Er du revisor på jakt etter nye utfordringer i et solid kompetansemiljø?

Riksrevisjonen søker to dyktige, offensive og engasjerte revisorer til stilling som metoderådgiver for revisjonsfaglig støtte- og utvikling av finansiell revisjon. 

Støtte- og utviklingsavdelingen for revisjon av regnskap i Riksrevisjonen gir både faglig støtte til våre revisjonsteam og har ansvaret for utviklingen av revisjonsmetode. Vi er i sterk utvikling og inne i en svært spennende fase både i forhold til fastsettelse av rammene for våre ulike revisjonstyper og regelverksendringer i staten på regnskapsområdet.

 Vi har ansvaret for å yte revisjonsfaglig støtte til våre revisorer og revisjonsteam i deres daglige arbeide. I tillegg har vi ansvaret for å utvikle og vedlikeholde vår felles revisjonsmetodikk, våre revisjonsverktøy og understøtte den interne faglige utviklingen.

Vår avdeling har også det utøvende revisjonsansvaret for revisjon av sentraliserte tjenester som leveres fra felles serviceorganisasjon (DFØ), og som treffer mange av våre revisjonsoppdrag. Et viktig og betydningsfullt oppdrag som sentraliserer og effektiviserer revisjon av sentrale regnskapsområder for flere av virksomhetene vi reviderer.

Vi er totalt 10 personer i støtte- og utviklingsavdelingen for revisjon av regnskap. Hovedtyngden har sitt arbeidssted på hovedkontoret i Oslo, men også i Trondheim. Vi er et kompetansemiljø med faglig bredde- og spisskompetanse fra regnskap og revisjon av privat og offentlig sektor. 

Hos oss blir du en del av et sterkt og inspirerende fagmiljø med mål og ambisjoner om å utvikle og forbedre den finansielle revisjonen. Vi ønsker å utgjøre en forskjell, være en pådriver og se resultater av jobben vi legger ned.

Arbeidsoppgaver

 • styre og delta i utviklingsprosjekter for vår revisjonsmetodikk
 • delta i utvikling og implementering av nye verktøy for revisjon   
 • faglig rådgivning og veiledning av revisorer og revisjonsteam innenfor revisjon og regnskap
 • styrke kompetanseutvikling gjennom å holde kurs og foredrag i finansiell revisjon og regnskapsfaget
 • delta i utviklingsarbeidet knyttet til regelverksendringer i staten
 • delta i revisjonsteamet for revisjon av sentraliserte tjenester 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller Master i regnskap og revisjon, eller annen relevant høyere utdanning
 • relevant erfaring fra revisjon av regnskaper i privat eller offentlig sektor
 • god formidlingsevne
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Ønsket erfaring:

 • erfaring fra fagavdeling eller som fagrådgiver for revisjon og regnskap

Personlige egenskaper

 • har stor interesse for revisjon- og regnskapsfaget  
 • er selvstendig, grundig, nøyaktig, initiativrik
 • har god evne til å kommunisere faglige synspunkter  
 • er faglig nysgjerrig og lærevillig  
 • har stor evne til å bygge relasjoner og nettverk

Vi tilbyr

Hos oss får du en god balanse mellom jobb og fritid. Vi har fleksitid og sommertid, og mulighet for å trene i arbeidstiden. Vi tilrettelegger også for en hybrid arbeidshverdag med noe bruk av hjemmekontor. Du blir medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Vi mener at kompetanseutvikling er viktig, og har gode ordninger for etterutdanning.

Stillingen lyses ut i stillingskategorien rådgiver og seniorrådgiver.

 • lønnsspenn for rådgiver er fra årslønn 565 000 kroner til årslønn 624 000 kroner
 • lønnsspenn for seniorrådgiver er fra årslønn 635.000 til årslønn 895.000 kroner.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Synes du dette hørtes interessant ut? Da håper vi å høre fra deg.
Du søker via vår søknadsportal. I tillegg til CV og søknad, ønsker vi at du legger ved vitnemål og eventuelle relevante attester.
Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.
Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg på forhånd hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.
Du må gjerne ta kontakt med avdelingsdirektør Marit Gellein på tlf  952 60 273, seniorrådgiver Andreas Dehlie på tlf 952 10 510 eller rekrutteringsrådgiver Beate Eikesæth på 913 95 985, dersom du ønsker å vite mer om stillingen før du søker.

Søknadsfrist: 17.03.2024
Stillinger: 2
Stillingstittel: Rådgiver/seniorrådgiver revisjon

Kontakt:

Beate Eikesæth
Senior rekrutteringsrådgiver i Cruit AS
Telefon: 913 95 985
beate@cruit.no

Andreas Dehlie
Seniorrådgiver
Telefon: 952 10 510
and@riksrevisjonen.no

Marit Gellein
Avdelingsdirektør
Telefon: 952 60 273
mge@riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om Riksrevisjonen

Metoderådgiver revisjon – Riksrevisjonen