Har du ekspertisen og pågangsmotet til å bli en kritisk del av vårt markedsføringsteam?

Leder for Innkjøp

Leder for Innkjøp

Rollen som innkjøpssjef sorterer under administrerende direktør/driftssjef, og du vil bli en integrert del
av vårt markedsføringsteam. Din ekspertise vil være kritisk for å håndtere innkjøpsprosessene i
selskapet over en eller flere definerte innkjøpskategorier, både internt og eksternt. Videre vil du spille
en nøkkelrolle i utviklingen og realiseringen av MOMEKs strategiske og operasjonelle mål.
Som innkjøpssjef i MOMEK Services, vil du jobbe i team og på tvers av MOMEK-organisasjonen, med
ansvar for en betydelig kontraktportefølje.

Nøkkelansvar:

 • Lede og implementere innkjøpsprosesser, fra strategi og planlegging til leverandørvalg og
  oppfølging, for både rammeavtaler og individuelle avtaler.
 • Bidra til videreutviklingen av innkjøpsområdet i MOMEK. Dette inkluderer:
  • Etablering av digitale verktøy for å sikre at prosesser for innkjøp er standardiserte og optimaliserte.
  • Aktivt arbeide med å utvikle og forbedre organisasjonens innkjøpssystemer.
  • Utvikle, etablere og overvåke rammeavtaler med kunder og leverandører.
  • Delta i og bidra til leverandør-auditer i forhold til regler, forskrifter og MOMEKs verdier.
  • Delta i kalkulasjoner, kontrakts- og tilbudsgransking.
  • Vurdere, forhandle og tildele kontrakter.
  • Samarbeide med leverandører for å optimalisere leverandørkostnader.

Kvalifikasjoner

 • Dyktig i alle aspekter ved innkjøpsprosessen og i stand til å dokumentere resultater fra
  innkjøpsarbeid.
 • Høyere teknisk, økonomisk eller juridisk utdanning (bachelor- eller mastergrad).
 • Forhandlingsferdigheter, helst med internasjonal erfaring.

Personlige egenskaper

 • Du er organisert og jobber selvstendig og målrettet.
 • Du er minst tospråklig i norsk og engelsk, og har sterke kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
 • Du er utmerket til å bygge relasjoner og har en sterk evne til å samarbeide og løfte andre.
 • Du har god forretningsforståelse, forstår drivere for resultater og markeder.
 • Du er kreativ, proaktiv og løsningsorientert.
  Du har en høy gjennomføringsevne.

Mer info/kontakt

 • Alexander Johansen, COO, MOMEK. alexander.johansen@momek.no, +47 906 29 541
 • Harriet A. Havdal i Essensi AS, harriet.havdal@essensi.no, +47 477 53 589

Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Søknad med CV sendes elektronisk innen 29. oktober 2023 via www.essensi.no.
Vår hjemmeside er https://www.momek.no

Harriet A. Havdal
Essensi AS
Tlf. +47 477 53 589

Alexander Johansen
COO, MOMEK
Tlf. +47 906 29 541

MOMEK SERVICES AS er lokalisert i Mo i Rana, og er en del av konsernet MOMEK Group. MOMEK
Group omsatte for 690 MNOK i 2022 og tar sikte på ytterligere vekst. Konsernet har i dag rundt
500 ansatte. Vi har lokale eiere og en økende oppdragsmengde. MOMEK Services AS utfører
service- og prosjektoppdrag i hovedsak mot prosessindustri, gruve/bergverk og fornybar energi.
Vi søker etter nye fremoverlente medarbeidere som identifiserer seg med våre tre verdier; Lyst,
Mot og Ansvar.

Leder Innkjøpsleder – MoMek Services AS – Essensi – NORSK