Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Natur og miljø

To prosjektstillinger – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge – ID 203511

Er du opptatt av en god forvaltning av våre kystressurser? Fiskeridirektoratet har ledig To prosjektstillinger regional ressursforvaltning Søk stillingen Se annonsen Om prosjektet Fiskeridirektoratet har igangsatt et pilotprosjekt for å styrke den regionale medvirkningen i forvaltning av våre havressurser. Målet er å styrke kunnskapsgrunnlaget og forvaltningen av de kystnære bestandene våre. Pilotprosjektet er planlagt med […]

Avdelingsleder – NIBIO – Jobbnorge – ID203015

Er du praktisk anlagt og ønsker å bidra til det grønne skiftet? Spennende lederjobb innenfor forskning og utvikling. Avdelingsleder (stasjonsleder) – NIBIO Apelsvoll Søk stillingen Se annonsen Nøkkelinformasjon NIBIO Apelsvoll søker en praktisk anlagt leder som vil få ansvar for drift- og utvikling av infrastruktur. Stasjonsleder har en viktig rolle i å legge til rette for forskningsaktivitetene […]

Inspektør – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

For deg som er interessert i bærekraftig forvaltning av fisk og andre viltlevende marine ressurser (ressurskontroll) Inspektør Søk stillingen Se annonsen Om ressurskontroll og stillingen Hovedaktiviteten ved ressurskontrollseksjonen er kontroll og tilsyn knyttet til havressursloven. Dette innebærer at vi følger fisken fra kaikanten, gjennom verdikjeden til forbruker.  Kontrollarbeidet er risikostyrt og inspektørenes roller er først […]

Biolog/Naturforvalter – Statsskog – Jobbnorge

Vi har en ledig stilling innenfor skog, og søker etter Biolog / Naturforvalter Søk stillingen Se annonsen Statskog SF er landets største grunneier, og forvalter og utvikler statens utmarkseiendommer. Statskog er organisert i tre kjerneområder: Eiendom, Skog og Friluftsliv. Statskog har om lag 110 ansatte fordelt på 18 kontor i hele landet. Hovedkontoret ligger i Namsos. […]

Rådgiver Fiskeridirektoratets overvåkingssenter – Jobbnorge

Spennende stilling ved Fiskeridirektoratets overvåkingssenter (Norsk FMC). Rådgiver Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Norsk FMC (Fisheries Monitoring Center) bemanner i dag direktoratets 24/7 tjeneste. Senteret overvåker inngangen av elektroniske fangst-og aktivitetsrapporter, og posisjonsrapporter fra norske, og utenlandske fiskefartøy, seismikkfartøy, brønnbåter og taretrålere. Senteret har nær kontakt med næringsutøverne og samarbeidende utenlandske kontrollsentra og er et […]

Salten Smolt – JobbNorge – Produksjonsleder og Fagansvarlig RAS-biologi

Ved vårt nye smoltanlegg har vi nyopprettede stillinger Produksjonsleder og Fagansvarlig RAS-biologi Søk stillingen Se annonsen Salten Smolt AS Salten Smolt bygger nå et av verdens flotteste og mest moderne settefiskanlegg i Breivik, Bodø kommune, hvor vi legger stor vekt på gode fasiliteter både for fisk og ansatte. Anlegget vil ha 8 avdelinger og dekke et […]

Trøndelag fylkeskommune – Rådgiver bioøkonomi

Rådgiver bioøkonomi Trøndelag har gode forutsetninger for å utvikle bioøkonomien og bidra til et grønt skifte. Regionen har særlig fortrinn i kombinasjonen store biologiske ressurser, komplette verdikjeder på skog, jord og marin sektor, samt nærhet til sterke kunnskapsmiljø. Utfordringen ligger i å etablere gode koblinger mellom aktørene og sektorene, ikke minst på tvers av tradisjonelle […]

Rådgivere/seniorrådgivere i Agder og Rogaland – Statens naturoppsyn – Jobbnorge

Vil du bli en del av Statens naturoppsyn? Vi har flere spennende stillinger ledig i Agder og Rogaland. Rådgivere/seniorrådgivere – SNO Se annonse Kysten vest i Agder og sør i Rogaland Stillingen ligger i seksjon naturbruk som har 12 medarbeidere. De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er verneområdeoppsyn, skjøtsel og tilrettelegging i verneområder, kulturminneoppsyn, motorferdseloppsyn, lakseoppsyn og jaktoppsyn. Det primære geografiske arbeidsområdet […]

Yapril – Smir – Salgssjef

Er du vår nye salgssjef? Les mer om stillingen Ansvar for utvikling av nye og eksisterende markeder, relasjoner, struktur/system Kommersiell driver gjennom kundebesøk og markedsaktiviteter (også virtuelle) Kontraktsansvarlig for sentrale leverandører Etablere gode strukturer og system for salgs- markedsarbeid Overlevere gode prosjekt til prosjektleder Vi ser etter kandidater med en kombinasjon av teknisk og kommersiell […]

Rådgivere/seniorrådgivere – Statens naturoppsyn – Jobbnorge

Vil du bli en del av Statens naturoppsyn? Vi har flere spennende stillinger ledig i Finnmark, Trøndelag, Agder og Rogaland. Rådgivere/seniorrådgivere – SNO Se annonse Lakselv Stillingen ligger i seksjon naturbruk som har 12 medarbeidere. De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er verneområdeoppsyn, skjøtsel og tilrettelegging i verneområder, kulturminneoppsyn, motorferdseloppsyn, lakseoppsyn og jaktoppsyn. Stillingen er lokalisert i Lakselv. Søknadsfrist: 10. januar 2021 Les mer […]

Scroll to top