Økonomisjef

Røst - et hav av muligheter

Helt ytterst i Lofoten – ti mil ut i havet fra fastlandet – ligger øyriket Røst. Her bor det i underkant av 500 mennesker, side om side med en av Europas største sjøfuglkolonier og en av verdens rikeste fiskebestander.

Røst er en særegen kombinasjon av et levende fiskeri- og jordbrukssamfunn med en åpen og internasjonal kultur. Det er daglig fly- og ferjeforbindelse mellom Røst og Bodø og resten av Lofoten.

Er du vår nye økonomisjef?

Røst kommune har ledig 100 prosent fast stilling som økonomisjef. Som økonomisjef deltar du i alle områder innenfor økonomifaget på tvers av våre tjenesteområder, og du er pådriver i utforming av politiske saker. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe og du er kommunedirektørens høyre hånd i alle økonomiske spørsmål. Økonomiske utredninger, utarbeidelse av faktagrunnlag for kommunestyret er sentrale oppgaver. 

Arbeidsoppgavene

 • Ha ansvar for å lede og koordinere det samlede budsjettet, føre regnskap, analysere og rapportere på økonomi- og finansområdet.
 • Sørge for økonomisk kontroll og styring.
 • Veilede kommunens ledere i planlegging av ressursbruk og økonomisk måloppnåelse.
 • Delta aktivt i utviklingsarbeidet i kommunen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høgere utdanning.
 • Erfaring med kommunal økonomi og virksomhet.
 • Kjennskap til relevante dataverktøy og systemer innen økonomiområdet.
 • Ledererfaring og erfaring fra prosessledelse.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Vi ønsker i tillegg at du

 • har evne til å være både strategisk og operativ
 • er åpen, involverende og samarbeidsorientert
 • er god på kommunikasjon og relasjonsbygging
 • er resultat- og utviklingsorientert
 • har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

Det vil bli lagt betydelig vekt på personlige egenskaper.

Vi tilbyr

En spennende stilling i en liten øykommune som har  ryddig og god økonomistyring.

Vi har glimt i øyet, stor takhøyde for sterke meninger, og hverdagen vil stadig by på spenstige overraskelser.

Mulighet for faglig og personlig utvikling. 
Gode pensjonsordninger.
Lønn etter avtale.

Generell informasjon:

Søknaden må inneholde komplett CV med oversikt over utdanning og praksis. Skriv også gjerne noe om din motivasjon for å søke stillingen. Attester, vitnemål og referanser vil bli etterspurt ved behov. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. 

Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:
– Kommunedirektør Vigdis Bolås (90744719), vigdis.bolas@rost.kommune.no
– Leif Magne Hjelseng/NNL (97193409) lmh@nnl.no 

Søknadsfrist 6. mars 2023

Tiltredelse snarest mulig.

Vigdis Bolås
Kommunedirektør
mob. 907 44 719

Leif Magne Hjelseng
NNL
mob. 971 93 409

Økonomisjef – Røst kommune – NNL