Leder økonomisk kriminalitet

SpareBank 1 Helgeland styrker seg i kampen mot økonomisk kriminalitet, og søker en strategisk og analytisk leder som tar utfordringen på strak arm. Som leder for økonomisk kriminalitet har du det operative ansvaret for at SpareBank 1 Helgeland til enhver tid har styring og kontroll over bankens risikoeksponeringer for det aktuelle området. 

Sammen med teamet ditt skal du videreutvikle og lede bankens arbeid mot økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking og terrorfinansiering, håndtering av svindel og sanksjoner. En viktig del av stillingen er å forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet for å sikre at banken til enhver tid etterlever gjeldende regelverk og endringer.

Du blir også leder for et nyopprettet team under bankens risikostyringsenhet, og vil rapportere til direktør for risikostyring.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Forebygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet
 • Resultatoppfølging og rapportering
 • Gjennomføre risikoanalyser, utvikle og vedlikeholde rutineverket
 • Samle og videreutvikle fagressursene i banken, og lede dette teamet
 • Overordnet ansvarlig for bankens svindelhåndtering
 • Utvikle og gjennomføre bankens strategi og øvrige styringsdokumenter innenfor fagområdet
 • Delta i relevante prosjekter på tvers i banken
 • Utkontrakteringsansvarlig for leveranser knyttet til AHV og svindel
 • Sikre at banken etterlever krav og regelverk innenfor økonomisk kriminalitet
 • Ansvarlig for intern- og ekstern rapportering på fagområdet
 • Videreutvikle systemer for analyse, overvåkning og oppfølging
 • Samarbeid med SpareBank 1-alliansen og eksterne leverandører på fagområdet

Vi søker deg som har:

 • Relevant høyere utdannelse – minimum på bachelornivå. Gjerne innen økonomi, jus, politi eller kriminologi.
 • Ledelseserfaring
 • Erfaring fra arbeid mot økonomisk kriminalitet
 • Erfaring fra bank og kunnskap om regulatoriske bestemmelser i finanssektoren er ønskelig, men ikke et krav.
 • God forretningsforståelse, og generell god systemforståelse
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter en trygg og tydelig leder med engasjement og gjennomføringskraft. Du er opptatt av å skape et godt samhold i teamet ditt, og ser den enkeltes behov.

For å lykkes og trives i rollen må du være faglig sterk, strukturert og analytisk. Du må trives med å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre og ha sterk gjennomføringsevne. Videre bør du være proaktiv, etterrettelig, nøyaktig og grundig.

Vi kan tilby:

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet til å påvirke egen personlig og fagligutvikling.

Konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger.

Spørsmål om stillingen
 
Cecilie Johnsen 
Direktør Risikostyring/CRO
 +47 977 73 692
 

Bankens visjon er å være en drivkraft for vekst på Helgeland. For å lykkes med visjonen, vil vi også være en drivkraft for samarbeid og kompetanse for å få til en bærekraftig utvikling av hele Helgeland. Vi er en solid, selvstendig og lokalt eid bank som utvikler oss raskt inn i en ny og digital tid. En jobb hos oss innebærer å sette kunden først, og være våre kjerneverdier ekte og engasjert. Våre ansatte skal oppleve Lokalbanken som en attraktiv og utfordrende arbeidsplass med stort samarbeid på tvers av bank, forsikring, marked og IT.   

Leder økonomisk kriminalitet – SpareBank 1 Helgeland