Faglig og personlig utvikling i en av samfunnets viktigste organisasjoner. Vi søker:

Seksjonsleder regnskap

Vi søker en kandidat med sterk regnskapsfaglig bakgrunn, med bakgrunn fra regnskap eller revisjon. Du må ha et ønske om å være leder, ta ansvar og lede medarbeidere i en faglig og personlig utvikling.

Vi ønsker oss en kandidat som med energi og entusiasme kan bidra til utviklingen av vår regnskapsseksjon, hvor kompetente og erfarne medarbeidere leverer god kvalitet i arbeidet.

Hovedoppgavene er å sikre kvaliteten i vårt regnskap, bidra aktivt i budsjettprosesser, og ta del i arbeidet med å stadig utvikle vår rapportering og virksomhetsstyring. Du vil få påvirkning på utvikling av systemer og arbeidsprosesser, og arbeide tett med vår seksjon for økonomi.

Kvalifikasjonskravene er minimum bachelornivå innen relevante fagområder, solid fagkompetanse og god IKT og systemforståelse.

Om du ønsker å avklare konkrete forhold knyttet til stillingen kan du ta kontakt med vår rådgiver Rune Frøyslie, De4 search & consulting as, telefon 402 82 150, eller researcher Kari Meyr på telefon 452 25 533. Henvendelse til rådgiver behandles konfidensielt.

Søknadsfrist:  4. juni 2024

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide årsregnskap, samt tertialvis rapportering.
 • ha fagansvaret innenfor regnskap som blant annet inkluderer å lede årsavslutningen og være hovedkontakt med revisor.
 • være en sentral deltaker i budsjettprosessen.
 • utvikle og forbedre rutiner og prosesser for regnskap og rapportering.
 • ha personalansvar for regnskapsmedarbeiderne.
 • være systemeier for økonomisystemene.
 • jobbe med avstemming, kvalitetssikring og andre regnskapsoppgaver etter behov.

Kvalifikasjoner

 • fullført relevant utdannelse på minimum bachelornivå innenfor relevante fagområder. Lang og relevant erfaring kan kompensere for gradsnivå i utdanningen.
 • god fagkompetanse og erfaring innen regnskap.
 • god IT- og systemforståelse.
 • det vil være en fordel å ha erfaring fra tilsvarende rolle.

Personlige egenskaper

 • arbeider systematisk, selvstendig og er initiativrik.
 • er flink til å få med deg andre, og skape utvikling på lag med kollegaer.
 • er opptatt av å levere god kvalitet og gode resultater.
 • har gode relasjons-, samhandling- og kommunikasjonsevner.
 • skaper engasjement og ønsker å tilegne deg ny kunnskap, samt dele av din kompetanse.
 • er en aktiv bidragsyter til utvikling og samarbeid innad i avdelingen, og på tvers av avdelingene i LO.

Vi tilbyr

 • spennende og viktige arbeidsoppgaver.
 • å være en del av et støttende kontorfellesskap hvor alle er opptatt av å spille hverandre gode.
 • gode muligheter for videreutdanning og kompetanseheving, fleksibel arbeidstidsordning og en spennende og variert arbeidshverdag.
 • gode pensjons- forsikrings- og velferdsordninger.
 • lønn etter landsoverenskomsten HK-AAF.

LOs oppgave er å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv og bidra til et samfunn der alle har like muligheter til utdanning, helse og andre velferdstjenester, et rettferdig samfunn hvor alle får muligheter til å bidra.

Avdeling for virksomhetsstyring består av områdene økonomi, personal og kompetanse, administrasjon og IKT. Det er en leder per område, i tillegg til leder i avdeling for virksomhetsstyring. Ett av LOs fem strategiske mål er utvikling av egen administrasjon, her er avdeling for virksomhetsstyring en viktig bidragsyter.

Avdelingen søker nå en ny operativ seksjonsleder for regnskap. I stillingen vil du ha personalansvar for medarbeidere, og du vil jobbe tett sammen med områdeleder økonomi.

Seksjonsleder regnskap LO – De4