Hvordan responderer du på økonomi, kontroll, ledelse, analyse, budsjett og Finnmark?

Vi søker økonomisjef

Er du en erfaren økonom med framtredende styringskompetanse og ledererfaring?

Du har gjerne et strategisk blikk og solid regnskaps- og systemteknisk forståelse. Du skal lede budsjett/analyse, regnskap og innkjøpsavdelingen med medarbeidere som har etablert et godt faglig miljø, med høy motivasjon og kompetanse. De strekker seg langt i en hektisk arbeidshverdag. Du må tåle å bli stilt krav til og du må tørre å sette krav til dine medarbeidere.

Ta kontakt og les fullstendig utlysingstekst

Hør hva Ole Hope, vår administrerende direktør sier om....

“Vi har en spennende tid foran oss med store utfordringer. Du som trigges av dette er den vi ser etter!” – Ole Hope, Administrerende direktør 

Play Video

Totalt er vi ca 2000 medarbeidere. Vi har et budsjett på 2.7 milliarder og en pågående innvesteringer på 750 millioner som danner rammen for å innfri styrets krav til god drift og god pasientbehandling.  For å nå våre mål kreves det endring og omstilling fra dagens situasjon.

Du får arbeidsplass i et nytt monumentalbygg sentralt i Hammerfest.

Utfordringer og muligheter

Utfordringene i jobben er store, men muligheter for aktiv utfoldelse
utenfor jobben er minst like store. Mulighetene både i og utenfor jobben er
en god match, som sammen med dyktige og hyggelige folk skaper god
trivsel. Vi regner med at du kjenner til de økonomiske fordeler vi har i
nord.

Geografisk dekker vi store områder, vi er derfor vant til fleksible
løsninger som bidrar til at våre medarbeidere får gjort jobben sin der de til
enhver tid er. Vi finner nok en løsning som ivaretar felles interesser også
for økonomisjefstillingen.

Søknadsfrist: 9. mai 2024

Kontakt

Mulighetene er mange og ikke alt kan tas med her. Ta gjerne kontakt for
en uformell prat og få mer informasjon:

Ole Hope
Administrerende direktør
Telefon: +47 479 80 100
E-post

Kenneth Grav
HR-sjef
Telefon: +47 957 33 944
E-post

Arve Nordlie
Seniorrådgiver
Telefon: +47 906 37 414
E-post

Du kan lese mer om stillingen, Finnmarkssykehuset og livet i og rundt Finnmark. Sjekk også ut «5-minutters byen Hammerfest», der vi har vårt administrasjonssted.

Økonomisjefen er leder for økonomiavdelingen som består av avdelingene budsjett/analyse, regnskap og innkjøpsavdelingen. Økonomiavdelingen har ansvar for å levere riktig beslutningsinformasjon, regnskap og budsjett til administrerende direktør, styret og ledere med budsjettansvar.

Regnskapsavdelingen og Budsjett og analyse har kontorsted i Hammerfest og Innkjøpsavdelingen er lokalisert i Kirkenes. Disse er en del av Finnmarkssykehuset HF som er fylkets største virksomhet med cirka 2000 ansatte, og et budsjett på 2,7 milliarder kroner. Vi har i tillegg pågående investeringsprosjekter på 745 millioner i 2024.

Finnmarkssykehuset HF søker etter deg som er en erfaren økonom med framtredende styringskompetanse og ledererfaring. Du må i tillegg ha et strategisk blikk og solid regnskaps- og systemteknisk forståelse. Som leder tør du å sette krav og du liker å bli satt krav til. Du er analytisk anlagt, tydelig og liker å bryne deg på faglige utfordringer uten å miste oversikten i detaljene. Meget god skriftlig og muntligformuleringsevne er en forutsetning for å lykkes i rollen. Økonomisjefen har  ansvar for økonomiavdelingens drift og alle ansatte innenfor områdene økonomi og analyse, regnskap og innkjøp. Økonomisjef inngår i foretaksledelsen og rapporterer til administrerende direktør. Økonomisjefen deltar aktivt i alle styremøter under saker innenfor økonomisjefens ansvarsområde.

Finnmarkssykehuset er i omstilling hvor det kreves store endringer i driftsform for å bringe økonomien i foretaket tilbake i sunn balanse. Du finner derfor ikke en økonomistilling i Finnmark som er mer spennende i en tid med krevende oppgaver innen utvikling og omstilling. Du vil lede medarbeidere som har etablert et godt faglig miljø, høy motivasjon og kompetanse og som strekker seg langt i en hektisk arbeidshverdag.

Vi mener at Finnmarkssykehuset HF er en arbeidsplass, med gode muligheter for videreutvikling og personlig vekst. Vi er opptatt at våre medarbeidere skal ha et godt liv i Finnmark og legger til rette for at medarbeidere skal ha tid til familie og fritidsaktiviteter der vi tilbyr mulighet for delvis hjemmekontor og fleksibel arbeidstidsordning. 

Et flunkende nytt sykehusbygg er under oppføring og skal være innflytningsklart i januar 2025. Nye Hammerfest sykehus vil være unikt i landssammenheng da det er et fire-partssamarbeid mellom Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune, UiT – Norges arktiske universitet og SANO (Sykehusapotek Nord). De fire samarbeidspartnerne har integrerte sambruksarealer i sykehuset.

Ditt arbeidsted er i Hammerfest, kjent som verdens nordligste by. En liten, koselig og inkluderende by, med ca.11.300 innbyggere. Byen har et bredt spekter å tilby innenfor for jobb og fritidsaktiviteter.  Det er også gode muligheter for partnerjobb, hvis det skulle være et behov. Vi er tett på både by og natur noe du kan lese mer om her.

Tiltredelse etter avtale.

Økonomisjefens hovedoppgaver

 • Ansvar for at foretaket til enhver tid er complient i forhold til lover, regler og oppdragsdokument innenfor økonomiområdet
 • Ansvarlig for at alle ledere med budsjettansvar til enhver tid har tilgjengelig styringsinformasjon på et slikt format at de kan utøve god styring av egen enhet
 • Utarbeidelse av års- og langtidsbudsjett og gjennomføre budsjettprosesser
 • Kvalitetssikring, kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring av budsjett, regnskap og økonomioppfølging
 • Saksforberedelse til styre
 • Iverksettelse og følge opp vedtak fattet i styre eller overordnede organer som gjelder foretakets økonomi
 • Drifts – og personalansvar for alle ansatte i avdelingen inkludert rekruttering, helse-, miljø og sikkerhet og kompetanseutvikling
 • Bidra til god informasjon/kommunikasjon og godt samarbeide innad i egen avdeling, mellom de øvrige enhetene og eksterne samarbeidspartnere
 • Finnmarkssykehuset HF er i utvikling og endringer i arbeidsoppgaver kan derfor skje

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning i økonomisk administrative fag, gjerne med ledelse fra høgskole/universitet, fortrinnsvis på masternivå
 • Erfaring med økonomistyring og budsjettarbeid, fortrinnsvis fra helseforetak eller andre større organisasjoner
 • Relevant erfaring med tilsvarende arbeid i ledende rolle
 • God forståelse for økonomi i driftssammenheng i en større virksomhet 
 • Fortrolig med bruk og vedlikehold av økonomisystemer og annet IT – verktøy
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig. For alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Analytisk, trygg og strukturert 
 • Gode samarbeids – og kommunikasjonsevner
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Du fremstår tydelig og setter krav
 • Du leverer etter avtale og er pålitelig
 • Personlig egnethet legges vekt på for alle våre stillinger

Vi tilbyr

 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, KLP
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Finnmarkssykehuset HF ligger i Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, som blant annet gir deg disse økonomiske fordelene: Gratis barnehage, 12 timer gratis SFO per uke, årlig nedskriving av studielån på inntil 30 000 kr/år, skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000 kr/år og billigere strøm. For en familie med for eksempel to barn i barnehage innebærer dette en besparelse/økonomisk fordel på ca. 160 000 kr/år! 
 • Gode kolleger og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Muligheter for kompetanseheving
 • Gode velferdstilbud
 • Betaling av reise/flytteutgifter i henhold til gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • For bolig anbefaler vi å sjekke ut facebooksiden “Utleie, leie og kjøp – salg av boliger i Hammerfest kommune” 🔗 https://www.facebook.com/groups/312167232199135

Vi har

 • Nærhet til fjord, fjell, elver og vakker natur, med fantastiske tur- og friluftsmuligheter rett utenfor døren
 • Lyse sommernetter og en mørketid med nordlys som bukter seg over himmelen
 • En levende småby med hyggelige innbyggere og et rikt kulturliv

Viktig informasjon til deg som søker

 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • Praktisk informasjon finner du på denne siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
 • Som en del av vår rekrutteringsprosess, kan kandidater bli bedt om å gjennomføre personlighetstest for å bedre forstå deres egenskaper og tilpasning til rollen

Arbeidssted: Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest

Søknadsfrist: 9. mai 2024

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester som er representert i nesten alle kommunene i fylket for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark.

Sammen har klinikkene ansvar for spesialisthelsetjenesten i fylket og skal ivareta helsa til 76 000 finnmarkinger spredt utover et stort areal, inkludert et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Det innebærer at mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor.

Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling, og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kolleger og eksterne samarbeidspartnere skal preges av: Kvalitet – Trygghet – Respekt – Lagspill

Finnmarkssykehuset ser verdien i et godt arbeidsmiljø og ønsker å være en arbeidsgiver som:

✔Gjenspeiler mangfoldet i samfunnet

✔Utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen

Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Har du nedsatt funksjonsevne, opphold i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik alder og livserfaring er du 🧡lig velkommen til å søke stilling hos oss.

Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Her er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her.

Ta kontakt eller søk

Økonomisjef – Finnmarkssykehuset HF – AB-Nord