Vil du være en del av Nord-Norges viktigste næring? 

Produksjonssjef Biomar - Myre

Om stillingen

På Myre i Vesteråløen ligger et av Biomar sine to produksjonsanlegg for fiskefor i Norge.  Anlegget vårt på Myre åpnet i 1987 og var vår første forfabrikk. Vi er en svært viktig aktør i arbeidet for videre vekst og utvikling av norsk oppdrettsnæring. Vi søker nå etter ny produskjonssjef til vår fabrikk på Myre.   

Som Produksjonssjef vil du være i en sentral rolle i den videre utviklingen av fabrikken for å sikre vår posisjon som ledende global leverandør av høykvalitets fiskefôr. Vi står overfor videre utvikling av vår produksjon, og du vil få en viktig rolle i dette arbeidet. 

Noen av dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Overordnet ansvar for vår produksjon av fiskefôr
 • Bidra til videre utvikling og modernisering av anlegget på Myre for å møte økt etterspørsel i markedet  
 • Tett og systematisk oppfølging av den daglige driften
 • Lede kontinuerlig forbedringsarbeidet med utgangspunkt i LEAN metodikk  
 • Følge opp og utvikle kvalitet og HMS arbeid 

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning innen kjemi og/eller prosessfag
 • Relevant arbeidserfaring fra produksjonsbedrift el
 • Forståelse og kompetanse om å ta inn ny teknologi og og styring i vår produksjon
 • Gode lederegenskaper, og evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Kunnskap om, og praktisk erfaring med kvalitetsarbeid og LEAN metodikk
 • Gode samarbeidsegenskaper både internt og eksternt
 • Gode formuleringsevner både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper vi er opptatt av:

 • Målrettet og resultatorientert.
 • Selvstendig samtidig som du er god i team.  
 • God relasjonsbygger
 • Utadvendt og sosial
 • Utvikling- og endringsorientert
 • Evne til å starte opp, gjennomføre og sluttføre prosesser 
 • Nødvendig struktur og planmessighet

Vi tilbyr

 • En svært spennende stilling i Biomar
 • God oppfølging som ny medarbeider hos oss  
 • Arbeid med utvikling av vår produksjon i samarbeid med kollegaer  i Norge, Chile og UK
 • Konkurransedyktige betingelser

Ta kontakt:

For informasjon eller en uformell prat om stillingen ta kontakt med

 • Produksjonsdirektør Arne Vilmar Larsen – avl@biomar.com 
 • Nord Norsk Lederutvikling v/ Leif Magne Hjelseng – LMH@nnl.no – tlf. 97193409

Søknadsfrist: 24. april 2023
Arbeidssted: Myre – Øksnes kommune

Ta kontakt:

For informasjon eller en uformell prat om stillingen ta kontakt med

 • Produksjonsdirektør Arne Vilmar Larsen – avl@biomar.com 
 • Nord Norsk Lederutvikling v/ Leif Magne Hjelseng – LMH@nnl.no – tlf. 971 93 409

Søknadsfrist: 25. april 2023
Arbeidssted: Myre – Øksnes kommune

Biomar 

BioMar er posisjonert som en av verdens ledende fôrleverandører til akvakultur. BioMar er et selskap der innovasjon, bærekraft, ytelse og samarbeid er viktige grunnsteiner. Vi er stolte over historien vår, og ambisiøse for fremtiden. Vi er innovatører i en effektiv og bærekraftig, global akvakultur. Vi bestreber oss på å utvikle og levere effektive, bærekraftige og sunne forløsninger.

En av fire fisker oppdrettet i Europa og Chile blir fôret med fôr fra BioMar. BioMars fiskefôr dekker alle stadier i fiskens liv og omfatter larvefôr, yngelfôr til smolt og fôr til matfisk.

For de fleste av våre ansatte er arbeidet hos BioMar mer enn bare en jobb, det er en livsstil. De opplever at de har en veldig interessant jobb, gode kolleger og en reell mulighet til å påvirke utviklingen av en effektiv og bærekraftig global akvakultur. BioMars medarbeidere føler at de blir verdsatt i sitt daglige arbeid, og at de har gode muligheter til faglig utvikling. 

Hos BioMar går vi på jobb for å levere næringsrike, sunne og trygge fôrløsninger – på en nyskapende og stadig mer bærekraftig måte. Dette er selve identiteten til BioMar, hver eneste dag og i alle deler av organisasjonen.

Produksjonssjef Biomar – Myre – NNL