Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Natur og miljø

Rovviltkontakt – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 210473

Rovviltkontakt i Hemnes, Nordland Har du lyst på en spennende jobb som rovviltkontakt? Søk stillingen Se annonse Om stillingen Stillinger som rovviltkontakt, fast ansatt på tilkalling i Statens naturoppsyn (SNO), er spennende deltidsstillinger som gir mulighet for å jobbe i felt med innsamling av viktige data som har stor betydning for forvaltningen av store rovdyr. […]

Rådgiver/seniorrådgiver – Landbruksdirektoratet – Jobbnorge – ID 210185

Er du glad i tall og analyse? Vil du være med å ta skogbruket inn i det grønne skiftet? Rådgiver/seniorrådgiver – seksjon skog Søk stillingen Se annonse Om Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler.        Vi […]

Rådgivar/seniorrådgivar – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 209025

Vil du redde litt av verda saman med oss? Rådgivar/seniorrådgivar – trua artar og naturtypar Søk stillinga Sjå annonse Om stillinga Vi søkjer ein fagleg dyktig og engasjert medarbeidar til arbeidet med trua natur. Stillinga inneber arbeid med å ta vare på trua artar og naturtypar basert på eit solid kunnskapsgrunnlag og samarbeid med andre […]

Rådgivar/seniorrådgivar – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 208345

Vil du være vår nye koordinator for eksport og import av avfall? Rådgivar/seniorrådgivar – eksport og import av avfall Søk stillinga Sjå annonse Om stillinga Vi søkjer ein målretta og engasjert medarbeidar til eit vikariat som fagkoordinator for vår faggruppe for eksport og import av avfall. Hos oss får du moglegheit til å bidra inn […]

Senior-/ eiendomskonsulent – Statsskog – Jobbnorge – ID 208640

Vi ha en ledig stilling innen eiendomsutvikling, og søker etter Senior-/ eiendomskonsulent Søk stillingen Se annonsen Statskog SF er landets største grunneier, og forvalter og utvikler statens utmarkseiendommer. Statskog er organisert i tre kjerneområder: Eiendom, Skog og Friluftsliv. Statskog har om lag 110 ansatte fordelt på 18 kontor i hele landet. Hovedkontoret ligger i Namsos. Vi […]

Saksbehandler – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 208145

Tre faste stillinger og ett vikariat ledig i industriseksjonene Vil du være med å redusere industriens fotavtrykk på miljøet? Søk stillingen Se annonse Om stillingen Du har nå mulighet til å søke deg til et av Norges mest allsidige fagmiljøer innen forurensningssaker. Som saksbehandler i industriseksjonene vil du være med å behandle søknader om forurensende […]

Overingeniør/senioringeniør -jordkartlegging – NIBIO – Jobbnorge

Brenner du for en bærekraftig forvaltning av matjorda vår? Overingeniør/senioringeniør – jordkartlegging Søk stillingen Sjå annonse Nøkkelinformasjon Vi har behov for å utvide vår gruppe av engasjerte og dedikerte medarbeidere for å imøtekomme samfunnets økte etterspørsel etter relevant og pålitelig informasjon om jordressursen. Du får bidra i jordkartleggingsprogrammet som består av alt fra datafangst og […]

To prosjektstillinger – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge – ID 203511

Er du opptatt av en god forvaltning av våre kystressurser? Fiskeridirektoratet har ledig To prosjektstillinger regional ressursforvaltning Søk stillingen Se annonsen Om prosjektet Fiskeridirektoratet har igangsatt et pilotprosjekt for å styrke den regionale medvirkningen i forvaltning av våre havressurser. Målet er å styrke kunnskapsgrunnlaget og forvaltningen av de kystnære bestandene våre. Pilotprosjektet er planlagt med […]

Avdelingsleder – NIBIO – Jobbnorge – ID203015

Er du praktisk anlagt og ønsker å bidra til det grønne skiftet? Spennende lederjobb innenfor forskning og utvikling. Avdelingsleder (stasjonsleder) – NIBIO Apelsvoll Søk stillingen Se annonsen Nøkkelinformasjon NIBIO Apelsvoll søker en praktisk anlagt leder som vil få ansvar for drift- og utvikling av infrastruktur. Stasjonsleder har en viktig rolle i å legge til rette for forskningsaktivitetene […]

Inspektør – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

For deg som er interessert i bærekraftig forvaltning av fisk og andre viltlevende marine ressurser (ressurskontroll) Inspektør Søk stillingen Se annonsen Om ressurskontroll og stillingen Hovedaktiviteten ved ressurskontrollseksjonen er kontroll og tilsyn knyttet til havressursloven. Dette innebærer at vi følger fisken fra kaikanten, gjennom verdikjeden til forbruker.  Kontrollarbeidet er risikostyrt og inspektørenes roller er først […]

Scroll to top