Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Vefsn kommune – Sykehjemslege – puls 2

 ▽ Sykehjemslege Vi har ledig 100 % stilling som sykehjemslege. Les mer om stillingen her Vefsn sykehjem har 86 senger fordelt på 6 avdelinger. I tillegg er det 3 senger for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Det er et utviklende og godt kollegialt samarbeid i sykehjemmet, samt gode muligheter for erfaringsutveksling med våre fastleger og andre yrkesgrupper. Vefsn sykehjem […]

Vefsn kommune – Fastlegestillinger – puls 2

 ▽ Ledig fastlegehjemmel Det er ledig fastlegehjemler ved nye Vefsn legesenter i Mosjøen. Les mer om stillingen her   Det er ledig fastlegehjemler ved nye Vefsn legesenter i Mosjøen. Legekontoret ligger i et nytt kommunalt legesenter med 4 fastleger som leier lokaler, utstyr og hjelpepersonell av Vefsn kommune. Lokalene er moderne og godt tilrettelagt.Fastlegehjemlene har godt opparbeidet […]

Helgelandssykehuset HF – Overlege i gynekologi

Overlege i gynekologi Kirurgisk klinikk, Helgelandssykehuset HF Les mer og søk  ▽ Gynekologi og fødselshjelp under polarsirkelen Hvis du er spesialist i gynekologi og drømmer om en annerledes hverdag i en av de mest spektakulære landskapene i Norge, har vi den rette stillingen for deg. Gynekologi og fødeavdelingen er en del av den kirurgiske klinikken. Vi […]

Vefsn kommune – Legekampanje -puls2

Kommuneoverlege og selvvalgt legestilling? Les mer og ta kontakt  ▽ Meld din interesse Ønsker du å jobbe som kommuneoverlege og som lege med pasientkontakt? Vefsn kommune søker etter ny kommuneoverlege. Vi har gjort store endringer i legetjenesten slik at vår kommuneoverlege kanjobbe i 50 % stilling som kommuneoverlege og 50 % i selvvalg legestilling.Hos oss […]

Helgelandssykehuset – Overlege Øre-Nese-Hals

Overlege Øre-Nese-Hals Kirurgisk klinikk, Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF Er du vår nye kollega ved øre- nese- hals- avdelingen i Sandnessjøen? Ved ØNH-avdeling er det nå ledig en 100 % fast overlegestilling. Helgelandssykehuset Sandnessjøen har ca. 70 senger, fordelt på kirurgisk-, medisinsk-, føde-/gynekologisk- og rehabiliteringsavdeling.  Les mer Øre-nese-hals-avdelingen er poliklinisk organisert og har ikke egen sengepost, men […]

Helgelandssykehuset – Overlege

Overlege Habiliteringsavdelingen, Klinikk psykisk helse og rus Les mer og ta kontakt  ▽ Har du interesse for habiliteringsfeltet, er god på samhandling og liker å jobbe tverrfaglig?  Ved habiliteringsavdelingen ved Hegelandssykehuset har vi en 100 % fast stilling som overlege; spesialist i pediatri, allmennmedisin eller med annen relevant spesialitet, som for eksempel nevrolog, barnepsykiater eller […]

Helgelandssykehuset – Psykiater og psykologspesialist

Er du vår nye spesialist som arbeider i en kombinasjon av hjemmekontor og tilstedeværelse? Les mer og ta kontakt  ▽ Gå til ledige stillinger Stine fulgte drømmen om å overta barndomshjemmet i Trøndelag, men ønsket å beholde jobben i Helgelandssykehuset   Stine Øfsti jobber som psykologspesialist i Helgelandssykehuset. Åtte år etter at hun kom til Helgeland […]

Vefsn kommune – Legekampanje

Har du spesialistgodkjenning i allmennmedisin, eller er lege med ønske om å gjennomføre spesialistutdanning/ spesialisering i samfunnsmedisin? Vi vil gjerne høre fra deg! Vi har ledig stillinger som: Kommuneoverlege, Sykehjemslege og ledig Fastlegehjemmel Les mer og ta kontakt  ▽ Meld din interesse Kommuneoverlege Vefsn kommune har ledig stilling som kommuneoverlege. Stillingen er organisatorisk plassert under […]

Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuse – UNN HF

VIL DU GÅ PÅ JOBB I OG FOR NORD-NORGE? Smittevern er et aktuelt og spennende fag, og vi søker deg som ønsker å bidra til et godt smittevern i Nord-Norge. Kompetansesenter i smittevern i Helse Nord (KORSN) har ledig en spennende stilling som rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset. Kompetansesenter i smittevern i Helse Nord (KORSN) har […]

Scroll to top