Røst - et hav av muligheter!

Oppvekstleder

Røst - et hav av muligheter

Helt ytterst i Lofoten – ti mil ut i havet fra fastlandet – ligger øyriket Røst. Her bor det i underkant av 500 mennesker, side om side med en av Europas største sjøfuglkolonier og en av verdens rikeste fiskebestander.

Røst er en særegen kombinasjon av et levende fiskeri- og jordbrukssamfunn med en åpen og internasjonal kultur. Det er daglig fly- og ferjeforbindelse mellom Røst og Bodø og resten av Lofoten.

Leder for Røst oppvekstsenter.

På Røst har vi et helt nytt oppvekstsenter som inneholder barnehage, 1-10 skole, SFO, bibliotek og tannhelsetjeneste. Røst kommune har nå ledig 100 prosent fast stilling som oppvekstleder. 

Leder for Røst oppvekstsenter blir kommunedirektørens nærmeste medarbeider på oppvekstområdet, med lederansvar for kommunens barnehage, skole, SFO, bibliotek, voksenopplæring og fritidsklubb. Det er 18 barn i barnehagen og 37 elever i skolen. Røst kommune har et nært samarbeid med Bodø kommune på flere områder; IKT, barnevern og PP-tjeneste. Vi deltar i oppvekstfaglig utviklingsarbeid sammen med de fem andre lofotkommunene og i Utdanningsdirektoratets oppfølgingsordning.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Lede, motivere, koordinere og utvikle de menneskelige ressursene i oppvekstsenteret.
  • Følge opp fag, økonomi og personal innenfor ansvarsområdet.
  • Bidra til å videreutvikle innholdet i det nye oppvekstsenteret til det beste for barnas/elevenes danning og utdanning, innenfor gjeldende rammer.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant høgere utdanning
  • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne
  • Gode IKT-ferdigheter

Erfaring fra skole- og/eller barnehageledelse vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

  • Du har godt humør og ser løsninger før problemer.
  • Du er god til å samarbeide og utvikler gode relasjoner med andre.
  • Du er nysgjerrig, ønsker å lære og har høye forventninger til de du leder.
  • Du er selvstendig og har høy grad av gjennomføringsevne.

Det vil bli lagt betydelig vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

En spennende jobb hvor du vil være sentral i utviklingen av vårt nye oppvekstsenter. Vi har engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse. Det er stor takhøyde for sterke meninger, vi har alltid et glimt i øyet, og hverdagen byr stadig på spenstige overraskelser.

Lønn etter avtale.

Generell informasjon:

Søknaden må inneholde komplett CV med oversikt over utdanning og praksis. Skriv også gjerne noe om din motivasjon for å søke stillingen. Attester, vitnemål og referanser vil bli etterspurt ved behov.Gyldig politiattest må legges frem.  

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:
– Kommunedirektør Vigdis Bolås (90744719), vigdis.bolas@rost.kommune.no
– Leif Magne Hjelseng/NNL (97193409) lmh@nnl.no 

Søknadsfrist 19. juni 2023

Tiltredelse snarest mulig. 

Vigdis Bolås
Kommunedirektør
mob. 907 44 719

Leif Magne Hjelseng
NNL
mob. 971 93 409

Oppvekstleder – Røst kommune – NNL