Kan du håndtere store datamengder og har lyst på en jobb med stor frihet midt i sentrum? Da må du fortsette å lese.

Vi skal nå ansette en Data engineer/Data analyst som vil  ha en svært viktig jobb med å tilrettelegge data for data science prosjekter. Du vil sammen med kollegaer sjekke at staten har orden i sysakene, på vegne av Stortinget og det norske folk.

Som Data engineer/Data analyst vil du være ansatt i Riksrevisjonens innovasjonslab. Dette er spydspissen for teknologiorientert utvikling i Riksrevisjonen, og består av syv personer med bakgrunn i samfunnsfag, økonomi og fysikk. Innovasjonslaben jobber eksperimentelt og utforskende og et av deres motto er «vi automatiserer kjedelige ting, så du får bedre tid til morsomme ting». Riksrevisjonen skal fremover migrere til sky, og arbeid med skyløsninger blir en viktig del av jobben.

Innovasjonslaben har stor grad av autonomi og er ubyråkatisk organisert, der fokus er på å lage håndfaste produkter. Vi legger således vekt på smidige arbeidsprosesser og korte beslutningsveier.

Data Engineer/Data Analyst

Arbeidsoppgaver

Primæroppgaven vil være å tilrettelegge økonomidata fra statlige regnskapssystemer, for analyse knyttet til revisjonen. I stillingen ligger også å understøtte resten av organisasjonen i behandlingen av større strukturerte og ustrukturerte datasett. Din jobb vil være mest backend, men du vil jobbe i et miljø der backend og frontend er tett integrert.

Mer konkret vil det blant annet dreie seg om:

 • tilrettelegging for analyser basert på finansielle data/regnskapsdata fra ERP-systemer
 • dataintegrasjon/ELT/ETL 
 • bygging av pipelines for dataflyt 
 • tilrettelegging og presentasjon av data
 • å jobbe i skjæringspunktet frontend/backend 

Kvalifikasjoner

Utdanningskrav

Høyere relevant utdanning

Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning.

Krav til relevant erfaring:

 • dokumentert erfaring med håndtering av store datamengder og databaser 
 • koding i et skriptspråk, fortrinnsvis Python eller R, gjerne kombinert med SQL
 • foredling av ERP-data (eksempelvis data fra SAP, Unit4, Oracle)

Ønskelig med erfaring i noe av det følgende:

 • bruk av finansielle data til analyseformål 
 • SQL-databaser
 • serverless tjenester for datahåndtering (eksempelvis Azure Datafactory, AWS Glue, Google BigQuery, Databricks) 
 • moderne dataformater som eksempelvis Parquet
 • NoSQL, f eks NEO4j eller Mongo DB
 • verktøy som PowerBI, Tableau, Qlik
 • validering, kvalitetssikring og dokumentasjon av data, gjerne ved hjelp av verktøy/rammeverk for dette (eksempelvis Great Expectations i Python)
 • versjonskontroll av kode vha. git
 • agil arbeidsmetodikk

Annet:

Arbeidsspråk er norsk, men gode engelskkunnskaper er ønskelig
Sertifiseringer på relevante IT-teknologier er et pluss
Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå “Begrenset”  

Hvem er du? 

 • du har gode analytiske egenskaper
 • du evner å tilegne deg ny kunnskap om metodikk og relevante teknologier
 • du er selvgående, kreativ og nysgjerrig
 • du er initiativrik og liker å prøve ut nye ideer    
 • du kan utfordre etablerte sannheter og praksis 
 • du er ikke redd for å gjøre feil 

Hva får du hos oss? 

Du får muligheten til å jobbe med arbeidsoppgaver som er av stor betydning for samfunnet og demokratiet.

Hos oss får du en god balanse mellom jobb og fritid, du slipper mas om fakturering og inntjening, og du får stor frihet og autonomi i arbeidshverdagen.

Vi har fleksitid og sommertid, og vi har trening i arbeidstiden med et godt utstyrt treningsrom. Vi tilrettelegger også for en hybrid arbeidshverdag. Videre har vi utstrakt kontakt med riksrevisjoner i andre land, så det er store muligheter for å delta på internasjonale aktiviteter.

Du blir medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Som medarbeider i Riksrevisjonen får du 40 timer årlig til kompetanseutvikling. Hvis du etter hvert får lyst på mer påfyll av kompetanse, har vi gode ordninger for etterutdanning.

Du blir ansatt som seniorrådgiver med årslønn fra 635.000 til årslønn 895.000.
For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingstittel: Seniorrådgiver

Arbeidssted: Oslo eller Kristiansand

Søknadsfrist: 14. januar 2024

Kontakt:

Jan Roar Beckstrøm
Avdelingsdirektør/chief data scientist
Telefon: 22 24 11 08

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen – Data Engineer/Data Analyst – [#]