Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Rådgivar/seniorrådgivar – SNO – Statens naturoppsyn – Jobbnorge

Har du lyst til å bli ein del av Statens naturoppsyn og jobbe med verneområde på Sunnmøre? Rådgivar/seniorrådgivar – SNO Søk stillinga Sjå annonse Om stillinga SNO er ei avdeling i Miljødirektoratet og er det operative feltorganet til direktoratet. Vi fører tilsyn med at avgjerdene i miljølovgivinga blir overhalde gjennom kontroll, informasjon og rettleiing, og arbeider […]

Seniorrådgiver utdanning – NTNU – Jobbnorge

Ved Fakultet for arkitektur og design er det ledig stilling som Seniorrådgiver utdanning Søk stillingen Se annonsen NTNU – kunnskap for en bedre verden NTNU – kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Fakultet for arkitektur og design Fakultet for […]

Rådgiver/seniorrådgiver – Utenriksdepartementet – Jobbnorge

Regnskapsenheten, Økonomiseksjonen Rådgiver/seniorrådgiver Søk stillingen Se annonse Om Utenriksdepartementet Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner med omlag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av […]

Kvalitets- og skadeansvarlig – Saltens Bilruter AS – Jobbnorge – ID204465

Vil du ha ansvar for det skadeforebyggende arbeidet med konsernets bilflåte? Kvalitets- og skadeansvarlig Søk stillingen Se annonsen Blir du med og hever standarden? Ved vårt hovedkontor i Bodø har vi ledig stilling som kvalitets- og skadeansvarlig.  For å heve standarden på vårt arbeid med skadeforebygging søker vi en person med interesse og kvalifikasjoner til […]

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID204784

Er du en engasjert jurist som ønsker å jobbe med miljørettslige problemstillinger? Juridisk rådgiver/seniorrådgiver Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Har du lyst til å arbeide med spennende miljørettslige problemstillinger og forvaltningsrett sammen med dyktige jurister i et stort juridisk fagmiljø? Vi har nå ledig et vikariat ved juridisk seksjon naturmangfold. Juridisk seksjon naturmangfold består […]

IKT-ansvarlig – Hovedredningssentralen (HRS) – Jobbnorge

Hovedredningssentralen (HRS) har ledig stilling som IKT-ansvarlig. Stillingen er plassert ved HRS Nord-Norge, i Bodø. IKT-ansvarlig rapporterer til avdelingsdirektør og vil være en viktig premissgiver innen virksomhetens IKT-forvaltning gjennom daglig ansvar for drift av IKT. IKT-ansvarlig Søk stillingen Se annonsen Hovedredningssentralen Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Bodø (HRS-NN) og i Sør-Norge (HRS-SN), Sola har det overordnede ansvaret […]

Informasjonsanalytiker – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

Vi har stillingen for deg som er god på å sammenstille, vurdere og formidle data. Informasjonsanalytiker Søk stillingen Se annonsen Om stillingen – rådgiver/seniorrådgiver Vi skal styrke vår analyse- og formidlingskapasitet, og har nå ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver med kontorsted i Vardø. Stillingen ligger organisatorisk til ressursavdelingen/kontrollseksjonen ved Fiskeridirektoratets hovedkontor i Bergen. Stillingen vil inngå i Fiskeridirektoratets og Kystverkets felles analyseenhet. […]

Seniorrådgiver knyttet til arbeidet med Fiskeridirektoratets lokalisering på Dokken – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

Seniorrådgiver knyttet til arbeidet med Fiskeridirektoratets lokalisering på Dokken Søk stillingen Se annonsen Fiskeridirektoratets lokalisering på Dokken Dokkenområdet er i dag havn med drift av gods- og passasjertrafikk. I juni 2019 vedtok bystyret i Bergen oppstart av offentlig plan- og programarbeid for transformasjon av Dokken og Jekteviken til en ny bydel. I denne nye bydelen […]

Trøndelag fylkeskommune – Rådgiver/seniorrådgiver

Er du interessert i å være med på å forme samfunnet og bidra til utvikling gjennom samarbeid? Og jobbe i spennet mellom politikk og fag? Regional, administrasjon (412001), Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunen skal bidra i arbeidet med å utvikle gode tilbud for næringsliv og arbeidsliv på kompetanseområdet.  Og med det være en pådriver i omstilling til et bærekraftig næringsliv […]

Seniorrådgiver innen samfunnsøkonomi/økonomi – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

Vil du jobbe med virksomhetsstyring i Norges eldste direktorat? Vi søker ny seniorrådgiver innen samfunnsøkonomi/økonomi Søk stillingen Se annonsen Om økonomiseksjonen Økonomiseksjonen er en del av Fiskeridirektoratets administrasjonsavdeling sammen med administrasjonsseksjonen, dokumentsenteret og biblioteket. Seksjonen har hovedansvar for virksomhetens økonomiforvaltning, herunder regnskap, budsjettutarbeidelse/vedlikehold, avviksoppfølging, intern- og ekstern rapportering. I tillegg har seksjonen oppgaver knyttet til […]

Scroll to top