Til spennende og utviklende lederstilling i Helgeland Kraft Utvikling AS søkes:

DAGLIG LEDER

Helgeland Kraft

Helgeland Kraft skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn gjennom bærekraftig utvikling og drift av vår kjernevirksomhet innen fornybar produksjon, distribusjon og salg av kraft, og annen aktivitet med sterk tilknytning.

Helgeland Kraft er organisert som et konsern med morselskap helgeland Kraft, og de fire heleide datterselskapene Helgeland Kraft Vannkraft, Linea, Helgeland Kraft Strøm og Helgeland Kraft Utvikling.

Helgeland Kraft konsernet er en betydelig kompetansebedrift med en omsetning på om lag 1,9 mrd. kroner per år. Vår visjon «Helgeland Kraft – en aktiv verdiskaper» danner grunnlaget for vår virksomhet og gir klar retning for alle våre 270 medarbeidere.

Helgeland Kraft Utvikling AS ble etablert i mars 2023, og er konsernets fjerde heleide datterselskap. Selskapet skal være et svar på konsernets prioriterte marked innenfor smart vekst. I dag er det 2 ansatte i selskapet, og vi ønsker en sunn vekst i takt med behovet innenfor forretningsområdet.
Helgeland Kraft-konsernet ønsker å være en totalleverandør av energi og smarte energirelaterte løsninger. Framveksten av det grønne skiftet gjør at nye muligheter åpner seg, både for de etablerte kjernevirksomhetene og for å skape verdier innenfor nye områder. Det er disse nye områdene det nyetablerte datterselskapet skal konsentrere seg om. Med basis i etablert kompetanse i konsernet skal den nye datteren være en tjenesteyter både internt og eksternt.

Om stillingen
Som daglig leder vil du ha totalansvar for selskapets virksomhet, herunder å lede og utvikle selskapet i samsvar med konsernets overordnede mål og strategi. Hovedfokus de nærmeste årene vil være å etablere og befeste selskapet som en utviklingsarena for «smart vekst» på Helgeland.

Som daglig leder har du det overordnede ansvar for følgende områder:

 • resultatansvar for selskapet
 • utvikle forretningsområder – fra ide til handling innenfor Smart vekst
 • systematisk og målrettet jobbing med et bredt nettverk av kunder og
  samarbeidspartner i markedet
 • bidra med optimalisering av løsninger, og utvikling av ressurser internt og eksternt
 • være en aktiv bidragsyter til Konsernledergruppen, og til å samle krafta i konsernet
 • overordnet HMS-ansvar
 • personalansvar

Ønsket bakgrunn er:

 • Erfaring fra ledelse av større eller komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra prosjektledelse av tekniske prosjekter
 • Erfaring med ledelse av mennesker
 • Erfaring med nyetablering av selskap er ønskelig
 • Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid
 • God forretningsforståelse og kompetanse om forretningsutvikling
 • Kunnskap om energibransjen
 • Høyere utdanning på masternivå, gjerne innen ledelse eller tekniske/økonomiske/administrative fag

Som leder er du:

 • Resultatorientert og handlekraftig
 • Utviklingsorientert, inspirerende og samlende
 • Analytisk og strukturert
 • Samarbeidsorientert med evne til å skape motivasjon og engasjement
 • Opptatt av å skape resultater gjennom teamarbeid og involvering
 • God i kommunikasjonen med andre, på alle nivå
 • Relasjonell – skaper gode relasjoner internt og eksternt

Daglig leder rapporterer til styret og konsernsjef.

Stillingen inngår også i konsernets ledergruppe.

Helgeland Kraft Utvikling tilbyr en spennende og utviklende lederstilling i et moderne og fremtidsrettet selskap, samt konkurransedyktige betingelser.

Kontorsted er Mosjøen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Essensi v/ Harriet A. Havdal, tlf: 477 53 589 eller til konsernsjef Eivind Mikalsen, tlf: 905 23 537.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 2 januar 2024.

Sjekk gjerne ut www.helgelandkraft.no for ytterligere informasjon om konsernet Helgeland Kraft AS.

Harriet A. Havdal
Essensi AS
Tlf. +47 477 53 589

Eivind Mikalsen
Konsernsjef
Tlf. +47 905 23 537

Daglig leder – Helgeland Kraft Utvikling AS