Vil du lede en av Optimeras sentrale kategorier?

Optimera er Norges ledende aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 160 utsalgssteder, 2000 ansatte og over 15 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Montér, Montasjeutstyr, Optimera Proff, Optimera Woodfab, Optimera Logistikk, Optimera Handel, RenCon og Igland Garasjen. Optimera er en del av Saint-Gobain Distribution Norway som er eid av det internasjonale konsernet Saint-Gobain.

Vil du lede en av Optimeras sentrale kategorier?

Kategoriavdelingen er svært sentral i Optimera, og er avgjørende for å skape verdi for selskapet, kunder og leverandører. Interiør er en av våre viktigste kategorier, og som direktør skal du sammen med avdelingen sørge for strategisk og taktisk utvikling av kategorien, og sikre god lønnsomhet. Du får hovedansvaret for produkt– og konseptutvikling, samt å diversifisere leverandørporteføljen. Stillingen inngår i en kompetent og offensiv ledergruppe innen kategori, og rapporterer til direktør Kategori. Dette er en sentral og synlig kategorilederjobb med tilhørende handlingsrom og påvirkningsmulighet i et meget spennende selskap.

Sentrale ansvarsområder og -oppgaver:

 • Strategisk og taktisk utvikling av kategorien
 • Ansvar for forhandlinger med kategoriens leverandører, herunder sourcing
 • Aktivt samarbeid med kommersiell avdeling i Optimera
 • Sikre at kategorien er kommersielt attraktiv og konkurransedyktig i markedet ved å videreutvikle kategoriens varegrupper
 • Motivere og lede medarbeidere og sikre optimal bemanning i enheten
 • Personalansvar for en kategorisjef og to produktsjefer
 • Bidra aktivt i kategori- og logistikkteamets ledergruppe, og sørge for et godt samarbeid med øvrige nøkkelpersoner i organisasjonen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning er ønskelig. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring fra arbeid med kategori, kategoriutvikling og innkjøp, enten fra retailleddet eller leverandør
 • Gode resultater fra å lede forhandlinger og skape gode relasjoner mot leverandør eller kundeleddet
 • God økonomisk –og tallforståelse
 • Evne til å informere og involvere medarbeidere i implementeringen av overordnede planer i en større og kompleks virksomhet
 • Må beherske Excel og andre relevante IT-verktøy godt
 • Sterke kommunikasjonsferdigheter, også på engelsk, både skriftlig og muntlig

Hva kan Optimera tilby?

 • En sentral og utfordrende lederrolle med gode påvirkningsmuligheter
 • Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain, konsernet tilbyr gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Faglig dyktige og hyggelige kollegaer
 • Del av ubyråkratisk kultur med kort vei fra ord til handling
 • Gunstig personalkjøpsordning og mulighet til å være med i vårt aksjespareprogram

IOptimera mener vi at mangfold og inkludering er en styrke, og bidrar til vårt gode arbeidsmiljø. Hos oss har vi medarbeidere som speiler samfunnet.

Vi er opptatt av at våre verdier OPP (Offensiv, Profesjonell, Personlig) går som en rød tråd gjennom alt vi foretar oss. Vi er offensive i vår fremtidsrettede tilnærming og evnen til å finne nye løsninger. Vi er profesjonelle i måten vi opptrer på, og vi bygger tillit gjennom handlingene våre. Og selvfølgelig, vi setter personligheten i sentrum, fordi vi bryr oss om hverandre og våre kolleger. Vår visjon er tydelig: Sammen bygger vi vinnere!

For mer informasjon om stillingen ta fortrolig kontakt med Christelle Haug på telefon 99 36 74 92 eller Hedda Tollefsrud på 90 26 90 26 i Boyden ISCO.

Registrer CV og kortfattet søknad innen 2. mai 2024.

Optimera er Norges ledende aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 160 utsalgssteder, 2000 ansatte og over 15 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Montér, Montasjeutstyr, Optimera Proff, Optimera Woodfab, Optimera Logistikk, Optimera Handel, RenCon og Igland Garasjen. Optimera er en del av Saint-Gobain Distribution Norway som er eid av det internasjonale konsernet Saint-Gobain.

Kategoridirektør – Optimera – Whydentify as