Databaserådgiver søkes for tidenes største kulturminnesatsning

Kirkebevaringsfondet er tidenes største kulturminnesatsning hvor 10 milliarder kroner skal benyttes til istandsetting av kulturhistoriske verdifulle kirkebygg. Programsekretariatet for Kirkebevaringsfondet vil ledes av Riksantikvaren med en stab lokalisert i Trondheim. I tillegg vil sekretariatet suppleres med ressurser fra Hovedorganisasjonen KA og Kirkerådet. 

Info om KA:

KA skal delta aktivt i Kirkebevaringsprogrammet og tilføre programmet ulik fagkompetanse. KA eier og drifter en egen database for kirkebygg og gravplasser. Databasen fornyes i disse dager med nytt fagsystem innen eiendomsforvaltning og verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), i samarbeid med leverandør Vitec Plania. Databasen vil være en viktig ressurs i programarbeidet, og vil spille en sentral rolle i programmets arbeid. KA vil derfor utvide sine ressurser ved å ansette en databaserådgiver som skal være spesielt dedikert for programsekretariatet. Rådgiveren vil arbeide både strategisk og operativt og være aktivt med i nyetableringen og videreutviklingen av databasens rolle og funksjoner.

Databaserådgiveren skal være ansatt i KA, med hovedarbeidssted i kirkebevaringsfondets lokaler i Trondheim. Rådgiveren vil ha sitt daglige virke sammen med Riksantikvarens stab, men rapportere til og inngå som del av KAs avdeling for kirkebygg og gravplass, med 8 ansatte og hovedkontor i Oslo. Rådgiveren vil spille en stor rolle i de digitale prosessene til tidenes største satsning for bevaringen av Norges kirkebygg og kulturminner.

Arbeidsoppgaver 

 • Strategisk utvikling av databasen i samarbeid med KAs produktteam og Programstyret til KBP
 • Bidra i KBP sin statistikkrapportering (f.eks. ved bruk av SPSS, Power BI, R eller tilsvarende). 
 • Koble sammen ulike datakilder og skape tilpassede datarapporter til Programstyret
 • Bidra til brukerdialog med kirkeeier og andre aktuelle interessenter 
 • Vurdere og implementere relevant bruk av KI i programarbeidet  
 • Være med i produktteam for Kirkesøk.no og kirkebygg i Kultur-IKT.

Kvalifikasjoner 

 • Det kreves høyere utdanning innen relevante IKT-fag, erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for utdanning 
 • Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med databaser og dataanalyse
 • Det er ønskelig med kompetanse innen brukeradopsjon og veiledning
 • Det er ønskelig med forståelse for kirkeeiernes ansvar, rolle og funksjon

Personlige egenskaper 

 • Motivasjon og interesse for de strategiske målene til Kirkebevaringsprogrammet
 • Gode samarbeidsevner 
 • Utviklingsorientert og nysgjerrig
 • Høy digital kompetanse, med evne til å lære nye systemer
 • Gode analytiske evner
 • Resultatbevisst med høy gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby blant annet:

 • Viktige ansvarsområder og spennende samfunnsoppdrag i et helt unikt program
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Sunne arbeidsvilkår, tilrettelagt for alle livets faser
 • Trening i arbeidstid
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Mange muligheter for faglig utvikling, både gjennom kurs og studiemuligheter

Databaserådgiveren er tilsatt i Hovedorganisasjonen KA med hovedkontor i Oslo. Det forutsettes noe tilstedeværelse på hovedkontoret i forbindelse med fellessamlinger for alle tilsatte og avdelingsmøter. Noe reisevirksomhet til kirkeeiere og andre samarbeidspartnere må påregnes.

For spørsmål angående stillingen, bare ta kontakt med rekrutteringsrådgivere i Cruit, Kjell Strøm (95198710) eller Sean Kennair (94065911).

KA ønsker å understreke at vi oppfordrer alle, uavhengig av bakgrunn, til å søke på stillingen. Vi tror på verdien av mangfold og inkludering i vårt arbeidsmiljø, og vi ser etter en variert gruppe mennesker med ulike erfaringer – inkludert, men ikke begrenset til, ulike etnisiteter, kjønnsidentiteter, seksuelle orienteringer, religion, alder, funksjonshemminger og sosioøkonomiske bakgrunner. Vi tror at dette vil berike vår organisasjon og bidra til innovasjon og suksess på lang sikt.

Kjell Strøm
Senior Rekrutteringsrådgiver
+47 951 98 710

Sean Kennair
Researcher
sean.kennair@cruit.no
+47 940 65 911

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hovedorganisasjonen KA

Databaserådgiver – Hovedorganisasjonen KA – Cruit