Institutt for energiteknikk (IFE)

Avdelingsleder Miljøvennlige industriprosesser

Miljøteknologi, Institutt for energiteknikk (IFE)

Institutt for energiteknikk (IFE) er en uavhengig forskningsstiftelse i Norge, med lokasjoner på Kjeller og Halden. Vi er et internasjonalt ledende forskningsmiljø som aktivt utvikler innovative løsninger gjennom mennesker og teknologi. Vårt oppdrag er ‘Forskning for en bedre fremtid’. IFE er en bred tverrfaglig forskningsorganisasjon med internasjonal ekspertise på toppnivå innen digitale teknologier, material- og prosessteknologi, strømnings- og analyseteknologi, radiofarmasøytisk teknologi og nukleærteknologi.  

Vil du spille en aktiv rolle i et innovativt internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Vi søker etter en motiverende og forretningsorientert leder som vil lede vår avdeling for Miljøvennlige industriprosesser. Avdelingen leverer forskning i spennet fra grunnforskning til industrielle anvendelser, og jobber med å finne og utvikle teknologi som bidrar til at industriprosesser intensiveres og energieffektiviseres, med et fokus på optimal utnyttelse av ressurser. Vi jobber blant annet innen områdene CO2-fangst, hydrogenproduksjon og prosessmetallurgi/mineralprosessering. Som metoder benytter vi en kombinasjon av materialvitenskap, kjemisk karakterisering, engineering, eksperimenter i skala fra lab til prototype og modelleringsprogramvare (prosess og termodynamisk). 

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsleder for Miljøvennlige industriprosesser vil du bli en del av ledergruppen i forskningsområdet Miljøteknologi og du vil ha det overordnede ansvaret for å sikre at vårt forskningsmiljø innen miljøvennlige industriprosesser er rustet for både nåværende og fremtidige behov. En vesentlig del av stillingen vil være å synliggjøre avdelingens forsknings- og innovasjons arbeid gjennom salgsfremmende tiltak overfor potensielle samarbeidspartnere og kunder. Du vil bidra til utviklingen av strategier, utvikling og forvaltning av vår portefølje av forskningsprosjekter. Rollen innebærer ledelse av et høyt kompetent forskermiljø, hvor du skal motivere og veilede teamet for å oppnå våre ambisiøse mål. 

 • Markedsføring av verdensledende kompetanse og teknologi, nasjonalt og internasjonalt 
 • Personalledelse, strategisk kompetanseutvikling for å sikre mål og vekst 
 • Bidra i utarbeidelse og implementering av strategiplan og overordnede mål 
 • Bidra i å forvalte og videreutvikle avdelingens arbeid med kunde- og partnerportefølje 
 • Bidra i arbeidet med å forbedre kommersielle tilbud til kunder, inkludert deltakelse i kontraktforhandlinger 
 • Bidra i søknadsprosesser mot EU, NFR og industrien 
 • Overordnet ansvar for laboratorievirksomhet  
 • Budsjettering, oppfølging av budsjetter samt ansvar for analyse og rapportering av avdelingens økonomi til forskningsdirektør. 
 • Deltakelse i avdelingens forskning, samt i prosjekter med stor strategisk viktighet for avdelingen. 
 • Mulighet for deltakelse i egen forskning i mindre stillingsprosent 

Kvalifikasjoner

 • Senior med relevant erfaring fra industri eller forskning 
 • God kjennskap til norsk industri, det er positivt med etablert nettverk mot industrien 
 • Stillingen forutsetter utdanning på MSc/PhD-nivå, fortrinnsvis innen kjemiteknikk, kjemi eller tilsvarende 
 • Erfaring fra personalledelse er ønskelig, men ikke et krav 
 • Erfaring fra søknadsprosesser og ledelse av større forskningsprosjekter 
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk.Det er en fordel om du behersker norsk muntlig og skriftlig. 
 • Kompetanse innen prosessteknologi er en fordel 
 • Erfaring med økonomistyring er en fordel 

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer godt, er god på relasjoner og nettverk, og bygger tillit  
 • Du er en trygg og lyttende leder med god evne til å motivere medarbeidere 
 • Du er inkluderende, og bygger god kultur for samarbeid og utvikling 
 • Du er markedsorientert og ser muligheter for nye prosjekter 
 • Fleksibel og evne til å tilpasse seg en hektisk hverdag 

Vi tilbyr

IFE tilbyr konkurransedyktig lønn, pensjons- og forsikringsordninger, men fremfor noe tilbyr vi en mulighet til personlig utvikling som få andre kan tilby. Jobben innebærer stort ansvar, men også stor frihet og mulighet til påvirkning i en virksomhet i omstilling.  

Ife er underlagt sikkerhetsloven, som stiller krav til organisasjonens håndtering av skjermingsverdig informasjon samt annen relevant lovgivning som berører håndtering av sensitiv informasjon. På bakgrunn av dette er det en forutsetning for tiltredelse at kandidaten er sikkerhetsmessig skikket. Vi gjør oppmerksom på at aktuelle kandidater vil få spørsmål som er nødvendige for å avdekke dette. Dette inkluderer spørsmål om eventuell tilknytning til land NSM har vurdert som «høyrisikoland» i sin åpne trusselvurdering. Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess.

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.  

Arbeidssted:
Institutt for energiteknikk (IFE)
Instituttveien 18, 2007 Kjeller, Norge

Søknadsfrist: 7. april 2024

Anne Lene Saksum Haagestad

Seniorrådgiver – Cruit
+47 901 11 285
annelene@cruit.no

Christian Dye

Forskningsdirektør
+47 415 11 823

IFE – Forskning for en bedre fremtid

IFE forsker for en bedre fremtid. Siden 1948 har vi vært internasjonalt ledende innen forskning på energi. Vi har bidratt til utvikling av banebrytende kreftmedisin, nye løsninger innen fornybar energi, mer energieffektive industriprosesser, nullutslipps transportløsninger og fremtidsrettede energisystemer. IFE har virksomhet på Kjeller og i Halden. Vi har store eiendommer som er under utvikling og flere viktige interne omstillingsprosesser i årene fremover. 

 Vi er rundt 720 fast ansatte og omsetter for ca. 1,3 mrd kr. Les mer om IFE på www.ife.no

Avdelingsleder Miljøvennlige industriprosesser – Cruit