Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Naturvitenskapelige yrker

Senior-/ eiendomskonsulent – Statsskog – Jobbnorge – ID 208640

Vi ha en ledig stilling innen eiendomsutvikling, og søker etter Senior-/ eiendomskonsulent Søk stillingen Se annonsen Statskog SF er landets største grunneier, og forvalter og utvikler statens utmarkseiendommer. Statskog er organisert i tre kjerneområder: Eiendom, Skog og Friluftsliv. Statskog har om lag 110 ansatte fordelt på 18 kontor i hele landet. Hovedkontoret ligger i Namsos. Vi […]

Saksbehandler – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 208145

Tre faste stillinger og ett vikariat ledig i industriseksjonene Vil du være med å redusere industriens fotavtrykk på miljøet? Søk stillingen Se annonse Om stillingen Du har nå mulighet til å søke deg til et av Norges mest allsidige fagmiljøer innen forurensningssaker. Som saksbehandler i industriseksjonene vil du være med å behandle søknader om forurensende […]

Overingeniør/senioringeniør -jordkartlegging – NIBIO – Jobbnorge

Brenner du for en bærekraftig forvaltning av matjorda vår? Overingeniør/senioringeniør – jordkartlegging Søk stillingen Sjå annonse Nøkkelinformasjon Vi har behov for å utvide vår gruppe av engasjerte og dedikerte medarbeidere for å imøtekomme samfunnets økte etterspørsel etter relevant og pålitelig informasjon om jordressursen. Du får bidra i jordkartleggingsprogrammet som består av alt fra datafangst og […]

Trøndelag fylkeskommune – Rådgiver bioøkonomi

Rådgiver bioøkonomi Trøndelag har gode forutsetninger for å utvikle bioøkonomien og bidra til et grønt skifte. Regionen har særlig fortrinn i kombinasjonen store biologiske ressurser, komplette verdikjeder på skog, jord og marin sektor, samt nærhet til sterke kunnskapsmiljø. Utfordringen ligger i å etablere gode koblinger mellom aktørene og sektorene, ikke minst på tvers av tradisjonelle […]

Scroll to top