GRATANGEN KOMMUNE

Kommunedirektør i Gratangen kommune

Vil du lede og videreutvikle kommuneorganisasjonen i vår vakre kystkommune?
Vil du være med å videreutvikle våre tjenester til våre innbyggere i alle livets faser?
Vil du gjennom gode dialoger skape videre grunnlag for trivsel og godt arbeidsmiljø i organisasjonen?
Vil du være med å videreutvikle gode synergier og dialoger i lokalsamfunnet i samarbeid med våre politiske foraer?
Vil du være med å videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner med våre samarbeidspartnere?
Vil du være med å bygge opp vårt omdømme som våre innbyggere fortjener?

Hvis dette høres forlokkende ut – da er DU den rette til å bli med på laget vårt! Vi ønsker vi deg hjertelig velkommen til å sende din søknad til oss!!!

Du har relevant utdanning og ledererfaring. Du er målrettet, og har evne til å samle organisasjonen om felles mål og utfordringer. Du ønsker å være synlig, og delta i utadrettet virksomhet. Vi ønsker en kommunedirektør som har interesse for kommunens innbyggere og aktiviteter.

Du er på ditt aller beste når du skaper nye løsninger på våre utfordringer, i samspill med dine medarbeidere på alle nivå i organisasjonen. Du har god økonomistyring, bruker der det gir verdi og er gnien der dem ikke får verdi for innbyggerne. Naturligvis innenfor de budsjetter og rammer som finnes.

Det er en fordel om du har kjennskap til kommunal virksomhet, og samspillet mellom administrasjon og det politiske system, men andre egenskaper kan kompensere for dette. Du evner å videreutvikle felles mål, og har stor respekt for trepartssamarbeidet i arbeidslivet.

Våre folkevalgte er engasjerte og ivrige samfunnsbyggere. Du må like å spille på lag med dem, selv om det til tider kan være krevende. Du skal fremlegge gode saksutredninger, med konsekvenser og alternativer, og du skal gjennomføre de politiske beslutningene!

Gode ledere kommer i mange støpninger, og vi vil vektlegge personlig egnethet.

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med vår rådgiver Rune Frøyslie, telefon 402 82 150, eller ordfører Anita Karlsen, telefon 415 52 698.

Henvendelser til rådgiver behandles konfidensielt.

Søknadsfrist 10. januar 2023

RUNE FRØYSLIE
Rådgiver
mob. 402 82 150

ANITA KARLSEN
Ordfører
mob. 415 52 698

Om Gratangen

Gratangen kommune har 1100 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud.
Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.
Visjon er: Gratangen skal være et levende og inkluderende samfunn der mennesker blir sett, verdsatt
og respektert. Våre særtrekk skal være kystkulturen og arbeidet for et bærekraftig miljø. Vi skal tilby
gode oppvekstsvilkår og utviklingsmuligheter. GRATANGEN – ET STED Å BLI GLAD I.

————-

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

Kommunedirektør – Gratangen kommune