Er du opptatt av revisjon, utvikling og en jobb med mening? Vi søker

Finansielle revisorer

I Riksrevisjonen får du en unik mulighet til å jobbe med viktige saker for samfunnet og bidra til demokratisk åpenhet.

Vi har nå flere ledige stillinger som finansielle revisororer, både for deg som er nyutdannet og for deg med mer erfaring.

Arbeidssted: Oslo, Bergen, Bodø, Hamar, Trondheim, Tromsø, Kristiansand.

Arbeidssted: Oslo, Bergen, Bodø, Hamar, Trondheim, Tromsø, Kristiansand

Er du en nyutdannet revisor, som ønsker utvikling og en jobb med mening?

Vi ønsker nå å styrke vår organisasjon og har flere ledige stillinger som finansielle revisorer.

Som finansiell revisor i Riksrevisjonen vil du bli del av et stort faglig miljø som bidrar til trygghet for at de statlige regnskapene er korrekte og i samsvar med statens rammeverk for finansiell rapportering. Du vil være med å heve kvaliteten i regnskapsrapporteringen i staten og på den måten bidra til å bygge tillit mellom staten og borgerne.  Forvaltningen tar i bruk stadig nye teknologiske løsninger, og det gjør også vi. Hos oss kan du være med å utvikle framtidens revisjonsløsninger og på den måten gi statsforvaltningen bedre innsikt i sin økonomiforvaltning.

Vi er en fleksibel og ambisiøs arbeidsgiver. Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs og vi ønsker å legge til rette for at du skal lykkes hos oss. Du vil lære av mange dyktige og kompetente medarbeidere og ledere, i tillegg til at vi har gode ordninger for din kompetanseutvikling.

Vi ser etter nye kollegaer til våre kontorer i Oslo, Kristiansand, Bodø, Bergen, Tromsø, Trondheim eller på Hamar.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og rapportere finansiell revisjon av statlige virksomheter og fond i henhold til Riksrevisjonens samfunnsoppdrag, vår revisjonsmetodikk og internasjonale standarder for offentlig revisjon, International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) – som er basert på internasjonale revisjonsstandarder (ISA)
 • Etablere god dialog med og veilede reviderte virksomheter
 • Følge opp revisjonen av revisjonsoppdrag og fagprosjekter, med fordeling av ansvarsområder og oppfølging av status på arbeidsprosesser
 • Delta i utviklingen av revisjon av statlige virksomheter

Hvilken kompetanse har du?

 • Du har bachelorgrad eller mastergrad i regnskap og revisjon. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra HK-dir/NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning. 
 •  Annen utdanning kan også være aktuelt hvis du har noe erfaring med finansiell revisjon, og ønske om å bli statsautorisert revisor. Vi tilbyr et eget løp for utdanning og praksis. 
 • For stilling som rådgiver kreves det at du har et par års erfaring med finansiell revisjon. For stilling som førstekonsulent (nyutdannet) er ikke dette et krav.
 • Du har gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Det er en fordel, men ikke et krav at du har:

 • Erfaring fra team-/prosjektarbeid
 • Interesse for bruk av teknologi i revisjonsarbeidet og utvikling av arbeidsprosesser for dette

Hvem er du?

 • du er selvgående og initiativrik
 • du arbeider strukturert, er nøyaktig og opptatt av å sikre leveranser
 • du er løsningsorientert og god til å formidle
 • du evner å tilegne deg ny kunnskap om revisjonsmetodikk og relevante teknologier
 • du trives med å samarbeide med andre og komme frem til gode løsninger på tvers av fagmiljøer

Hva får du hos oss?

Du vil få muligheten til å jobbe med arbeidsoppgaver som er av stor betydning for samfunnet og demokratiet. Du kommer også inn i organisasjonen på et spennende tidspunkt med mye utvikling og endring.

Vi har fleksitid og sommertid, og hver uke får du en time til å trene i arbeidstiden. Vi tilrettelegger også for en hybrid arbeidshverdag med noe bruk av hjemmekontor. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Som medarbeider i Riksrevisjonen får du 40 timer årlig til kompetanseutvikling og vi har gode stipendordninger for etterutdanning. Hos oss har du også muligheten for å opparbeide deg praksis til å kunne bli statsautorisert revisor.

Du vil bli ansatt som førstekonsulent (nyutdannet) eller rådgiver (et par års erfaring) i følgende lønnsspenn:

 • førstekonsulent, fra årslønn 524.000 kroner til 557.000 kroner. For kandidater med mastergrad er minstelønnen 540.000 kroner.
 • rådgiver, fra årslønn 565.000 kroner til 624.000 kroner. 

Høres dette interessant ut?

Da håper vi å høre fra deg. Du søker via vår søknadsportal. Last opp din CV, søknadsbrev, vitnemål og eventuell annen relevant informasjon. Du må gjerne ta kontakt med ekspedisjonssjef Tor Digranes på telefon 401 40 808 eller avdelingsdirektør Elisabeth Slaatbråten Farr på telefon 990 86 05 dersom du ønsker å vite mer om stillingen før du søker.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg på forhånd hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Kontaktinfo:
Åse Kristin Hemsen
Ekspedisjonssjef
Telefon:916 34 619

Tor Digranes
Ekspedisjonssjef
Telefon:970 10 143

Stillingstittel: Førstekonsulent/rådgiver – finansiell revisjon

Søknadsfrist: 16. juni 2024

Kontakt:

Åse Kristin Hemsen
Ekspedisjonssjef
Telefon: 916 34 619

Tor Digranes
Ekspedisjonssjef
Telefon: 970 10 143

Er du opptatt av revisjon, utvikling og en jobb med mening?

Vi ønsker nå å styrke vår organisasjon og har flere ledige stillinger som finansielle revisorer.

Som finansiell revisor i Riksrevisjonen vil du bli del av et stort faglig miljø som bidrar til trygghet for at de statlige regnskapene er korrekte og i samsvar med statens rammeverk for finansiell rapportering. Du vil være med å heve kvaliteten i regnskapsrapporteringen i staten og på den måten bidra til å bygge tillit mellom staten og borgerne.  Forvaltningen tar i bruk stadig nye teknologiske løsninger, og det gjør også vi. Hos oss kan du være med å utvikle framtidens revisjonsløsninger og på den måten gi statsforvaltningen bedre innsikt i sin økonomiforvaltning.

Vi er en fleksibel og ambisiøs arbeidsgiver. Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs og vi ønsker å legge til rette for at du skal lykkes hos oss. Du vil lære av mange dyktige og kompetente medarbeidere og ledere, i tillegg til at vi har gode ordninger for din kompetanseutvikling.

Vi ser etter nye kollegaer til våre kontorer i Oslo, Kristiansand, Bodø, Bergen, Tromsø, Trondheim eller på Hamar.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og rapportere finansiell revisjon av statlige virksomheter og fond i henhold til Riksrevisjonens samfunnsoppdrag, vår revisjonsmetodikk og internasjonale standarder for offentlig revisjon, International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) – som er basert på internasjonale revisjonsstandarder (ISA).
 • Etablere god dialog med og veilede reviderte virksomheter
 • Lede og følge opp revisjonen av revisjonsoppdrag, med fordeling av ansvarsområder og oppfølging av status på arbeidsprosesser
 • Styre og delta i utviklingen av revisjon av statlige virksomheter
 • Bidra til å påvirke utviklingen av det finansielle rammeverket for i statlige virksomheter

Hvilken kompetanse har du?

 • Du har bachelorgrad eller mastergrad i regnskap og revisjon, er fortrinnsvis statsautorisert revisor. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra HK-dir/NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning. 
 • Annen utdanning kan også være aktuelt hvis du har erfaring med finansiell revisjon, og ønske om å bli statsautorisert revisor. . Vi tilbyr et eget løp for utdanning og praksis. 
 • Flere års operativ erfaring som finansiell revisor
 • Du har gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Det er en fordel, men ikke et krav at du har:

 • Erfaring fra team-/prosjektarbeid
 • Kompetanse i bruk av teknologi i revisjonsarbeidet og utvikling av arbeidsprosesser for dette

Hvem er du?

 • du er selvgående og initiativrik
 • du arbeider strukturert, er nøyaktig og opptatt av å sikre leveranser
 • du er løsningsorientert og god til å formidle
 • du evner å tilegne deg ny kunnskap om revisjonsmetodikk og relevante teknologier
 • du trives med å samarbeide med andre og komme frem til gode løsninger på tvers av fagmiljøer

Hva får du hos oss?

Du vil få muligheten til å jobbe med arbeidsoppgaver som er av stor betydning for samfunnet og demokratiet. Du kommer også inn i organisasjonen på et spennende tidspunkt med mye utvikling og endring.

Vi har fleksitid og sommertid, og hver uke får du en time til å trene i arbeidstiden. Vi tilrettelegger også for en hybrid arbeidshverdag med noe bruk av hjemmekontor. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Som medarbeider i Riksrevisjonen får du 40 timer årlig til kompetanseutvikling og vi har gode stipendordninger for etterutdanning. Hos oss har du også muligheten for å opparbeide deg praksis til å kunne bli statsautorisert revisor.

Du vil bli ansatt som seniorrådgiver, årslønn fra 635.000 kroner til 895.000 kroner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Høres dette interessant ut?
Da håper vi å høre fra deg. Du søker via vår søknadsportal. Last opp din CV, søknadsbrev, vitnemål og eventuell annen relevant informasjon. Du må gjerne ta kontakt med ekspedisjonssjefene Tor Digranes på telefon 970 10 143 eller Åse Kristin Hemsen på telefon 916 34 619, dersom du ønsker å vite mer om stillingen før du søker.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg på forhånd hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Kontaktinfo:
Åse Kristin Hemsen
Ekspedisjonssjef
Telefon:916 34 619

Tor Digranes
Ekspedisjonssjef

Stillingstittel: Seniorrådgiver – Finansiell revisjon

Søknadsfrist: 16. juni 2024

Kontakt:

Åse Kristin Hemsen
Ekspedisjonssjef
Telefon: 916 34 619

Tor Digranes
Ekspedisjonssjef
Telefon: 970 10 143

Vil du være med å revidere Forsvaret?

Revisjon av forsvarssektoren er i en rivende utvikling, og vi håper du har lyst til å være med oss på reisen!

I Riksrevisjonen jobber vi kontinuerlig med å profesjonalisere og effektivisere revisjonen, og nå trenger vi flere engasjerte og kompetente medarbeidere. Vi ønsker oss både nyutdannede og deg med mer erfaring.

Du vil bli en del av et team på 14 engasjerte medarbeidere som jobber med revisjon av forsvarssektoren. Samtidig som vi reviderer, videreutvikler vi stadig nye løsninger som gir kundene våre bedre innsikt.

Vi har et arbeidsmiljø med høy trivsel og motiverte medarbeidere som lærer av hverandre. Arbeidssituasjonen er tilpasset at vi jobber med sikkerhetsgradert informasjon, og en forutsetning for tiltredelse er at du kan sikkerhetsklareres. Dette begrenser også muligheten for hjemmekontor. Til gjengjeld er vi en gjeng som trives i hverandres selskap og har flotte nyoppussede lokaler i Oslo sentrum. Du må regne med noe reisevirksomhet i forbindelse med revisjonsbesøk. Når det er sagt er det viktig for oss at vi legger opp til, og praktiserer en arbeidshverdag der du har en fornuftig balanse mellom jobb og fritid. 

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, gjennomføre og rapportere revisjonen i henhold til de internasjonale revisjonsstandardene (ISA/ISSAI)
 • gi råd og veilede revidert virksomhet i deres regnskapsføring
 • kartlegge og teste internkontroller, herunder relevante IT-kontroller
 • etablere god kommunikasjon med reviderte virksomheter og deres internrevisjon
 • delta aktivt i revisjonsteam

for erfarne kandidater vil det i tillegg være aktuelt å:

 • kvalitetssikre revisjonsarbeid
 • lede revisjonsteam (ikke personalansvar)

Hvilken kompetanse har du?

 • Du har bachelor eller master i regnskap og revisjon, er fortrinnsvis statsautorisert revisor. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra HK-dir/NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning.   
 • Annen utdanning kan også være aktuelt hvis du har erfaring med finansiell revisjon, og ønske om å bli statsautorisert revisor. Vi tilbyr et eget løp for utdanning og praksis.
 • For erfarne kandidater kreves det relevant og solid erfaring med finansiell revisjon. For nyutdannede (førstekonsulent) er det ingen krav til erfaring
 • Du har gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Stillingen vil kreve at du kan bli sikkerhetsklarert til nivå HEMMELIG, og oppstart i stillingen vil avhenge at denne er på plass.

Hvem er du?

 • du er selvgående og initiativrik
 • du arbeider strukturert, er nøyaktig og grundig
 • du er løsningsorientert og god til å formidle
 • du evner å tilegne deg ny kunnskap om metodikk og relevante teknologier
 • du trives med å samarbeide med andre og komme frem til gode løsninger sammen med andre fagmiljøer

Hva får du hos oss?

Du vil få muligheten til å jobbe med arbeidsoppgaver som er av stor betydning for samfunnet og demokratiet. Du kommer også inn i organisasjonen på et spennende tidspunkt med mye utvikling og endring.

Hos oss får du en god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksitid og sommertid, og hver uke får du en time til å trene i arbeidstiden. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Som medarbeider i Riksrevisjonen får du 40 timer årlig til kompetanseutvikling og vi har gode stipendordninger for etterutdanning. Hos oss har du også muligheten for å opparbeide deg praksis til å kunne bli statsautorisert revisor.

Du vil bli ansatt som førstekonsulent (nyutdannet), rådgiver, eller seniorrådgiver i følgende lønnsspenn:

 • førstekonsulent, fra årslønn 524.000 kroner til 557.000 kroner. For kandidater med mastergrad er minstelønnen 540.000 kroner.
 • rådgiver, fra årslønn 565.000 kroner til 624.000 kroner. 
 • seniorrådgiver, fra årslønn 635.000 kroner til 895.000 kroner.

Høres dette interessant ut?
Da håper vi å høre fra deg! Du søker via vår søknadsportal. Last opp din CV, søknadsbrev, vitnemål og eventuell annen relevant informasjon. Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Avdelingsdirektør Line Andreassen (tlf. 980 45 848).

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg på forhånd hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Kontaktinfo:
Åse Kristin Hemsen
Ekspedisjonssjef
Telefon:990 86 136

Line Andreassen
Avdelingsdirektør

Stillingstittel:Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver – Finansiell revisjon av Forsvaret

Søknadsfrist: 16. juni 2024

Kontakt:

Åse Kristin Hemsen
Ekspedisjonssjef
Telefon: 916 34 619

Line Andreassen
Avdelingsdirektør
Telefon: 980 45 848

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om Riksrevisjonen

Finansielle revisorer – Riksrevisjonen – 2024