Daglig leder

Leder med sterkt engasjement for IKT og digitalisering av offentlig sektor. Du må kunne lede en distribuert kompetanseorganisasjon, hvor brukerne også er dine partnere og eiere.

Vi søker en erfaren, trygg og engasjert leder som vil lede utviklingen av en særskilt offentlig IKT og digitaliserings virksomhet. Du må ha et sterkt engasjement for utvikling av offentlig sektor, i skjæringspunktet mellom forvaltning og samfunn. Du vil lede en distribuert organisasjon som spenner over 3 fylker, med et høyt kompetansenivå hos medarbeidere.

Du må ha kunnskap om hvordan teknologi kan bidra til å drive samfunnet i en bærekraftig retning, ditt lederskap bygger gode organisasjoner med mye energi, og du må ha erfaring med involvering og 3-parts samarbeide.

Selskapet har kontorer i alle 3 fylkene og din arbeidssituasjon vil påvirkes av det. Kontorsted er fleksibelt.

Hovedretning på oppgavene vil være

 • Lede utviklingen av FRID IKS til en ledende leverandør av digitale tjenester til våre brukere.
 • Sikre at vi i nært samspill med brukerne identifiserer og utvikler nye tjenester og tjenesteområder, samtidig som vi sikrer god forvaltning og drift av eksisterende tjenester.
 • Videreutvikle konstruktive og gode relasjoner med brukerne, basert på et velutviklet avtaleverk.
 • Balansere utviklingen mellom brukere med ulike forutsetninger.
 • Budsjett- og resultatansvar, med rapportering til styret.

Kvalifikasjoner og erfaringer vi vil vektlegge

 • Relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå. Lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse, kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Relevant ledererfaring med ansvar for strategiske utvikling av virksomhet hvor teknologi er sentralt
 • Solid erfaring med offentlig sektor, kunne navigere i politiske og byråkratiske miljøer, og være god på å koordinere arbeid på tvers av fagmiljøer og interessenter.
 • Innsikt og kunnskap om digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor.
 • Kunne dokumentere at du i krevende omgivelser klarer å gjennomføre og skape resultater for dine brukere og den virksomheten du leder.

Dine egenskaper

Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø er en forutsetning for å oppnå de ambisiøse tankene vi har for FRID IKS! Vi søker en leder som i balansen mellom strategisk utvikling og operasjonell drift evner å skape en kultur som driver oss fremover, sammen med våre brukere. Du vet hvordan du driver endringer, og vil ta vare på det beste av det FRID IKS er i dag, samtidig som du utvikler organisasjonen videre. Vi ser for oss at du er:

 • Veldig relasjonsdrevet og glad i folk
 • Tydelig i kommunikasjon og inkluderende i prosess
 • Strategisk og har analytiske evner, som ikke drukner i en operativ hverdag
 • Inspirerende, effektiv og lyttende, med utpreget diplomatiske egenskaper

For nærmere informasjon ta kontakt med styreleder Kari Andreassen, telefon 414 35 945, eller vår rådgiver Rune Frøyslie, CRUIT as, telefon 402 82 150.

Søknadsfrist 10. april 2024.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Kari Andreassen
Styreleder 
+47 414 35 945

Rune Frøyslie
Rådgiver i Cruit
rune.froyslie@cruit.no
+47 402 82 150

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Om FRID IKS

FRID IKS er et nytt og spennende selskap som er dannet som følge av oppdelingen av Viken fylkeskommune. Vi er et interkommunalt selskap, som eies av Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner, med i overkant av 250 ansatte, inklusive ca. 70 lærlinger. 

FRID IKS sikrer at de tre fylkeskommunene får velfungerende og gode IKT- og digitaliseringstjenester, med lokal- og sentral brukerstøtte. Vi gir fylkeskommunene et samlet kompetansemiljø på teknologi, sikkerhet og digitalisering, som skal bidra til økt innovasjons- og utviklingskraft innenfor digital tjenesteutvikling hos fylkeskommunene. FRID IKS representerer ett av de største og mest kompetente fagmiljøene i kommunal sektor innenfor IKT- og digitalisering. 

Vår viktigste verdi er de ansatte, og vi er opptatt av at våre ansatte utvikler seg innen fagområder som endrer seg hurtig. Vi er et nytt og dynamisk selskap hvor du kan være med på å skape og utvikle din egen arbeidshverdag. Det er like viktig for oss at vi samarbeider godt både med eierne våre, i tillegg til på tvers av våre egne enheter og fagområder. Vi har troen på at vi på denne måten sikrer at fylkeskommunene får og kan levere gode tjenester. Derfor har vi etablert en samarbeidsmodell med fylkene hvorav vi skal jobbe tverrfaglig og tjenesteorientert. 

Vi i FRID IKS er opptatt av mangfold fordi vi mener at ulike former for forskjellighet gjør at vi får et arbeidsmiljø som fremmer nye perspektiver og ideer. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.

Daglig leder FRID IKS – Cruit