Kontorbygg as

Daglig leder

Vil du være med på å videreutvikle et av Skiens ledende eiendomsselskaper?

Daglig leder

Kontorbygg AS søker ny daglig leder fra sommeren 2024. Vi søker en leder som er markeds- og forretningsmessig orientert, og som vil være en pådriver for å finne gode lokaliteter til bedrifter som ønsker seg ekspansjon eller tilflytting til Skien. Samtidig er det avgjørende at daglig leder følger opp eksisterende leietakere på en god måte. Daglig leder rapporterer til selskapets styre, og skal lede en stab på 8 medarbeidere.

Kontorbyggs strategi er å være en pådriver for å gjøre Skien, og i særlig grad Skien sentrum, til et attraktivt område for både næringsliv og byens befolkning. Skien bystyre har vært opptatt av at Kontorbygg skal engasjere seg i byens videreutvikling. En sentral utfordring er å lede en bedrift der politiske styringssignaler og aksjelovens bestemmelser må balanseres.

Som kandidat ønsker vi at du kan vise til:

  • Solid erfaring og kompetanse innen eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling
  • Strategisk og utviklingsorientert ledelse i eget selskap og i samarbeid med andre
  • Forståelse for politiske beslutningsprosesser
  • Sikre at selskapet har et godt omdømme og et godt arbeidsmiljø
  • Dokumenterte resultater fra relevant stilling

Vi vil vektlegge personlige egenskaper som;

  • Åpen og inkluderende lederstil, overfor selskapets medarbeidere, styret, og våre samarbeidspartnere
  • Evne til å bygge relasjoner og bidra i nettverksarbeid
  • Strategisk, utholdende og gjennomføringsevne
  • Integritet og til å stole på

Du må ha relevant utdanning fra høyskole/universitet. Relevant erfaring og solide resultater innen stillingens ansvarsområde kan kompensere for formell utdanning.

For nærmere informasjon kan du kontakte vår rådgiver Rune Frøyslie, Cruit as, tel 402 82150, eller styreleder Ole Geir Hoppestad, tel 918 40554. Forespørsler om stillingen blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver frem til søknadsfrist. Lønn og andre vilkår etter avtale.

For nærmere informasjon om Kontorbygg AS, besøk vår hjemmeside www.kontorbygg.no

Søknadsfrist er satt til 23. januar 2023.   

Søknader må leveres elektronisk i søknadsskjema, vi kan ikke behandle søknader sendt på epost.  Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

For nærmere informasjon kan du kontakte vår rådgiver Rune Frøyslie, Cruit as, tel 402 82150, eller styreleder Ole Geir Hoppestad, tel 918 40554. Forespørsler om stillingen blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver frem til søknadsfrist. Lønn og andre vilkår etter avtale.

Du kan også melde din interesse ved å dele din e-postadresse, så knytter vi kontakt:

Rune Frøyslie
Rådgiver, Cruit
mob. +47 402 82 150
rune.froyslie@cruit.no

Ole Geir Hoppestad
Styreleder
mob: 918 40 554

Kontorbygg as

Kontorbygg AS er Skien kommunes heleide eiendomsselskap. Vi eier 15 forretningsbygg/industrieiendommer med tilsammen ca 60 000 m2 bygningsmasse og har i tillegg et samarbeid med andre aktører i 5 øvrige selskaper med til sammen ca 20 000 m2 bygningsmasse. Gjennom vår eiendomsforvaltning skal vi bidra aktivt til næringsutvikling i Skien kommune, med et særlig ansvar for sentrumsutvikling.

Daglig leder Kontorbygg as – Cruit