Tendens: Økt mobilitet blant passive jobbsøkere

I løpet av de to siste månedene har aktivitetsnivået i det norske arbeidslivet sunket som følge av koronapandemien. Organisatoriske, teknologiske og praktiske utfordringer i kombinasjon med stor usikkerhet om fremtidig oppdragsmengde/etterspørsel etter varer og tjenester, har blant annet ført til at arbeid med rekruttering har blitt utsatt hos mange.

Det har likevel vært noen aktører som har opprettholdt trykket på rekruttering. Mange offentlig institusjoner har hatt fokus på å holde hjulene i gang, blant annet gjennom påfyll av kompetanse for å kunne levere gode tjenester både under og etter unntakssituasjonen.

Sammenlignbare analyser av stillingskampanjer før og etter nedstengningen av landet, indikerer at det er en økt mobilitet blant de passive jobbsøkerne. De passive jobbsøkerne kjennetegnes ved at de ikke er på aktiv leting etter (ny) jobb. Ergo er de også vanskeligere å nå ut til ved hjelp av de tradisjonelle jobbutlysningene. Studier viser at så mange som 82 % av arbeidstakerne ikke er på aktiv jobbjakt, men kan tenke seg å vurdere et skifte dersom den riktige stillingen dukker opp.

Frantzdata fra 145 stillingskampanjer, primært målrettet mot passive kandidater, i perioden 1. januar til 14. mai, gir oss et grunnlag på mer enn 200 000 pageviews. Pageviews er et måltall av høyere kvalitet enn de tradisjonelle måltallene klikk og visninger, fordi de i større grad indikerer en faktisk interesse for budskapet. Gjennom flere andre kvalitetsparametre og ved å sammenligne kampanjer fra tiden før og etter korona, viser analysene våre opp mot 59 % høyere andel klikk på søknadsknappen på kampanjer som har gått under koronaen. Det indikerer at det er enda flere passive kandidater som faktisk vurderer jobbskifte.

En enkel undersøkelse blant utvalgte Frantzkunder viser også tendenser til at de passive kandidatene i privat sektor er mer positive til stillinger i offentlig sektor. 

Økt mobilitet blant passive kandidater, kombinert med tendensen til at offentlig sektor synes å være mer attraktiv nå, gjør denne tiden til en ideell tid for rekruttering.

Kontakt Ragnhild direkte for en uforpliktende prat:

eller legg igjen din kontaktinformasjon så tar vi kontakt med deg

Hvorfor datadrevet kandidatsøk?

Play Video
0 %
Økt annonseeffekt
0 %
Økt trafikkvalitet
0 %
Økt konverteringsrate
0 %
Lavere konverteringskostnad
Tendens: Økt mobilitet blant passive jobbsøkere