig rådgiver som behersker saksbehandling og forvaltning innen vegområdet, både administrativt og politisk.

Virker dette spennende er dette kanskje jobben for deg!

Beskrivelse av arbeidssted

Stillingen er underlagt forvaltningsavdelingen i enheten drift og forvaltning. Enheten er sentral i drift, forvaltning og utvikling av kommunen, med til sammen ca. 40 ansatte. Enheten løser oppgaver innen drift av veg, park og parkering samt forvaltning innen veg, parker- og friområder, landbruk, vilt, skog, eiendom, næring, natur, miljø m.m. Enheten har også ansvaret for utviklingsprosjekter. 

Enheten har ansatte lokalisert i flere lokasjoner i Molde sentrum. I tillegg har vi ansatte i både Eidsvåg og Midsund. 

Hovedoppgaver

 • Saksbehandling som vegeier og sektormyndighet
 • Lede prosesser og prosjekter 
 • Bidra i utarbeidelse av avtaler og utbyggingsavtaler
 • Bidra til digitalisering innenfor fagområdet
 • Bidra inn i overordnet planarbeid samt detaljplaner

Kvalifikasjoner

Vi søker en medarbeider med:

 • Høyere utdanning, minimum bachelorgrad, innen arealplanlegging, samferdsel, relevante ingeniørfag eller tilsvarende  
 • Erfaring innen forvaltning og prosjektledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kompetanse på bruk av digitale verktøy

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til samarbeid og til å skape gode relasjoner
 • God tilretteleggings- og gjennomføringsevne
 • Strukturert, kreativ og løsningsorientert
 • Kunne se helhet og tenke strategisk

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig 
utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Lønn etter avtale.

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Søknadsfrist:
04.06.2024

Arbeidssted:
Molde kommune

Stillingstype

Det er ledig 100 % stilling som rådgiver grunneierforvaltning.

Vil du være med å tilrettelegge for samfunnsutviklingen i Molde kommune, i et faglig sterkt arbeidsfellesskap?

Som rådgiver grunneierforvaltning vil du være en del at et team som ivaretar grunneierrollen for Molde kommune, og jobber tett opp mot andre fagområder i kommunen. Som rådgiver grunneierforvalter vil du også jobbe strategisk for at Molde kommune skal nå samfunnsmålene. 

Vi søker en dyktig rådgiver som behersker saksbehandling og forvaltning av saker innen grunneierforvaltning, både administrativt og politisk.

Virker dette spennende er dette kanskje jobben for deg!

Beskrivelse av arbeidssted

Stillingen er underlagt forvaltningsavdelingen i enheten drift og forvaltning. Enheten er sentral i drift, forvaltning og utvikling av kommunen, med til sammen ca. 40 ansatte. Enheten løser oppgaver innen drift av veg, park og parkering samt forvaltning innen veg, parker- og friområder, landbruk, vilt, skog, eiendom, næring, natur, miljø m.m. Enheten har også ansvaret for utviklingsprosjekter. 

Enheten har ansatte lokalisert i flere lokasjoner i Molde sentrum. I tillegg har vi ansatte i både Eidsvåg og Midsund. 

Hovedoppgaver

 • Håndtere henvendelser vedrørende kommunal grunn
 • Kjøp og salg av kommunal grunn
 • Erklæringer, tinglysninger og skjøter
 • Nabovarsler og samtykker
 • Salg av næringsareal og boligtomter
 • Saksbehandle og utrede saker innen området
 • Utarbeide avtaler og utbyggingsavtaler
 • Oppfølging av prosjekter
 • Bistå inn i reguleringsarbeid

Kvalifikasjoner

Vi søker en medarbeider med:

 • Relevant utdanning på masternivå innen jus, jordskifte eller tilsvarende
 • Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring vil også bli vurdert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kompetanse på bruk av digitale verktøy

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til samarbeid og til å skape gode relasjoner
 • God tilretteleggings- og gjennomføringsevne
 • Strukturert, kreativ og løsningsorientert
 • Evne til å lede prosesser
 • Kunne se helhet og tenke strategisk

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Kvalifikasjoner

Vi søker en medarbeider med relevant

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig 
utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Lønn etter avtale.

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Søknadsfrist:
04.06.2024

Arbeidssted:
Molde kommune

Stillingstype

Det er ledig en nyopprettet 100% stilling som næringsrådgiver.

Vil du være med på å bidra til at Molde blir et attraktivt samfunn i vekst, og når målet om å være Norges mest næringsvennlige kommune?

Vi søker nå etter en dyktig og engasjert næringsrådgiver som ønsker å arbeide med næringsutvikling i tett dialog med næringslivet. Næringsrådgiveren vil inneha en nøkkelrolle i å styrke kommunens attraktivitet og legge grunnlaget for vekst og innovasjon i tett samarbeid med næringsaktører og lokale og regionale samarbeidsparter. 

Som rådgiver næring vil du være en del at et team og jobber tett opp mot andre fagområder i kommunen. Som rådgiver næring vil du også jobbe strategisk for at Molde kommune skal nå samfunnsmålene. 

Vi søker en dyktig rådgiver som behersker saksbehandling og forvaltning av saker innen næring, både administrativt og politisk.

Virker dette spennende er dette kanskje jobben for deg!

Beskrivelse av arbeidssted

Stillingen er underlagt forvaltningsavdelingen i enheten drift og forvaltning. Enheten er sentral i drift, forvaltning og utvikling av kommunen, med til sammen ca. 40 ansatte. Enheten løser oppgaver innen drift av veg, park og parkering samt forvaltning innen veg, parker- og friområder, landbruk, vilt, skog, eiendom, næring, natur, miljø m.m. Enheten har også ansvaret for utviklingsprosjekter. 

Enheten har ansatte lokalisert i flere lokasjoner i Molde sentrum. I tillegg har vi ansatte i både Eidsvåg og Midsund. 

Hovedoppgaver

 • Saksbehandle og utrede saker innen næringsfeltet
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av overordnede mål og strategier
 • Ha dialog og kontakt med lokalt og regionalt næringsliv
 • Løse næringssaker knyttet mot fond
 • Forberede politiske saker
 • Bidra inn i overodnet planarbeid samt detaljplaner
 • Ha oversikt over arbeidsmarkedet og næringslivet i kommunen samt effekter av tiltak
 • Representere kommunen og bygge nettverk innen fagområdet

Kvalifikasjoner

Vi søker en medarbeider med:

 • Høyere utdanning på minimum bachelorernivå, rettet mot næring-/samfunnsutvikling
 • Erfaring innen næring- eller samfunnsutvikling i privat eller offentlig sektor
 • Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring vil også bli vurdert
 • Meget god samfunns- og arbeidsmarkedskunnskap
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kompetanse på bruk av digitale verktøy

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til samarbeid og til å skape gode relasjoner
 • God tilretteleggings- og gjennomføringsevne
 • Strukturert, kreativ og løsningsorientert
 • Kunne se helhet og tenke strategisk

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig 
utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Lønn etter avtale

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Søknadsfrist:
04.06.2024

Arbeidssted:
Molde kommune

Stillingstype

Det er ledig 100 % stilling som rådgiver kommuneplanlegging.

Vil du være med å påvirke by- og stedsutviklingen i Molde kommune? Molde er en langstrakt kommune med alt fra brente byers regulering og kulturmiljø av nasjonal interesse, til nye transformasjonsområder i forbindelse med bygging av nytt sykehus. Vi har flere store planoppgaver på gang og skal begynne på en rullering av kommuneplanens arealdel. 

Til å lede arbeidet med kommuneplanens arealdel ser vi etter en dyktig, erfaren og engasjert arealplanlegger. Det er en stor fordel om du også har erfaring fra prosjektledelse.  

Vi legger stor vekt på at oppgavene i sektoren løses gjennom god samhandling. Som kommuneplanlegger hos oss, vil du få ansvar for å lede prosessen med rullering av KPA, men  også delta som prosjektmedarbeider eller bidragsyter i andre prosjekter og oppgaver sammen med fagpersoner fra både kommune og andre. Enheten har varierte oppgaver og høyt aktivitetsnivå. 

Som arbeidsgiver jobber vi for å ha stolte, engasjerte og kompetente medarbeidere. Det er sammen vi skaper resultater!  

Beskrivelse av arbeidssted

Stillingen er lagt til Planavdelingen, under enheten Plan, byggesak og geodata. Enheten er sentral i utviklingen av kommunen, med til sammen nærmere 30 ansatte og har oppgaver innen arealplanlegging og byggesaksbehandling, eiendomsskatt, samt kart og oppmåling. De fleste ansatte er samlokalisert i Molde sentrum, men enhetene har også medarbeidere på våre kontor i Eidsvåg og i Midsund. 

Hovedoppgaver

 • Lede arbeidet med kommuneplanens arealdel og temaplaner
 • Delta i andre plan- og prosjektarbeid, som f.eks kommuneplanens samfunnsdel. 
 • Lede prosesser knyttet til  kommuneplanens arealdel og temaplaner
 • Følge opp konsulenter i egne prosjekt 
 • Samarbeide med andre interne avdelinger, offentlige og private aktører 
 • Oppgaver og organisatorisk tilknytning kan endres over tid. 

Kvalifikasjoner

Vi søker medarbeidere med:    

 • Bachelor eller mastergrad innen arealplanlegging og/eller prosjektledelse 
 • Personer med annen utdanning er velkommen til å søke dersom man har erfaring innenfor offentlig saksbehandling, prosjektledelse, jus og/eller administrasjon. 
 • søkere med annen bakgrunn og relevant erfaring vil også være aktuelle 

 Du har  

 • god vurderingsevne og god gjennomføringsevne 
 • gode strategiske egenskaper – du er helhetstenkende og analytisk 
 • evne til å lede prosesser og koordinere andre 
 • evne å sette seg inn i relevant regelverk 
 • evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team 
 • god evne til å prioritere, herunder i arbeid med egen portefølje 
 • gode evner til å samarbeide og kommunisere godt med ansatte, politikere, innbyggere og utbyggere 
 • svært god formidlingsevne og gode evner til skriftlig og muntlig kommunikasjon og samhandling 
 • god digital kompetanse 
 • god evne til å se etter løsninger i stedet for problemer og bidrar til utvikling av sektoren
 • er en god ambassadør for Molde kommune 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Avlønning etter avtale og fleksibel arbeidstid. 

Stillingen er i utgangspunktet plassert ved vårt kontor i Molde sentrum. Vi vurderer også å tilby kontorsted ved et av våre kontor i Eidsvåg eller i Midsund eller andre lokaliteter for den rette kandidaten.

Enheten har også fleksible ordninger for bruk av hjemmekontor. 

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Søknadsfrist:
04.06.2024

Arbeidssted:
Molde kommune

Stillingstype

Det er ledig  100 % stilling som rådgiver plan.

Vil du være med å påvirke by- og stedsutviklingen i Molde kommune? Molde er en langstrakt kommune med alt fra brente byers regulering og kulturmiljø av nasjonal interesse, til nye transformasjonsområder i forbindelse med bygging av nytt sykehus. Vi har flere store planoppgaver på gang og skal begynne på en rullering av kommuneplanens arealdel. 

Vi ser etter en dyktig, erfaren og engasjert arealplanlegger. Det er en stor fordel om du også har erfaring fra prosjektledelse.  

Vi legger stor vekt på at oppgavene i sektoren løses gjennom god samhandling. Som arealplanlegger hos oss, vil du både få ansvar for å lede planprosesser og å delta som prosjektmedarbeider eller bidragsyter i andre prosjekter og oppgaver sammen med fagpersoner fra både kommune og andre aktører. Enheten har varierte oppgaver og høyt aktivitetsnivå. 

Som arbeidsgiver jobber vi for å ha stolte, engasjerte og kompetente medarbeidere. Det er sammen vi skaper resultater!  

Beskrivelse av arbeidssted

Stillingen er lagt til Planavdelingen, under enheten Plan, byggesak og geodata. Enheten er sentral i utviklingen av kommunen, med til sammen nærmere 30 ansatte og har oppgaver innen arealplanlegging og byggesaksbehandling, eiendomsskatt, samt kart og oppmåling. De fleste ansatte er samlokalisert i Molde sentrum, men enhetene har også medarbeidere på våre kontor i Eidsvåg og i Midsund. 

Hovedoppgaver

 • Saksbehandle private og offentlige reguleringsplaner 
 • Lede arbeidet med, og delta i utarbeidelse av kommunale planer 
 • Følge opp konsulenter i egne prosjekt 
 • Veiledning og saksbehandling innen plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter 
 • Samarbeide med offentlige og private aktører 
 • Følge opp politiske vedtak 
 • Delta i utarbeidelse av kommuneplaner og temaplaner 
 • Utarbeide plankart, temakart m.m. 
 • Arbeidsoppgaver kan delvis tilpasses søkerens kvalifikasjoner og interesser. Oppgaver og organisatorisk tilknytning kan endres over tid.

Kvalifikasjoner

Vi søker medarbeidere med:    

 • Bachelor- og/eller mastergrad innen arealplanlegging og/eller prosjektledelse 
 • Personer med annen utdanning er velkommen til å søke dersom man har erfaring innenfor offentlig saksbehandling, prosjektledelse, jus og/eller administrasjon. 
 • søkere med annen bakgrunn og relevant erfaring vil også være aktuelle 

 Du har  

 • god vurderingsevne og god gjennomføringsevne 
 • gode strategiske egenskaper – du er helhetstenkende og analytisk 
 • evne å sette seg inn i relevant regelverk 
 • evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team 
 • evne til å lede prosesser og koordinere andre 
 • god evne til å prioritere, herunder i arbeid med egen portefølje 
 • gode evner til å samarbeide og kommunisere godt med ansatte, innbyggere og utbyggere 
 • svært god formidlingsevne og gode evner til skriftlig og muntlig kommunikasjon og samhandling 
 • god digital kompetanse 
 • evne til å se etter løsninger i stedet for problemer og bidrar til utvikling av sektoren
 • er en god ambassadør for Molde kommune 

 Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Avlønning etter avtale og fleksibel arbeidstid. 

Stillingen er i utgangspunktet plassert ved vårt kontor i Molde sentrum. Vi vurderer også å tilby kontorsted ved et av våre kontor i Eidsvåg eller i Midsund eller andre lokaliteter for den rette kandidaten.

Enheten har også fleksible ordninger for bruk av hjemmekontor. 

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Søknadsfrist:
04.06.2024

Arbeidssted:
Molde kommune

Molde kommune

Molde kommune er med sine 32000 innbyggere den største kommunen i romsdalsregionen. Vi er nok mest kjent for roser, jazz og fotball, men er minst like stolte av høyt utdanningsnivå og god folkehelse i befolkningen. Kommunen har et rikt kulturliv og et ekspansivt og variert næringsliv. Molde kommune er i positiv utvikling. Vi samarbeider med næringslivet, akademia og lag og organisasjoner for å utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn.
Med umiddelbar nærhet til høye fjell, dype fjorder og åpent hav innbyr molderegionen til unike og allsidige naturopplevelser året rundt.

Molde kommune – Flere ledige rådgiverstillinger