Er du en informasjonsarkitekt som kan gå på tvers for å komme fremover?

Riksantikvaren søker deg som er informasjonsarkitekt, og som ønsker å utøve en svært viktig rolle for Norges kulturmiljødata

Noen utfordringer er tidløse. Vi kan gå fra pergament til nettbrett. Fremdeles gjenstår det som alltid har vært vanskelig – at det vi produserer spiller på lag, og at når vi snakker med de samme ordene, så betyr det faktisk det samme.

Riksantikvaren er pådriver for en kulturmiljøforvaltning som i større grad skal utvikle, og ta i bruk gode digitale tjenester i sin forvaltning og formidling av Norges kulturminner.

En av våre ambisjoner er at kulturmiljøforvaltningen i større grad blir datadreven og med økt evne til å dele viktig kulturmiljødata mellom digitale løsninger – interne og eksterne.        

I dette arbeidet er vårt kulturminneregister Askeladden det viktigste verktøyet, men det må kunne samspille med våre andre digitale tjenester. På laget trenger vi derfor å ha med deg som ønsker å være en sentral bidragsyter i å etablere en samordnet og felles informasjonsarkitektur for kulturmiljødata. Din rolle som informasjonsarkitekt vil være avgjørende i både tekniske og organisatoriske prosesser.

Informasjonsarkitekt er en nyopprettet rolle og du vil få være med på å utforme hvordan denne rollen skal være hos oss. Som vår nye informasjonsarkitekt vil du få ansvaret for informasjonsarkitektur og informasjonsmodeller på tvers av våre digitale løsninger. Rollen vil også bidra til sikring av god datakvalitet og standardisering av begreper og definisjoner på tvers av kulturmiljøforvaltningen. Derfor ønsker vi deg som er engasjert, og som kan bidra til å samle stammespråk og gi det en mening slik at vår historie fortelles på et språk alle forstår, både mennesker og maskiner.

Stillingen er plassert i Seksjon for Digitale tjenester, som har ansvar for å utvikle og tilby digitale tjenester for hele kulturmiljøforvaltningen i Norge og til vårt publikum. Du vil derfor jobbe både med ulike fagområder i Riksantikvaren og i kulturmiljøforvaltningen for øvrig – vi samarbeider tett med fylkeskommuner, Sametinget og kommuner.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og ha ansvaret for Riksantikvarens informasjonsarkitektur.
 • Bidra til helhetlig utvikling av informasjonsmodeller, begrep, kodeverk og standarder
 • Være faglig arkitekturstøtte for de digitale tjenestene, og deres bruk av informasjonsmodeller
 • Identifisere og forstå ulike behov i virksomheten, og sette krav til god informasjonsarkitektur
 • Bistå med å operasjonalisere begrepsmodeller til prosesser som innarbeider dem i praksis

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innen teknologi eller andre nærliggende fag. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Utdanning fra utlandet (hkdir.no)
 • God kompetanse om informasjonsarkitektur og digitalisering
 • Gode evner til å utarbeide og dokumentere informasjonsarkitektur/datamodeller
 • Kunnskap om bruk av terminologi, kodeverk og standarder
 • Orientert om beste praksis på verktøy og metoder innen informasjonsarkitektur
 • Erfaring med å samarbeide i tverrfaglige team

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og effektivt
 • Analytisk anlagt med gode evner til å forstå, og finne sammenhenger på tvers av fagområder
 • Gode samarbeidsevner, med evne til å både lede og delegere
 • Gode kommunikasjonsevner, om det er for å utforske eller formidle endringer
 • Forståelse for tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver
 • Har gjennomføringskraft og vet hvordan du skaper entusiasme, fremdrift og resultater, og som involverer andre i det du gjør

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksitid og sommertid
 • Fagturer til spennende lokasjoner i inn- og utland med kulturelle skatter
 • 1 lønnet treningstime per uke, og ellers gratis tilgang til styrketrening
 • Hjemmekontorordning
 • Sentral beliggenhet i Oslo sentrum
 • Medlemskap og pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver i henhold til Statens lønnsregulativ og Riksantikvarens lønnspolitikk

Søknadsfrist: 31. mars 2024

Bettina Bækkevold
Seniorrådgiver Cruit
bettina.baekkevold@cruit.no
+47 900 93 591

Solveig Skjermo
IKT-sjef
+47 480 34 224

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Om Riksantikvaren

Informasjonsarkitekt – Riksantikvaren – Cruit