Kunne du tenke deg å lede i en av Nord-Norges største private organisasjoner, og i en av Norges mest spennende banker? Da er dette din mulighet!

Økonomisjef

Økonomiavdelingen, SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) søker nå etter en ny Økonomisjef til å fylle rollen etter vår nåværende Økonomisjef, som går over i en annen stilling internt. Som Økonomisjef vil du lede vår økonomiavdeling, med overordnet ansvar for regnskap, rapportering og virksomhets- og økonomistyring. Du vil blant annet jobbe med å videreutvikle bankens virksomhetsstyring, driftsoppfølging og økonomistyring, herunder våre systemer, verktøy og vår arbeidsmetodikk. Du vil få en sentral rolle i operasjonaliseringen av bankens strategi og konsernets overordnede målsetninger. Du har personalansvar for 11 personer og rapporterer til Konserndirektør Økonomi og Finans.
 
Vi tror på mangfold og din unike erfaring og perspektiv kan være akkurat det vi trenger for å ta de riktige avgjørelsene og bygge den beste økonomifunksjonen i bank-Norge.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg med høyere økonomisk utdanning og solid erfaring innen regnskap, økonomi- og virksomhetsstyring. Erfaring med utviklingsarbeid, teknologi, prosjektjobbing, strategi og strategiimplementering vil sammen med erfaring fra bank- eller finanssektoren være et fortrinn. Du bør ha erfaring med personalledelse og ser det som en viktig suksessfaktor å motivere og utvikle teamet ditt.

Du har sterke analytiske ferdigheter, gode kommunikasjonsevner og evnen til å samarbeide på tvers av avdelinger. Vi er på jakt etter en endringsorientert og handlekraftig leder, en som evner å tenke nytt og utvikle samtidig som du ikke mister fokus på detaljene. Vi ønsker oss en Økonomisjef som ikke bare kan utfordre status quo, men som også kan stå i stormen med god integritet når det kreves.

Vi tilbyr

Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver sammen med et fremtidsrettet, kompetent, og støttende team i verdens nordligste finanskonsern og en av Norges største banker.  Vi tilbyr en sentral rolle i konsernet, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi tror på å investere i våre ansatte, og har gode betingelser og en rekke personalgoder som f.eks. gunstige lånebetingelser, pensjon og forsikring. Vi har også en flott Funksjonærforening som lager gode arrangementer for oss ansatte, og i tillegg er vi med i Bedriftsidretten hvor nesten enhver kan finne noe de er interessert i. 
Søknadsfrist:
22.05.2024
 
Arbeidssted:

Storgata 65
9008 Tromsø

Kontaktperson:
Bengt Olsen
Konserndirektør

SpareBank 1 Nord-Norges visjon er For Nord-Norge. Denne skal prege oss i alt vi gjør. Vi bygger vår virksomhet på nærhet til kundene, kunnskap om lokale forhold, og en ektefølt kjærlighet til landsdelen og menneskene som bor her. Som lokalt og selvstendig finanskonsern har vi et spesielt ansvar for å stimulere til vekst og trivsel i vår landsdel.  Samtidig er vi et finanskonsern der kompetanse, produktbredde og helhetlig økonomisk rådgivning er styrende begreper, og der kundeopplevelsen settes først. Les mer her

Økonomisjef – SpareBank 1 Nord-Norge