Advokatene Smith, Jentoft & Co er et advokatfellesskap som driver fra lyse og meget godt plasserte lokaler i Bodø sentrum.

Kontorfellene driver allsidig juridisk praksis innenfor flere juridiske områder, men med hovedvekt på personrett, straff og  fast eiendoms rettsforhold.

Da en av våre advokater forlater vårt kontorfellesskap for overgang til en stilling som advokat i Bodø kommune, er det ledig en plass for en ny kontorfelle.

Advokatfellesskapet har god tilgang på saker og det kan ved tiltredelse påregnes overtakelse av noe portefølje.

Tilknytning og øvrige vilkår etter avtale.

For nærmere opplysninger, ta gjerne kontakt med advokat Finn Ove Smith, tlf. 957 55 657,  finn-ove@sjco.no

Snarlig tiltredelse.

Advokatene Smith og Jentoft – Advokat