Indre Salten Energi AS

Tilbudsleder ISE AS

Nøyaktig, strukturert, kundeorientert og oppdatert på moderne teknologisk utvikling. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen? Da vil vi gjerne ha en uforpliktende prat med deg.

Indre Salten Energi AS er et konsern som består av morselskap Indre Salten Energi AS og 2 datter-selskaper; iSalten Nett og ISE AS. Totalt har konsernet ca. 70 ansatte. Selskapets hovedkontor ligger i Fauske kommune.

ISE AS er entreprenør med virksomhet innenfor installasjon (privat og bedrift), bredbånd og andre oppdrag innenfor industri- og energiforsyning, handel og oppdrettsnæring. ISE AS leverer og tjenester knyttet til utbygging, drift og vedlikehold av distribusjons- og regionalnett. 

ISE AS utfører både elektrisk montasje av høy- og lavspent, samt mekanisk montasje ved bygging og vedlikehold av kraftverk

ISE AS er i tillegg eier av Kvarv kraftverk, samt deleier i Røyrvatn kraftverk (ISE Produksjon Røyrvatn AS eies av Fauske kommune, Sørfold kommune og Indre Salten Energi AS med 1/3 hver.) Drift og vedlikehold av kraftverkene utføres av ISE AS.

 

Hovedoppgaver

Du blir en del av konsernets ledergruppe og vil ha ansvaret for salg, markedsføring, kundeoppfølging og forretningsutvikling.

Arbeidsoppgaver vil inkludere:

 • Markedsføring av virksomheten
 • Forretningsutvikling i regi av ISE AS og Konsern
 • Kontroll av mottatt kalkulasjonsgrunnlag og etablering av kalkylestruktur
 • Ansvarlig for konkurransegrunnlaget og anbudsplanlegging
 • Innhente tilbud på prosjektering, internt og/eller eksternt, samt tilbud fra underentreprenører og på leveranse av material der det er nødvendig
 • Kalkulasjon av rigg og drift
 • Sammenstilling av tilbudsbrev med tilbudsforutsetninger og vedlegg
 • Sikre riktig overlevering av kontraktsdokumentet og all underliggende informasjon til prosjektlederen

Den riktige kandidaten har

 • Teknisk eller økonomisk bachelor- eller mastergrad
 • Bakgrunn fra entreprenørbransjen, gjerne med erfaring fra kalkulasjon eller produksjon
 • God økonomiforståelse
 • Gjerne noe innkjøpskompetanse

Tilbudslederen vår har god tallforståelse, behersker Excel øvrige Microsoft Office-applikasjoner godt og liker systematisk jobbing med tall. Å være oppdatert på moderne teknologisk utvikling er naturlig for deg.

Du er ryddig, strukturert, god til å planlegge og nøyaktig i arbeidet. Du er kundeorientert, serviceinnstilt og utadvendt.

Stillingen rapporterer til Daglig leder ISE AS.

Kontakt
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes
Cecilie Risvoll Amundsen, Konsernrådgiver
Tlf: +47 45 40 47 99
E-post: cecilie.amundsen(at)isenergi.no

Øystein Andreas Skaland, Administrerende direktør
Tlf: +47 90 23 53 77
E-post: oystein.andreas.skaland(at)isenergi.no

Arbeidssted
Indre Salten Energi AS
Follaveien 73
Postboks 4
8201 Fauske

Søk innen 15. november 2022

Indre Salten Energi AS

Hovedoppgaven til Indre Salten Energi er å sørge for sikker leveranse av strøm og tjenester til våre kunder, noe som krever kompetente og serviceinnstilte medarbeidere. For å stå bedre rustet til å møte fremtiden ser konsernet også stadig etter nye forretningsområder. Vi gjør dette i hovedsak for å være en lønnsom bedrift for våre aksjonærer, men også for å skape flere arbeidsplasser, bidra til utvikling og skape arbeidsglede.

Vi som jobber i Indre Salten Energi er stolte av vår historie, vi er stolte av dagens bedrift, og vær sikker på en ting – vi vil fortsette å jobbe utrettelig for å bevise at vi også kan være stolte av vår fremtid!

ISE – Tilbudsleder