Til spennende stillinger i oppredningsverket i Rana Gruber søker vi:

Prosjektledere

Har du lyst til å bli med på Rana Gruber-laget og til å bidra til at selskapet når sine mål?

Du kan melde din interesse til oss, så tar vi kontakt med deg!

Rana Gruber AS leter nå etter prosjektledere i forbindelse med utvikling av oppredningsverket. Dette omfatter primært oppgradering og utvikling av eksisterende prosessanlegg og nyinvesteringer som er under planlegging.

Sentrale ansvarsområder vil være

 • Prosjektledelse i prosessforbedrings- og utviklingsprosjekter (ledelse av team sammensatt av egne og innleide ressurser)
 • Koordinering mot leverandører
 • Utarbeidelse og etterlevelse av kostnadsestimater og framdriftsplaner
 • Prosjektstyring
 • Bidra positivt for å nå bedriftens strategiske mål
 • Utvikling og forbedring av interne systemer og metodikk
 • Ta ansvar for at studier holder riktig kvalitet og få godkjent investeringer iht. prosedyre
 • Ivareta investeringsmidler og følge opp investeringsbudsjetter

Stillingen inngår i oppredningssjefens stab, og vil samarbeide med driftsorganisasjonen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning (Bachelor- eller Master-nivå) innen tekniske fag
 • Erfaring fra industri
 • Prosjektledererfaring fra tverrfaglige prosjekter
 • Kjenne til rutiner ved studie- og gjennomføringsfaser i et prosjekt
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Erfaring med prosesstekniske og strukturelle beregninger
 • Kjennskap til dataverktøy for prosjektoppfølging, beregninger og visualisering/tegning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kontaktnettverk

Ønskede personlige egenskaper

 • HMS orientert
 • Lagspiller og inkluderende i et tverrfaglig ingeniørmiljø
 • Positiv ledelse og medarbeiderskap i prosjekter
 • Strukturert, systematisk og nøyaktig
 • Drivende og med god gjennomføringsevne
 • Viser initiativ og tar ansvar
 • Kompetansesøkende

Rana Gruber tilbyr

 • Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Arbeidsmiljøet i bedriften er godt og inkluderende
 • Bedriften har lange tradisjoner med godt samarbeid med fagforeningene, og ordnede arbeidsforhold
 • Vi har strategisk målsetning om mangfold og kjønnsbalanse på arbeidsplassen
 • Bonusavtale for alle ansatte
 • 2 topp utstyrte treningsrom tilgjengelig hele døgnet

Kontorsted er Mo i Rana.

Du kan søke ytterligere informasjon om selskapet og stillingen på www.ranagruber.no.

Kontakt

Eventuelle spørsmål kan rettes til Essensi v/ Harriet A. Havdal, tlf.: 477 53 589 eller til oppredningssjef Erik Larsen, tlf.: 922 85 014.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 20. februar. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Harriet A. Havdal
Rådgiver
mob. 477 53 589

Erik Larsen
Oppredningssjef
mob. 922 85 014

Om Rana Gruber

Rana Gruber ASA er en av Norges største mineralprodusenter og Norges eneste jernmalmsprodusent.
Selskapet har om lag 300 ansatte, og en årlig produksjonskapasitet på 1,8 millioner tonn ferdigprodukt. Selskapet omsatte i 2021 for 1,7mrd. norske kroner og arbeider for å være en viktig bidragsyter til næringslivet i Nordland.
Gjennom selskapets fire kjerneverdier STOLT, MODIG, TRYGG OG ANSVARLIG er Rana Grubers mål å være en bærekraftig mineralprodusent i verdensklasse, og innen 2025 skal Rana Gruber være verdens første CO2-frie jernmalmprodusent.
HMS og sikkerhet skal gjennomsyre våre prosesser og gjennom selskapets fire kjerneverdier har selskapet en null-skade-visjon.
Produktene som tilbys markedet er basert på selskapets egne naturlige råstoffer, som blir foredlet og eksportert til kunder over hele verden.

Les mer om Rana Gruber: www.ranagruber.no

Essensi – Prosjektledere Rana Gruber