Vi søker ny 

Kommunalsjef

Helse og velferd

Vi er på jakt etter en ny, engasjert og faglig dyktig leder til stillingen som kommunalsjef for Helse og velferd. Vi søker deg som motiveres av samfunnsutvikling og vil være med å bygge Meløy for fremtiden gjennom å lede et spennende og faglig interessant tjenesteområde for Helse og velferd.

Vi trenger en leder som er strategisk og målrettet, og som er opptatt av tverrfaglig samarbeid og gjennomgående ledelse.

I denne stillingen vil du få en nøkkelrolle i kommunen, og bli en del av kommunedirektørens ledergruppe sammen med fire andre kommunalsjefer. I stillingen vil du også ha en viktig rolle overfor kommunens politiske ledelse, brukergrupper, frivilligheten, tillitsvalgte, verneombud, media, samt interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kommunalområdet for Helse og velferd består av tre avdelinger; Avdeling for forebygging og mestring, Avdeling for hjemmebaserte tjenester og Avdeling for institusjonstjenester. Avdelingene ledes av hver sin avdelingsleder. Som kommunalsjef vil du få direkte personalansvar for disse tre avdelingslederne, og for rådgivere i stab.

Dette er en stilling du vil få mulighet til å bidra innen spennende og viktige fagfelt i utvikling, samt lede dyktige ledere og erfarne rådgivere innenfor deres respektive områder.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil få overordnet ansvar for ledelse, drift, kvalitet og tjenesteutvikling innen eget tjenesteområde
 • Du vil få budsjett og økonomiansvar
 • Du vil få særlig ansvar for en helhetlig oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel sammen med kommunedirektør
 • Utøve tydelig lederskap
 • Kommunisere klare mål og forventninger både for organisasjonen, ledere og medarbeidere
 • Du vil få ansvar for å forberede og legge frem saker til politisk behandling
 • Du vil få ansvar for god samhandling internt, med folkevalgte og med eksterne aktører
 • Ansvar og ansvarsområder vil kunne endres

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant høyere utdannelse innen fagområdet
 • Du må ha erfaring fra hele, eller deler av, tjenesteområdet
 • Du må kunne vise til både ledererfaring og økonomiforståelse
 • Du bør ha god kunnskap om kommunal sektor og offentlig forvaltning. Spesielt ønsker vi at du har god kjennskap til forholdet mellom politikk og administrasjon
 • Utenlandske søkere må kunne dokumentere bestått norskopplæring på minimum nivå B2

Lederforventinger i Meløy:

 • Du er synlig og tilgjengelig
 • Du er kunnskapsbasert
 • Du planlegger og gjennomfører
 • Du lærer og utvikler
 • Du skaper engasjement
 • Du har god rolleforståelse
 • Du gir ledere rom til å være ledere

Oppsummert så er vi er ute etter en samlende leder med god gjennomføringsevne, hvor dine leder- og relasjonelle egenskaper skaper tillit både internt og eksternt, og bidrar til kvalitet i tjenestene, en god arbeidsplass og et engasjement for Meløysamfunnet.

Personlige egenskaper

 • Du er motivert for oppgaven, har stor arbeidskapasitet og god rolleforståelse
 • Du er trygg, tydelig, involverende og beslutningsdyktig med god gjennomføringsevne
 • Du har evne til å skape tillit og etablere gode relasjoner til andre mennesker
 • Du kommuniserer godt, tydelig og effektivt
 • Du evner å jobbe strategisk og målrettet

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Frisklivstiltak og tilbud for alle våre ansatte
 • Er du ny i Meløy setter vi deg gjerne i kontakt med lokale lag og foreninger etter ditt interesseområde
 • I stillingen har du rett på en av Norges beste pensjonsordninger. Offentlig tjenestepensjon er en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å arbeide og livet ut Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon om noe uventet skulle skje
 • Med pensjonsrett i KLP/SPK får du medlemspris og flere gunstige betingelser på lån, forsikring og
  spareprodukter
 • Du får fri ulykke- og gruppelivsforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens regulativer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass ved behov

Annet:

 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden unntas offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel
 • Meløy kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av
  alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.
Søknadsfrist:
17. desember 2023


Arbeidssted:
Gammelveien 5
8150 Ørnes

Kontaktperson:
Arne Johansen
Kommunedirektør
Mob: +47 416 88 422
E-mail:
arne.johansen@meloy.kommune.no

MELØY KOMMUNE

Vil du vite mer om oss?
Meløy kommune ligger helt nord på vakre Helgelandskysten. Her bor vi, 6300 meløyfjerdinger, nært havet og landets vakreste skjærgård. Vi bor ved Norges nest største isbre, Svartisen, og har kort vei til to nasjonalparker. Meløynaturen byr nemlig på flotte turmuligheter året gjennom, og flere av fjellene våre er ideelle for toppturfolket.

Vil du se mer fra Meløy i levende bilder? Klikk her, og vi lover du blir imponert!

Kommunalsjef Helse og velferd – Meløy kommune