Til verdens vakreste øyer søker vi 

Driftssjef

Lofoten Avfallsselskap – LAS 

Lofoten avfallsselskap IKS (LAS) eies av kommunene: Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan.  LAS er etablert i den hensikt å oppfylle kommunenes forpliktelser til å innhente, motta, håndtere og behandle avfall. I tillegg mottar selskapet avfall fra næringsaktører.  

Selskapet er en viktig samfunnsaktør som bidrar til effektiv kildesortering og klargjøring av avfallet til videre foredling som material- og energigjenvinning. Selskapet drifter også eget deponi og har p.t. kortreist behandling av matavfall ved hovedanlegget, der dette blir kompostert. Selskapet har også hatt et stort fokus på avfall på avveie, og har engasjert seg innenfor område marin forsøpling spesielt.

 LAS er også en kompetansebedrift og bidrar med kunnskap i avfallsspørsmål i samarbeid med offentlige og private instanser. 

Vår visjon er: Sammen holder vi Lofoten ren!

LAS bruker sin posisjon og sine kommunikasjonsflater aktivt til å lære opp befolkningen i Lofoten om betydningen av sortering, gjenbruk, avfallsreduksjon og reduksjon av matsvinn, hvordan avfallet skal sorteres med mer.

Vårt bærekraftsarbeid skal bidra til at:

 • Folk i Lofoten har tillit til at LAS tar ansvar, og at vi forvalter ressursene på en bærekraftig måte.
 • Ressursene fra Lofoten skal gå til materialgjenvinning, og bidra til økt sorteringsgrad.
 • Befolkning og næringsliv i Lofoten skal se på LAS som en viktig bidragsyter til at dagens og fremtidens Lofoten er en god plass å bo.

Om stillingen

Til stillingen ligger følgende overordnet ansvar: 

 • Drift og personalansvar for anlegg og mottak.
 • Budsjettansvar. 
 • Prosjektledelse.  
 • Utvikling produksjon og drift.
 • Oppfølging tillatelser.
 • Driftsrapportering.
 • HMSK system – anlegg og drift.
 • Logistikk/ transport. 
 • Anskaffelser anlegg og mottak.
 • Beredskap.

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring

 • Relevant utdanning for stillingen.
 • Erfaring fra drift og/ eller prosjekt. 
 • God businessforståelse
 • Evne til å se det hele bildet, samtidig som du passer på detaljene.
 • God systemforståelse, og lett for å sette deg inn i nye verktøy. 

Personlige egenskaper 

 • Gode lederegenskaper. 
 • God til å jobbe i team og lede team. 
 • Du jobber planmessig samtidig som du kan være fleksibel.
 • Opptatt av utvikling og forbedring. 
 • God gjennomføringsevne. 
 • Du har god oversikt og du er fremoverlent og energisk. 
 • Du takler perioder med høyt arbeidspress og lange dager.
 • Du har godt humør og bidrar sosialt hos oss. 

Vi tilbyr:

 • Gode lønnsbetingelser.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • Et godt og uformelt arbeidsmiljø i selskap med Nord-Norsk eierskap og kultur.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Nødvendig kursing og oppfølging.
 • En spennende bransje, med tydelig oppdrag innenfor det grønne skiftet.   

Generell informasjon 

Det gjøres oppmerksom på at LAS er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste med navn, kjønn, sted og alder. Kandidater som ønsker seg unntatt offentlighet begrunner dette i søknaden, og vil bli kontaktet for nærmere avklaringer. Henvendelser i en tidlig fase behandles konfidensielt.

Søknadsfrist 13. mai 2024.  

Kontaktinformasjon:
Gjermund Vian
Daglig leder
Mobil: 952 26 004
E-post: gjermund.vian@las-lofoten.no

Leif Magne Hjelsen
Rekrutterer NNL
Mobil: 971 93 409
E-post: lmh@nnl.no

Søknadsfrist: 13. mai 2024
Arbeidssted: Leknes, 8376 Leknes

Driftssjef – Lofoten Avfallsselskap IKS – NNL