Til morselskapet Saltens Gruppen AS, som har hovedkontor i Bodø, søker vi nå:

HR-sjef

Vil du være med å utvikle vår organisasjon, våre ledere og medarbeidere – til beste for samfunn og en bærekraftig fremtid?

Saltens Gruppen AS søker en faglig dyktig og utviklingsorientert HR-sjef som vil få ansvar for konsernets strategiske og operasjonelle arbeid med HR-relaterte oppgaver. Stillingen rapporterer til administrerende direktør, og inngår i konsernets ledergruppe. Du vil få en sentral rolle i vår organisasjon, og yte støtte til ledere og medarbeidere i våre datterselskaper.

Saltens Gruppen er en ledende leverandør av miljøtjenester, persontrafikk, og logistikktjenester i Nord-Norge. Konsernet er ledende i nord innfor sine markedsområder.
Daglig leverer vi tjenester som bidrar til at samfunnet fungerer: Vi frakter folk dit de skal, transportere varer til butikker og bedrifter, og vi sørger for at avfall blir samlet inn og gjenvunnet på en bærekraftig og god måte.

Saltens Gruppen er en stolt eier av noen av de fineste selskapene i nord – Selskap som er markedsledere innenfor sine forretningsområder. Våre datterselskap er Østbø AS, Nordlandsbuss AS, SB Transport AS, Stoklands AS, Wiiks Transport AS og Svenns Transport AS. Våre 900 dyktige medarbeidere omsatte for over 1,2 milliarder kroner i 2023. Saltens jobber kontinuerlig med å videreutvikle og posisjonere konsernet best mulig i et marked som endrer seg raskt. Dette gjør vi for å skape verdier for samfunnet, våre kunder og våre eiere.

Morselskapet Saltens Gruppen AS omfatter overordnet konsernledelse og leverer støttetjenester til alle datterselskapene.

Sentrale oppgaver er:

 • Overordnet ansvar for HR-området i konsernet, inkl. strategier, system og rutiner o.l.
 • Være faglig rådgiver og støtte for ledere i personalsaker og arbeidsrettslige spørsmål.
 • Bistå ved rekruttering og ansettelser, og tilrettelegge for relevante kompetansetiltak.
 • Samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten, og bidra til god samhandling, godt arbeidsmiljø og positive bedriftskultur.
 • Følge opp og videreutvikle HR-systemer og HMS/kvalitetssikring, i samarbeid med øvrige ledelse og konsernstab innen bl.a. IT og lønn.
 • Forberede aktuelle saker for ledergruppen/styret, og delta aktivt i utviklingen av konsernet.

Vi ønsker at du har:

 • Erfaring innen HR og personalområdet, er faglig sterk og kjenner relevant lovverk og spilleregler i arbeidslivet.  Ledererfaring er en fordel, men ikke et krav.
 • Relevant høyere utdanning, f.eks. innen HR, personaladministrasjon, organisasjonsutvikling, ledelse, arbeidsrett el. l. Bred erfaring kan kompensere for evt. manglende utdanning.
 • Gode samarbeidsevner og god rolleforståelse. Du er tillitsvekkende ovenfor både ledere og medarbeidere, og åpen og tydelig i kommunikasjon – muntlig og skriftlig.
 • Evne til å ta initiativ og gjennomføre, og trives både i en strategisk og operativ rolle.
 • Positiv energi og er løsningsorientert, samt er relasjonell og har god menneskekunnskap.

Saltens Gruppen AS tilbyr en sentral stilling med stor innflytelse og bidrag til vårt arbeid med å skape en god organisasjon med bærekraftig vekst for selskap og samfunn. Kulturen vår skal kjennetegnes av høy trivsel, miljøbevissthet og inkludering. Vi tilbyr gode muligheter for faglig og personlig utvikling, samt et innovativt, humørfylt og uformelt arbeidsmiljø.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt administrerende direktør Anders Mjaaland i Saltens Gruppen AS (951 88 380) eller vår rekrutteringspartner Essensi as ved Berit A. Laastad (971 60 626). Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad sendes elektronisk innen 23. april 2024.

Anders Mjaaland
Administrerende direktør
i Saltens Gruppen AS
Tlf. 951 88 380

Berit A. Laastad
Rekrutteringspartner Essensi as
Tlf. 971 60 626

HR-Sjef – Saltens Gruppen – Essensi AS