Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Forskningsarbeid

Stipendiat i TV-ledelse – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 202145

Stipendiat i TV-ledelse Søk stillingen Se annonse Dette er Høgskolen i Innlandet Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad. Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler […]

Stipendiat – Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – ID 206275

Fakultet for naturvitenskap og teknologi Stipendiat til fagområdet Local climate change adaptation strategies in the Nordic region Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Ved Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) er det fra august 2021 ledig en stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe “Societal […]

Forskingsteknikar / driftsteknikar – NIBIO – Jobbnorge – ID205890

Til vår forskingsstasjon på Fureneset søkjer vi Forskingsteknikar / driftsteknikar Søk stillinga Sjå annonse Nøkkelinformasjon Arbeidsområdet er primært forsøksarbeid knytt til feltforsøk i eng, drift og vedlikehald av jordbruksareal. Ein må også rekne med vedlikehaldsarbeid på maskiner og bygningar ved forskingsstasjonen. NIBIO Fureneset ligg lengst vest i Fjaler kommune i Vestland og driv med forsking […]

Forskningsrådgiver – NTNU – Jobbnorge

Ved Fakultet for arkitektur og design (AD) er det ledig stilling som Forskningsrådgiver Søk stillingen Se annonsen This is NTNU På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere. https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI Om stillingen Ved Fakultet for arkitektur og design (AD) søker vi en motivert og […]

Senioringeniør – forurenset sjøbunn – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID205541

Har du lyst til å bidra i arbeidet med opprydding av forurenset sjøbunn? Senioringeniør – forurenset sjøbunn Søk stillingen Se annonse Om stillingen Vi søker en dyktig og modig medarbeider til en fast stilling i seksjon for hav og sediment (HHS). I denne stillingen vil du blant annet få mulighet til å lede utfordrende arbeidsprosesser […]

Forsker – Transportøkonomisk institutt – Jobbnorge ID 205298

Vi søker ambisiøs og engasjert forsker til vår satsning på godstransport Søk stillingen Se annonsen Om Transportøkonomisk institutt Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. Vi holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern. […]

Vil du bidra til eit betre vern av helse og miljø? – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID204653

Vi ser etter ein motivert og dyktig medarbeidar til å utføre tilsyn med eksport av avfall Vil du bidra til eit betre vern av helse og miljø? Søk stillinga Sjå annonse Om stillinga Har du erfaring frå tilsyn eller kontrollarbeid? Vil du trivast med å få innsikt i korleis verksemdene etterlever miljøkrava? Meiner du at […]

Forskar i grovfôrdyrking – NIBIO – Jobbnorge – ID203440

Forskar i grovfôrdyrking Søk stillingen Sjå annonse Nøkkelinformasjon Arbeidsområdet for stillinga er forsking og utvikling innanfor grovfôrproduksjon på vestlandet og i landet generelt. Det blir lagt spesiell vekt på problemstillingar knytt til jord, planteernæring, drenering og klimatilpassing.  Arbeidsoppgåvene er innanfor etablerte prosjekt der ein tek del i prosjektgrupper med samarbeid mellom NIBIO, NMBU, NLR og […]

Vi ser etter en dyktig bioinformatiker med lidenskap for havets helse – Havforskningsinstituttet – Jobbnorge – ID 203231

Vi ser etter en dyktig bioinformatiker med lidenskap for havets helse Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Havforskningsinstituttet har nå ledig en 3-årig postdoktorstilling innen bioinformatikk. Arbeidssted for den som blir ansatt er Havforskningsinstituttet i Bergen, forskningsgruppe fremmed- og smittestoff. Den som tilsettes vil bli en del av forskningsprosjektet Havets Helse,  som studerer hvordan marin […]

Er du over gjennomsnittet interessert i antibiotikaresistens? – Havforskningsinstituttet – Jobbnorge – ID203997

Er du over gjennomsnittet interessert i antibiotikaresistens? Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Havforskningsinstituttet (HI) har nå ledig en 3-årig stipendiatstilling i mikrobiologi knyttet til det nye forskningsrådsprosjektet Res-Marine Flushing Into the Ocean: Tracking Antibiotic Resistance in the Marine Environment. Målet med prosjektet er å øke forståelsen av spredning og utvikling av antibiotikaresistens i det […]

Scroll to top