NANNESTAD KOMMUNE
søker

• Økonomisjef

• Økonomirådgiver

Nannestad kommune er i vekst, og vi går en spennende tid i møte hvor fremtiden for kommunen formes.

I mars/april flytter vi inn i nytt kommunehus med bibliotek, kulturhus og kultur-tun. Vi bygger ny skole, barnehage og svømmebasseng, og utviklingen i kommunen er preget av vekst i befolkning og næringsliv.

Vi søker kandidater med solid erfaring fra økonomistyring og kandidater med erfaring fra regnskap, controlling, eller økonomirådgiving, fortrinnsvis i kommunal/offentlig sektor.

Vi har flere ledige stillinger – les mer, søk eller ta kontakt!

Økonomisjef

Vi søker kandidat med solid erfaring fra økonomistyring. Du får en lederrolle i videre utvikling av økonomistyring i i hele organisasjonen. Du må være analytisk, god til å formidle økonomi til ikke-økonomer, og være en utfordrer slik at vi hele tiden styrker vår evne til å omsette økonomi til tjenester for innbyggerne i Nannestad kommune.

Vi ser etter en tydelig, inkluderende og engasjert leder som er trygg på sin fag- og lederkompetanse. Du må kunne samarbeide konstruktivt og ha gode evner til relasjonsbygging. Det er viktig at du er resultatorientert, systematisk og evner å analysere og se sammenhenger. Du må ha et strategisk og helhetlig perspektiv.

Vi ønsker at du har økonomisk kompetanse innen offentlig forvaltning og erfaring fra arbeid i en politisk styrt organisasjon.  Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, arbeidsspråk er norsk. 

Sentrale ansvarsområder er utarbeidelse og oppfølging av budsjett, regnskap, økonomisk rapportering, analyse, videreutvikling av rutiner og prognosemodeller. Du får også ansvar for økonomiplaner, årsplaner og årsmeldinger. Økonomisjefen vil ha ansvar for å forberede og presentere saker innen sitt ansvarsområde overfor politisk nivå. 

Kompetanseoverføring og rådgivning i tett dialog med ledelsen for kommunalområdene vil være svært viktige oppgaver.

Økonomisjefen har fag- og personalansvar for økonomiavdelingen med 12 ansatte. 
En viktig oppgave vil være å videreutvikle avdelingens faglige nivå avdelingens samarbeide med ledere ute i organisasjonen.

Stillingen rapporterer til kommunedirektør, og du vil være en del av kommunedirektørens ledergruppe med et helhetlig, strategisk ansvar for kommunens drift og utvikling.

Søkere må ha utdannelse fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis som samfunns- eller siviløkonom.

Relevant arbeids- og ledererfaring og gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy.

Søknadsfrist 21. mars 2023

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

Kontakt vår rådgiver i CRUIT Rune Frøyslie eller kommunedirektør Runar Kristiansen på telefon 901 13 448 for en uforpliktende prat.

Du kan også melde din interesse ved å dele din e-postadresse, så knytter vi kontakt:

RUNE FRØYSLIE
Rådgiver, CRUIT
mob. +47 402 82 150
rune.froyslie@de4.no

RUNAR KRISTIANSEN
Kommunedirektør
mob. +47 901 13 448
runar.kristiansen@nannestad.kommune.no

Økonomirådgiver

Vi søker kandidat med erfaring fra regnskap, controlling, eller økonomirådgiving, fortrinnsvis i kommunal/offentlig sektor. Du må være analytisk, god til å formidle økonomi til ikke-økonomer, og ha et engasjement for utvikling av økonomistyring i Nannestad kommune.

Du vil jobbe i nært samarbeid med lederne i de enkelte kommunalområdene med controlleroppgaver som oppfølging av budsjett og nøkkeltall, økonomiske analyser og prognoser, og du vil jobbe med rådgivning og opplæring av ledere innen budsjettering og rapportering.

Videre vil du sammen med dine kollegaer i økonomiavdelingen jobbe med kommunens styringsdokumenter som økonomiplan, årsbudsjett, rapportering og årsmelding, og budsjettoppfølging tverrsektorielt. Avdelingen har i dag 12 ansatte.

Du er engasjert og interessert i faget ditt, kvalitetsbevisst og  utviklingsorientert, med et ønske om å bidra og videreutvikle gode og effektive økonomiprosesser. Videre må du være analytisk og strukturert, kunne ta initiativ, arbeide selvstendig, samtidig som du trives med arbeid i tverrfaglige team og prosesser, med god organisasjonsforståelse og kan jobbe strategisk med et langsiktig økonomisk blikk.

Du må ha relevant høyere økonomisk utdanning på masternivå, eventuelt lang erfaring i tillegg til relevant bachelor utdanning. Relevant arbeidserfaring gjerne fra kommunal/offentlig sektor, med oppgaver innenfor økonomistyring, controlling og rådgivning, og du må ha gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy.

Søknadsfrist 21. mars 2023

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

Kontakt oss: Rådgiver Cruit, Rune Frøyslie, tlf 4028 2150, Researcher Cruit Sean Kennair, tlf 940 65 911, eller Enhetsleder Eiendom og prosjekt Cecilie Bjerkli Stokstad, tlf: 900 62 288

Du kan også melde din interesse ved å dele din e-postadresse, så knytter vi kontakt:

RUNE FRØYSLIE
Rådgiver, CRUIT
mob. +47 402 82 150
rune.froyslie@de4.no

SEAN KENNAIR,
Researcher Cruit
mob. +47 940 65 911 sean.kennair@cruit.no

CECILIE BJERKLI STOKSTAD,
Enhetsleder Eiendom og prosjekt
mob. +47 900 62 288 cecilie.bjerkli@nannestad.kommune.no 

Kommunedirektør Runar Kristiansen:

“… stolt av at vi leverer gode tjenester til alle innbyggerne våre.”

Om Nannestad

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 15 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. 

Mer informasjon om Nannestad kommune finner du her.

Nannestad kommune – Cruit – Økonomisjef og økonomirådgiver