Sentral rolle i LO med ansvar for administrativt grensesnitt mot politiske organer. Vi søker:

Områdeleder administrasjon

Avdeling for virksomhetsstyring består av områdene økonomi, personal og kompetanse, administrasjon og IKT. Det er en leder per område, i tillegg til leder i avdeling for virksomhetsstyring. Ett av LOs fem strategiske mål er utvikling av egen administrasjon, her er avdeling for virksomhetsstyring en pådriver og viktig bidragsyter.

Vi søker nå ny områdeleder for administrasjon. Stillingen rapporterer til leder i avdeling for virksomhetsstyring, og er en del av avdelingens ledergruppe.

Vi samarbeider tett med LO sine regioner og avdelinger innenfor administrasjonsområdet, og vår rolle er å medvirke til mest mulig effektiv og kvalitativ tjenesteproduksjon på alle områder i organisasjonen. Et godt samarbeid med ledere og de ansattes representanter er vesentlig.

Å utvikle vår tillitsbaserte organisasjonskultur vil være et viktig element i dette arbeidet. Det er viktig for vårt lederskap å tro på utvikling av enkeltindividet, for lagbygging og til å beherske samhandling med andre. Vårt mandat formes i tett samarbeid med LOs valgte ledelse, avdelinger og regioner.

For å lykkes i denne stillingen er det viktig at du er organisatorisk sterk, og har erfaring med strategiarbeid. Det er også viktig at du har forståelse for LOs politikkområder.

Du vil få ansvaret for å lede området administrasjon. Det innebærer ansvar for utvikling og oppfølging av LO sitt strategiske arbeide innenfor området. Område har i dag 18 medarbeidere, der områdeleder har direkte personalansvar for åtte medarbeidere.

For nærmere informasjon kan du kontakte vår rådgiver i rekrutteringsprosessen, Rune Frøyslie, www.de4.no, mobil 402 82 150, eller Leder Virksomhetsstyring i LO, Siv Schau, mobil +47 901 06 564

Vi vil gjerne ha din søknad så tidlig som mulig og vi vil vurdere søknader forløpende.

Søknadsfrist er 6. august 2024.

Hovedansvarsområder

 • Du vil få ansvar for LOs besluttende organer og utvikle effektive administrative rutiner i denne forbindelse. Sentralt her er LOs Kongress, LOs Representantskap, LOs Sekretariat, LOs ledermøter, LOs administrasjonsmøter og LOs ledersamlinger mm.
 • Bidra til utforming av LOs framtidige strategi og prioriteringer.
 • Lede driftsmessige effektiviseringsprosesser og utviklingsprosjekter.
 • Koordinering, forhandling og oppfølging av LO og forbundenes felles avtaler med reisebyrå og andre reise selskaper.
 • Utvikle og forbedre samarbeid på tvers mellom avdelingene.

Som leder er du fokusert på kvalitet i leveranser, du er konkret og handlingsorientert og du balanserer nyutvikling med gjennomføring. Du har ledererfaring fra komplekse organisasjoner. Vi mener du må ha bred prosessforståelse, og utvise et modent lederskap.

Det er også viktig at du har forståelse for LOs samfunnsrolle som arbeidstakerorganisasjon, og kan identifisere deg med våre verdier.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har:

 • fullført relevant utdannelse på minimum bachelornivå innenfor relevante fagområder. Lang og relevant erfaring kan kompensere for gradsnivå i utdanningen.
 • god fagkompetanse og erfaring innen relevante områder.
 • bred prosessforståelse.
 • god IT- og systemforståelse.
 • det vil være en fordel å ha erfaring fra tilsvarende rolle.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • arbeider systematisk, selvstendig og er initiativrik.
 • er flink til å få med deg andre, og skape utvikling på lag med kollegaer.
 • er opptatt av å levere god kvalitet og gode resultater.
 • har gode relasjons-, samhandling- og kommunikasjonsevner.
 • skaper engasjement og ønsker å tilegne deg ny kunnskap, samt dele av din kompetanse.
 • er en aktiv bidragsyter til utvikling og samarbeid innad i avdelingen, og på tvers av avdelingene i LO.

Vi tilbyr

I LO får du spennende og viktige arbeidsoppgaver.

Du blir en del av et støttende fellesskap hvor alle er opptatt av å spille hverandre gode.

Vi tilbyr gode muligheter for videreutdanning og kompetanseheving, og en spennende og variert arbeidshverdag.

Gode pensjons- forsikrings- og velferdsordninger.

LO Norge er landets største og mest innflytelsesrike organisasjon for arbeidstakere, med mer enn én million medlemmer fordelt på 24 forbund. Vår viktigste oppgave er å sikre medlemmene trygge og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Vi forhandler med arbeidsgivere og vi påvirker politikerne. LOs administrasjon holder til i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget i Oslo. I tillegg har vi LO-regioner som dekker hele landet. Til sammen er vi ca. 300 ansatte som har et hyggelig og til tider hektisk miljø på arbeidsplassen. LO er en IA-bedrift. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Områdeleder administrasjon LO – De4