Er du leken, engasjert og opptatt av faglig utvikling og vil være med å gi barn i Harstad gode oppvekstsvilkår?

Pedagogisk ledere og barnehagelærere

Barnehagene våre har 50 % pedagognorm. Fra oppstart nytt barnehageår 15.08.2024 har vi ledig både faste stillinger og vikariater som barnehagelærere og pedagogisk ledere.

Barnehagene er organisert i 4 enheter. Enhetene er:

 • Øyriket med Finnvika barnehage
 • Sørhusan med Sørvik barnehage, Breivik barnehage, Høgholtet barnehage, Medkila barnehage og Byggeklossen barnehage
 • Heggen med Blåbærdalen barnehage, Sletta barnehage, Utsikten barnehage og Gullhaugen barnehage
 • Nordhusan med Ervik barnehage, Bergseng barnehage, Froskedammen barnehage, Barnely barnehage og Hagebyen barnehage

Du kan lese mer her: Barnehager – Harstad kommune

Vi legger til FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle barnehagene våre. Våre barnehager er en kunnskapsorganisasjon der medarbeiderne er vår viktigste resurs i arbeidet for å gi en trygg og god barnehagehverdag.

I din søknad kan du spesifisere ønske om arbeidssted og type stilling du ønsker.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du må ha barnehagelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
 • Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT.
 • Dersom du ikke har norsk som morsmål, må du oppfylle kravene til norskferdigheter definert i barnehageloven, barnehagelærer § 27, pedagogisk leder § 28.
 • Gyldig politiattest leveres før tiltredelse.
 • Gyldig egenerklæring – helseattest, Forhåndsundersøkelse tuberkulose før tiltredelse i stilling, jf. barnehageloven § 50.
 • Studenter oppfordres til å søke. Fast tilsetting med forbehold om bestått barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Personlige egenskaper:

 • Stort engasjement for barnehagefaget og de menneskene rundt deg.
 • Evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet.
 • Innovativ og fleksibel – evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Ser utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogisk innhold.
 • Kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Liker å ha det gøy på jobb, er engasjert og ønsker å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Spesielt som pedagogisk leder ser vi etter deg som evner å motivere ansatte og er god på teamarbeid.
 • Kunne veilede og være i samspill med kollegaer og foresatte.

 Vi tilbyr:

 • Veiledning som nyutdannet barnehagelærer. For å skape en god sammenheng mellom utdanning og yrke gjennomføres det egne veiledninger for nyutdannede. Veiledningen tilpasses den nyutdannedes forutsetninger og behov.
 • Barnehager som er, utviklingsorienterte lærende organisasjoner. Hvor hele personalet sammen, jobber med barnehagebasert kompetanseutvikling for å videreutvikle egen pedagogiske praksis. Felles pedagogiske utviklingsarbeid som regional ordning for kompetanseheving, som tar utgangspunkt i barnehagenes egne behov, og initieres og organiseres av Harstad kommune. Vi er i partnerskap med UiT Norges arktiske universitet.
 • Kollegabasert veiledning med alle ansatte. Her deles og utvikles kollegaenes kompetanse og praksis, enten sammen med andre i samme rolle eller på tvers av yrkesgrupper.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Som nytilsatt barnehagelærer eller pedagogisk leder hos oss får du 12 000,- i startbonus. Utbetales som et engangsbeløp etter endt prøvetid.
 • Ved første gangs tilsetting i Harstad kommune er det som rekrutteringstiltak dekning av flyttekostnader på inntil 25 000,- fullt ut.
 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Pedagogiske ledere får 20 000,- over tariff for barnehagelærere.
 • Barnehagelærere med 60 studiepoeng relevant videreutdanning får stillingskode innplassert i stigen for 4-årig høyskole.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon: Husbanken 
  eller Harstad kommune startlån

Harstad kommune barnehagesektoren

Pedagogisk ledere og barnehagelærere – Harstad kommune