Ønsker du å jobbe med digital utvikling for en ledende leverandør av integrasjonsløsninger?

Stillingstittel:
Erfaren Java-utvikler
Arbeidsgiver:
Vigo IKS
Arbeidssted:
Etter avtale
Ansettelsesnivå:
Heltid
Stillingstype:
Fast stilling
Søknadsfrist:
Snarest
Ønsket oppstart:
Etter avtale

Kontaktperson

Er du en erfaren Java-utvikler? Kunne du tenke deg å spille en viktig rolle i utviklingen av digitale løsninger som gjør offentlige tjenester bedre? Da bør du lese videre!

Vigo IKS søker to til tre erfarne Java-utviklere til å bli med i vårt team av 16 dyktige utviklere. Vi søker etter personer med erfaring fra Java-utvikling og som har en lidenskap for å skape gode, effektive og brukervennlige løsninger. Alle våre løsninger ligger åpent tilgjengelig, og vi søker etter personer som har en lidenskap for åpen kildekode og delingskultur.

Vi er en ledende leverandør av integrasjonsløsninger til landets fylkeskommuner og Oslo kommune, innenfor utdannings- og samferdselssektoren. Våre løsninger er brukt daglig av over 180 000 elever i den videregåendeskolen og i underkant av 100 000 ansatte over hele landet. I tillegg har vi flere sektorspesifikke tjenester.

Om stillingen

Som Java-utvikler vil du spille en viktig rolle i utviklingen av våre systemer og løsninger, og du vil jobbe tett med våre andre utviklere og fagressurser. FINT – Felles INTegrasjoner er hovedproduktet hos oss. Løsningen bygger på en felles informasjonsmodell som muliggjør utveksling av informasjon mellom ulike fagprogrammer som HR, økonomi, skoleadministrative systemer, eGrunnerverv, søknad om drosjeløyve, Riksantikvarens Digisak, arkivsystemer, Office 365 m.fl. De eldste løsningene er fra 2015 og oppdateres i disse dager til ny teknisk plattform. I dag har vi i underkant av 400 repositorier (https://github.com/FINTLabs), de fleste åpent tilgjengelig.

Vi bygger mikrotjenester i skyen, blant annet med Java, Spring Boot, Kafka, React, Azure, Kubernetes og Docker. Kundedrevet utvikling er sentralt for hvordan vi jobber. Etter tre måneder hos oss forventer vi at du commiter kode på daglig basis og bidrar aktivt i code reviews. Koden din er selvfølgelig lett å lese for kollegene dine.

For å opprettholde kvalitet og innovasjon gjennomfører vi faglige samlinger hver måned hvor både fast ansatte og konsulenter samles for deling av fagkompetanse. Vi oppfordrer deg også til å melde deg på et kurs eller en konferanse du ønsker å delta på, og når du kommer tilbake på jobb, har vi lyst til å høre om hva du har lært. 

Utviklerne våre er fordelt på seks team som alle jobber smidig, noe organisasjonen og rammene rundt også er tilrettelagt for. Teamene er i stor grad autonome, så du får selvsagt være med på å påvirke valg av teknologi, arbeidsverktøy og ikke minst hvordan teamet skal jobbe for å oppnå målene som du har vært med på å lage. Selskapet har hovedkontor i Porsgrunn, men i dag sitter utviklerne våre i Haugesund, Kristiansand, Kragerø, Porsgrunn, Notodden, Halden og på Hamar. Hvor sitter du i landet?

Vi har utviklet gode prinsipper og møteplasser for åpenhet og deling på tvers. For at alle skal være inkludert møtes vi hver dag til en virtuell kaffekopp og en felles virtuell lunsj på fredagene.

Du kan lese mer om historien til FINT i korte trekk her: FINT illustrert (fintlabs.no).

Hva skal til for å lykkes hos oss?

  • Du må være interessert i nye teknologier og ha et ønske om å utvikle deg videre 
  • Trives med parprogrammering
  • Gode analytiske ferdigheter
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Du må kunne snakke og skrive norsk flytende

Vi tror du har?

  • Erfaring med objektorientert programmering, og da fortrinnsvis Java 
  • Erfaring med flere av teknologiene vi benytter
  • Erfaring med utarbeidelse av moderne systemarkitektur
  • Erfaring med kontinuerlig utvikling
  • Bachelor- eller mastergrad. Manglende formell kompetanse kan kompenseres ved relevant erfaring

Hva kan vi tilby deg?

Vi kan tilby en arbeidsplass med store utviklingsmuligheter og varierte arbeidsoppgaver. Du vil få jobbe med nye teknologier, være med å bestemme hvilke teknologier vi skal benytte, være med å velge arkitektur og designe tjenester fra bunnen av.

I Vigo IKS tilbyr vi lønn på nivå med sammenlignbare IT-virksomheter, og i tillegg har vi en god pensjonsordning. Vi er gode på distribuerte team og kontorer, så det hyggelige og uformelle arbeidsmiljøet merkes både digitalt og på kontoret. Utviklerne her beskriver Vigo IKS som et svært godt sted å jobbe. Som ansatt hos oss har du stor frihet i valg av utstyr, både operativsystem, mobiltelefon og tilleggsutstyr som tastatur eller mus.

Om Vigo IKS

Vigo IKS (interkommunalt selskap) ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel m.m. Selskapet eies av fylkeskommunene og styres av et representantskap med et medlem fra hver fylkeskommune og et fra Oslo kommune, samt et styre. Vigo IKS har hovedkontor i Porsgrunn med 41 faste ansatte. Selskapet frikjøper ansatte fra fylkeskommunene ved behov.

Del denne stillingen

Erfaren Java-utvikler – Vigo IKS – Vilect