Til å lede og videreutvikle Salten Regionråd søker vi:

Daglig leder

En svært spennende og viktig lederstilling i Salten er ledig. Som daglige leder vil du utgjøre en nøkkelrolle i å initiere, utvikle, og samordne politikk og tiltak som fremmer bærekraftig vekst og utvikling i regionen.

Daglig leder er øverst administrative leder for regionrådet og har ansvar for utvikling, personal, økonomi og daglig drift. Daglig leder er sentral initiativtaker til samarbeidsområder, gjennomføring av felles strategier og informasjon/forankring av satsinger.

Stillingen rapporterer til styret, og er ansvarlig for utredning og saksbehandling for dem og for Regionrådet.

Stillingen innebærer et tett samarbeid med politisk og administrativ ledelse i Salten-kommunene, interkommunale selskap, Nordland fylkeskommune og andre regionale utviklingsaktører.

Deg som leder:

Vi søker en leder som er samfunnsengasjert, resultat- og utviklingsorientert. Du liker å være synlig på relevante arenaer, ser muligheter, har god rolleforståelse og er samlende og tillitsvekkende. Vi vektlegger gode evner til kommunikasjon, samarbeid og involvering.
Du er en samlende og teamorientert leder for dine ansatte.
Du har høyere utdanning, ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet, og innsikt i offentlig forvaltning.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en utfordrende lederstilling i et positivt fagmiljø, med stor kontaktflate og innflytelse på utvikling av en sterk region i nord. Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontorsted er Bodø.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 27. februar. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Salten Regionråd ønsker at arbeidsstyrken skal avspeile sammensetningen i befolkningen og oppfordrer derfor interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten vil bli offentlig, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt fra offentlighet må begrunnes nærmere og vedlegges søknaden. Dersom ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet. Søker har da adgang til å trekke søknaden før offentliggjøring av søkerlisten.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Essensi v/ Harriet A. Havdal, tlf.: 477 53 589 eller til styreleder Ole Hjartøy tlf.: 905 88 345.

Harriet A. Havdal
Essensi
Tlf. +47 477 53 589

Ole Hjartøy
Styreleder
+47 905 88 345

Salten Regionråd ble etablert i 1989 og er et samarbeidsorgan mellom de ti kommunene i Salten. Regionrådets hovedoppdrag er å implementere sentrale regionale utviklingsinitiativer og forene kommunene gjennom en felles regionalpolitikk. I tillegg har Salten Regionråd en bred tjenesteportefølje, og en administrasjon på til sammen 13 ansatte og innbefatter virksomhetsområdene Salten Kultursamarbeid, Salten Friluftsråd, Felles Ansvar Salten og politisk sekretariat. Årlig budsjett er ca. 20 millioner kroner.

Hvert virksomhetsområde besitter en faglig leder som samarbeider nært med kommunene for å legge til rette for regional tjenesteproduksjon, fremme kompetanseheving, kunnskapsdeling, og erfaringsutveksling i tette nettverk bestående av ansatte fra alle medlemskommunene.

I 2023 gjennomgikk Salten Regionråd en omorganisering og utgjør i dag Salten Regionråd KO (Kommunalt oppgavefelleskap) og Salten Regionråd IPR (Interkommunalt politisk råd). Det interkommunale samarbeidet er dynamisk og robust, og bidrar til at regionen står rustet for å møte felles utfordringer.

Salten omfatter de ti kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hàbmer-Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen, og Sørfold. Regionen er Nord-Norges største, med en tredjedel av befolkningen i Nordland fylke. Med fem nasjonalparker, en imponerende kystlinje, Norges nest største isbre, en variert skjærgård og øyrike, grotter, majestetiske fjell, samt et rikt kulturtilbud, presenterer Salten seg som et unikt sted å bo og arbeide. Salten har også en stor og mangfoldig samisk kultur, med flere ulike språkområder.

Bodø, fylkeshovedstaden, har æren av å være Europeisk kulturhovedstad i 2024, og hele regionen er involvert i kulturhovedstadsårets utvikling igjennom egne prosjekter.

I Salten kan du oppleve både et pulserende kultur- og byliv og enestående naturopplevelser. Regionen besitter store naturressurser og har en sterk og konkurransedyktig industri med stort potensial for videre vekst.

I Salten Regionråd venter en spennende mulighet for en engasjert leder som vil være sentral i å bringe Nord-Norges største og mest mangfoldige region inn i fremtiden. 

For mer informasjon om Salten og Salten Regionråd, se www.salten.no. 

Essensi Utvikling as – Daglig leder Salten Regionråd