Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Naturvitenskapelige yrker

Overingeniør/senioringeniør -jordkartlegging – NIBIO – Jobbnorge

Brenner du for en bærekraftig forvaltning av matjorda vår? Overingeniør/senioringeniør – jordkartlegging Søk stillingen Sjå annonse Nøkkelinformasjon Vi har behov for å utvide vår gruppe av engasjerte og dedikerte medarbeidere for å imøtekomme samfunnets økte etterspørsel etter relevant og pålitelig informasjon om jordressursen. Du får bidra i jordkartleggingsprogrammet som består av alt fra datafangst og […]

Trøndelag fylkeskommune – Rådgiver bioøkonomi

Rådgiver bioøkonomi Trøndelag har gode forutsetninger for å utvikle bioøkonomien og bidra til et grønt skifte. Regionen har særlig fortrinn i kombinasjonen store biologiske ressurser, komplette verdikjeder på skog, jord og marin sektor, samt nærhet til sterke kunnskapsmiljø. Utfordringen ligger i å etablere gode koblinger mellom aktørene og sektorene, ikke minst på tvers av tradisjonelle […]

Scroll to top