Ny kommunedirektør til Røst kommune

Et hav av muligheter 

Om stillingen 

På Røst skal vi legge til rette for nye kreative løsninger, økt trivsel, reell involvering og næringsutvikling. Vi skal gjøre det mer attraktivt å bo og oppholde seg på Røst, og skape felles identitet og tilhørighet. I tett samarbeid med politikere, ansatte og innbyggere vil du som kommunedirektør ha ansvaret for å levere og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere slik at vi når våre overordnede mål.

Du skal være gode til å lede utviklings- og endringsprosesser som bidrar til å skape effektiv og god kvalitet i tjenesteproduksjon for innbyggerne. Oppvekst og helse er sammen med næringsutvikling prioriterte områder hos oss. Du skal bidra til at de folkevalgte kan fylle sin rolle gjennom klare prioriteringer og politiske valg. Du skal være en trygg leder for kommunens ansatte med gode evner til å se og videreutvikle dine medarbeidere. 

Krav til kompetanse og erfaring 

 • Høyere relevant utdanning.
 • Gode lederegenskaper og erfaring fra ledelse.
 • Forståelse om offentlig/ kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon. 
 • Helhetlig økonomiforståelse. 
 • God skriftlig fremstillingsevne.   

Personlige egenskaper 

 • Tydelig leder med folkelig stil
 • Utvikling- og endringsorientert, samtidig som du tar beslutninger og gjennomfører. 
 • Selvstendig og med god integritet. 
 • Trygg opptreden i alle situasjoner
 • Åpen kommunikasjon mot ansatte, og politisk nivå
 • God til å bygge laget.
 • Gode samarbeidsegenskaper, involverende, omgjengelig og samlende lederstil

Vi tilbyr:

En spennende stilling i en liten øykommune som har ryddig og god styring. Vi har glimt i øyet, stor takhøyde for ulike meninger, og en hverdagen som stadig byr på nye overraskelser.

 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Lønn etter avtale.
 • Behjelpelig med bolig. 

Generell informasjon

Det gjøres oppmerksom på at kommunen er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste med navn, kjønn, sted og alder. Kandidater som særskilt ønsker seg unntatt offentlighet må begrunne dette i søknaden og vil bli kontaktet for nærmere avklaringer. Dersom søknad om anonymitet ikke innvilges, får man mulighet til å trekke seg fra prosessen. 

Henvendelser i en tidlig fase behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 21. juni 2024

Spørsmål om stillingen

Leif Magne Hjelseng
Seniorrådgiver – NNL
Tlf 971 93 409
lmh@nnl.no

Om Røst kommune 

Helt ytterst i Lofoten – ti mil ut i havet fra fastlandet – ligger øyriket Røst. Her bor det rundt 550 mennesker, side om side med en av Europas største sjøfuglkolonier og en av verdens rikeste fiskebestander.

Hovedøya Røstlandet utgjør nesten halvparten av landarealet, men er likevel ikke mer enn 11 moh. på det høyeste. Den ekstreme beliggenheten og det flate landskapet gjør at det er svært mye himmel på Røst. Kunstnere fra hele verden har gjennom lange tider latt seg inspirere av det spesielle røstlyset og stemningen blant fugl, fisk og folk.

På grunn av plasseringen midt i havet er gjennomsnittlig temperatur over frysepunktet hele året. Øyene ytterst i Lofoten er dermed det nordligste stedet i verden som ikke har noen vinter etter meteorologiske definisjoner. Under Lofotfisket i februar og mars er det derfor perfekte forhold for å henge de store mengdene med skrei på hjell, slik at vær og vind kan lage tørrfisk av prima kvalitet.  

Røst er med dette en særegen kombinasjon av et levende fiskeri- og jordbrukssamfunn med en åpen og internasjonal kultur.

Kommunedirektør – Røst kommune – NNL