Mesta søker etter CISO – Leder for Informasjonsikkerhet

Vil du være med å sikre at vi kommer trygt frem til jobb og skole,  og at varene vi trenger kommer frem dit de skal? I Mesta har vi et felles mål, og det er å sørge for at folk kommer trygt fram i hele Norge.

Mesta ivaretar et viktig samfunnsansvar for vedlikehold av all veiinfrastruktur i Norge og har med sine 1700 ansatte og 1650 underentreprenører sterke fagmiljøer og inngående domenekompetanse på mange områder. Vi  har høyt fokus på sikkerhet i våre operasjoner, bruk av riktig data og teknologi samt en IT-organisasjon som innrettes deretter. Det er en definert prosjektportefølje for de neste åra og det arbeides kontinuerlig med forbedring, konsolidering og utvikling av virksomhetens systemer og løsninger.

Om stillingen

Vi styrker fokuset  på informasjonsikkerhet, og søker en CISO (leder for informasjonssikkerhet ) som skal lede design, utvikling, implementering, drift og vedlikehold av virksomhetens informasjonssikkerhetsarbeid. Du vil bli en del av en faglig sterk IT-avdeling, samarbeide tett med et solid KHMS miljø i virksomheten og vil rapportere til leder for digitalisering(CDO). Stillingen er sentral for selskapets strategi om å bli ledende på digitalisering for bransjen. Det er behov for riktig fokus og endring i årene som kommer og stillingen haret klart operativt ansvar i dette. Du vil bli viktig i for sikkerhetsarbeidet i hele organisasjonen. Vi ønsker oss en nytenkende, solid faglig leder som kan være en ambassadør for informasjonssikkerhet på alle nivåer i organisasjonen.
Vi har kontorer sentralt på Skøyen i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgi konsernledelsen og andre nøkkelpersoner innen informasjonssikkerhet
 • Ansvar for varsling og håndtering rundt hendelser/trusler
 • Eie styringssystem for informasjonssikkerhet som omhandler  compliance på alle områder
 • Overordnet ansvar for en sterk og robust beredskap rundt alle digitale flater og tjenester
 • Videreutvikle målbilder, strategi og handlingsplan for området
 • Bidra til virksomhetens sikkerhetskultur; økt bevissthet for sikkerhet
 • Stå for ROS analyser & Business Case
 • Sørge for revisjoner og tekniske sikkerhetstester
 • Operativ gjennomføring av beredskapsøvelser knyttet til systemer og informasjonsikkerhet
 • Samarbeide med relevante tredjeparter og myndigheter

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, Bsc./Msc.
 • Solid og relevant arbeidserfaring innen informasjonssikkerhet
 • Kunnskap om standarder innenfor fagområdet
 • En utviklende og utforskende person snarere enn en “portvokter”
 • Ønskelig med kunnskap og erfaring innen IT-sikkerhetsarkitektur
 • Aktuelle søkere må beherske norsk som arbeidsspråk, skriftlig og muntlig
 • Sikkerhetsklarering er påkrevet

Personlige egenskaper vi ønsker du har:

 • Evner å lytte, involvere og inspirere
 • Er tydelig, har integritet og gode verdier
 • Sterk egen drivkraft og initiativ
 • Er åpen, tillitsfull, kommunikativ og samtidig sterk analytisk
 • Jobber like godt selvstendig som i ulike team
 • Aktiv bidragsyter til kunnskapsdeling og bidrar til struktur i samarbeid med ulike fagmiljøer

KONTAKT
Daniel Horn
Knowit
Lead Recruiter – Business & Sales Management

KONTAKT
Tommi Venning
Knowit
Sr. Rekrutteringsrådgiver – Business Support

Hvorfor skal du jobbe i Mesta?

Siden oppgavene vi skal løse er forskjellige og komplekse, trenger vi folk med ulik bakgrunn som ser løsninger og har erfaring med relevant metodologi.For å få dette til er det også viktig for oss med samarbeid og godt arbeidsmiljø på tvers av avdelinger. Hos oss får du spennende faglige utfordringer med et stort geografisk nedslagsfelt, vi tilbyr en trygg arbeidsplass med konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Knowit – Mesta – CISO – Leder for Informasjonsikkerhet